županijski javni natječaj

Za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi za 2019. VRIJEDNOST NATJEČAJA JE 1,67 MILIJUNA KUNA, najmanji predviđeni iznos pet, a najveći 130 tisuća kuna


Županijski Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb raspisao je javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi za 2019. godinu. Namijenjen je udrugama i ustanovama koje su programski usmjerene na zdravstvenu i socijalnu djelatnost te obavljaju poslove kojima se rješavaju postojeći problemi od interesa za Istarsku županiju, kao i županijski prioriteti sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, te ostali projekti od značaja za unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja u Istarskoj županiji.

 Promocija zdravlja

Natječaj je razdijeljen na pet područja i potpodručja. Prvo područje nazvano je "Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti", a potpodručja su: Praktična priprema zdravih obroka u cilju prevencije kardiovaskularnih bolesti, Promicanje tjelesne aktivnosti u cilju prevencije kardiovaskularnih bolesti te Preventivni programi i rano otkrivanje zloćudnih bolesti.

Drugo područje nosi naziv "Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji". Njegova su potpodručja brojna: Promicanje mentalnog zdravlja i socioemocionalnog učenja djece i mladih; Prevencija ranog pijenja alkohola; Podrška savjetovalištima za djecu i mlade pod povećanim rizikom; Jačanje roditeljskih kompetencija; Održivost i razvoj usluga savjetovanja za obitelji; Stručna podrška pružateljima usluga; Senzibilizacija opće i stručne javnosti o značaju rane intervencije i provedba programa ciljane podrške roditeljima i djeci; Održivost i razvoj podrške žrtvama nasilja u obitelji i nasilja među djecom te Prevencija ovisnosti i rehabilitacija liječenih ovisnika. Treće područje nosi naziv "Koordinacija razvoja i pružanja socijalnih usluga u zajednici", a potpodručja su: Boravak za osobe s invaliditetom; Skraćeni boravak, igraonice, klubovi za starije osobe ili osobe s invaliditetom; Organiziranje slobodnih aktivnosti za starije osobe ili osobe s invaliditetom; Rehabilitacija za starije osobe ili osobe s invaliditetom; Savjetovanje i pomaganje starijim osobama ili osobama s invaliditetom; Psihosocijalna podrška starijim osobama ili osobama s invaliditetom; Podrška u vlastitom domu i zajednici za starije osobe ili osobe s invaliditetom; Potpora deinstitucionalizaciji te drugi oblici pomoći i podrške starijim osobama ili osobama s invaliditetom.

 Palijativna skrb

Četvrto područje nosi naziv "Ostali projekti od značaja za socijalnu skrb", a potpodručja su: Promocija volontarijata i organiziranje volontera; Poboljšanje kvalitete institucionalne skrbi; Programi psihosocijalne zaštite za skupine kojima prijeti rizik socijalne isključenosti te Sociozdravstvena podrška borcima NOR-a i braniteljima iz Domovinskog rata. U petom su području nazvanom "Ostali projekti od značaja za unapređenje zdravlja građana" ova potpodručja: Palijativna skrb; Provođenje transplantacijskih programa te ostali projekti za unapređenje zdravlja građana Istarske županije.

Vrijednost natječaja iznosi 1,67 milijuna kuna. Najmanji predviđeni iznos po projektu iznosi pet tisuća kuna, a najveći 130 tisuća kuna. Rok za podnošenje prijava završava 7. veljače.

Prijavitelj može podnijeti više od jedne prijave, ali samo po jednu prijavu po području, međutim, prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi. Ispisana, potpisana i ovjerena prijava sa svim obveznim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Flanatička 29, Pula. Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu zdr.soc.skrb@istra-istria.hr i to najkasnije do deset dana prije isteka natječaja. (A. DAGOSTIN)


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no

Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater