DOBITNIK NAGRADE ISTRIANA 2018.

Ravnatelj Srednje škole Mate Blažina Labin o dugogodišnjem radu u struci i planovima za budućnost, prof. Čedomir Ružić: U OBRAZOVANJU SMO SADA NA PREKRETNICI


Prof. Čedomir Ružić ovogodišnji dobitnik Istriane u području znanosti i obrazovanja rođen je 18. veljače 1957. u Umagu, a u Labin je stigao kao sedmogodišnjak. Osnovnu školu pohađao je u OŠ Matije Vlačića, a srednju u SŠC Mate Blažina, odakle je krenuo na Filozofski fakultet u Zadar, gdje je 1981. diplomirao i stekao zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti te talijanskog jezika i književnosti. Iste se godine zaposlio kao profesor hrvatskog jezika u Labinskoj srednjoj školi gdje je trenutno navršio 35 godina staža. Ravnateljem Srednje škole Mate Blažine postao je1996.godine.

 - Oduvijek me privlačila kazališna umjetnost, pa sam se odmah na početku studiranja aktivno uključio u rad međunarodno priznate Filodramske grupe na talijanistici, postao glavni glumac, i zarana bio uključen u razmjenu studenata s Italijom. Potkraj studija sudjelovao sam i kao osnivač Amaterskog kazališta u Zadru odigravši glavnu ulogu u prvijencu "Madragori" N. Machiavellia, toliko uspješno da mi je bila ponuđena stipendija za glumu na Akademiji u Zagrebu, dobivši pritom i Priznanje Grada Zadra 1981. Odlučio sam se ipak vratiti u Labin, posvetiti se prosvjeti i kulturi, a i osnivanju obitelji. U školi sam odmah osnovao dramsku grupu u sklopu scenske i filmske umjetnosti i slobodnih aktivnosti s kojom sam već s prvim projektom postigao senzacionalan uspjeh - naša burleska "Autobus-autobon-autoson", autorskog djela grupe na predlošku "Stilskih vježbi" R. Quenaua bila je proglašena najuspješnijom na Smotri kazališnih grupa ondašnje Regije i stekla pravo nastupa na državnoj smotri kazališnih amatera u Sisku, prisjeća se svojih početaka prof. Ružić.

 Odonda su gotovo desetak godina za redom labinski srednjoškolci pod njegovim vodstvom bilježili najbolja ostvarenja na završnicama ondašnjih tzv. Školskih susreta i Festivala kazališnih amatera Hrvatske. Neke od uspješnih predstava bile su Badenski poučak o suglasnosti Bertholda Brechta, isječak epskog komada "Pomaže li čovjek čovjeku?", "Čelava pjevačica" Eugene Ionesca, prizori iz tragične farse "Igra", Samuela Becketta, "Galeb Jonathan Livingston" Richarda Bacha - koreodrama po istoimenom romanu, "Sabor ptica" Farida Uddina Attara, poema "Schiuma d'onda" Cesare Pavesea, dramski fragment na talijanskom jeziku iz poetskog djela "Dialoghi con Leuco" La Marcolfa, Daria Foa. Nastavio je kasnije kao dramski pedagog od dvije tisućite osnovavši Dramsku radionicu Flacius koja je djelovala pod okriljem projekta Labin-zdravi grad nižući uspjehe na Lidranu i Susretu Kazališnih Amaterskih Grupa Istre od 2000. do 2004. Također je osnovao filodramsku grupu na talijanskom jeziku "Arcobaleno" u sklopu Zajednice Talijana G. Martinuzzi u Labinu. Uza sve to bio je organizator Radionica dramskog odgoja za učenike i voditelje dramskih družina Istarske županije u suradnji sa Zavodom za školstvo Rijeka i Hrvatskim centrom za dramski odgoj Zagreb od 1999. do 2002. kako bi unaprijedili ovu izvannastavnu aktivnost, koja je od ove školske godine uvedena u nove kurikule 2. razreda gimnazije kao izborni predmet.

 Prof. Ružić je punih 20 godina bio direktor međunarodnog projekta "Škole demokracije - vijeća mladih" u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Kraljevinom Norveškom od 1997. do 2017.

- To naš Grad Labin i Školu svrstava u red onih koji su uspjeli sklopiti sporazum o suradnji s norveškom općinom Sandnesom i prenositi sve te godine njihova bogata iskustva i širiti zajedničke programe, kao npr. projekt Gradskog vijeća mladih, kojim se uspostavila izravna komunikacija mladih s gradskom upravom kako bi i oni sudjelovali u razvoju i izradi programa usmjerenih mladima i na taj način postali aktivni partneri. Norveški partner i Grad Labin aplicirali su 2014. projekt pod nazivom "Stop Bullying in schools" gdje se kao rezultat dobila korisna mobilna aplikacija pod nazivom "Zaustavimo nasilje u školama" koju nastavnici, roditelji i učenici mogu besplatno preuzeti na svoje pametne telefone i tablete i time se upoznati sa svim oblicima nasilja i načinima kako ih prevenirati odnosno kako reagirati kod njihove pojave. Prije dvije godine veleposlanica Kraljevine Norveške pohvalila je dugogodišnju suradnju Grada Labina i Sandnesa te je posebno istaknula vrijednost ovakvih međunarodnih projekata. Inicirao sam i interkulturalnu suradnju s Italijom (Buccino - 2003. i 2015. te Schio - od 2003. do 2008.) kad smo sa Filodramskom grupom na talijanskom jeziku, debatnim klubom, ekološkom i informatičkom grupom promicali demokratske vrijednosti, ekološku svijest i našu kulturu, realizirajući niz razmjena učenika i profesora zahvaljujući Generalnom konzulatu Republike Italija u Rijeci, čiji nas je generalni konzul kod jednog zajedničkog susreta pohvalio što smo i kao hrvatska škola mnogo učinili za širenje prijateljstva i suradnje među školama dviju država. Posebno je vrijedan bio petogodišnji Protokol o suradnji s jednom od najuspješnijih gimnazija u Venetu - TRON iz Schia zahvaljujući kojoj smo redovito sudjelovali na sajmu EXPOSCUOLI u Padovi. U to sam vrijeme postao član odbora Radne grupe za kulturnu razmjenu RZ Alpe-Jadran zadužen za obrazovanje za demokraciju te širio praktična rješenja demokracije i tolerancije u obrazovanju mladeži za novu Europu. Sjećam se kad sam u samom središtu Venecije na jednom velikom simpoziju jedini predstavljao Hrvatsku, dok su se predstavnici našeg Ministarstva kulture nalazili u gledalištu i potom nam oduševljeni čestitali, govori prof. Ružić koji ističe i mnogobrojne međunarodne projekte u kojima je sudjelovao i pomagao u njihovom ostvarenju.

Na prijedlog Državnog ureda za prosvjetu u Pazinu Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Antuna Radića "za osobite zasluge u prosvjeti" od predsjednika Republike Hrvatske 2000. s obrazloženjem: "Uspješnom, uvažavajućom i tolerantnom komunikacijom uspostavlja kvalitetan odnos s učenicima, nastavnicima, roditeljima i najbližim suradnicima. Aktivno se uključuje i u ostale oblike rada s ciljem poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u školi i kvalitete života mladeži. Kontinuirano potiče, organizira i koordinira niz obrazovnih projekata pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i športa u suradnji s lokalnom zajednicom (međunarodni projekt Škole demokracije-parlament mladih, projekt Obrazovanje za demokratsko građanstvo, seminar Radionice dramskog odgoja za učenike i voditelje dramsko-scenskih grupa Istarske županije, edukacijski projekti iprogrami izobrazbe i usavršavanja nastavnika Teorija izbora u školi - školi bez prisile, itd.), kojima je cilj poticanje kreativnosti mladih ljudi i njihovih nastavnika koji sa njima rade. Uvijek je otvoren za nova iskustva, nove ideje i spreman za njihovu realizaciju."

 Iste godine ponovno na prijedlog struke Škola dobiva ministrovo priznanje "za uspješan, kvalitetan i kreativan rad" i to među trinaest srednjih škola s time da je to bila prva godina kad se dijelilo to visoko priznanje. Prethodno je Škola redovito dobivala nagrade od Grada Labina. Godine 1998. "za doprinos u odgoju i obrazovanju mladeži, doprinos u izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanju u kulturnom, sportskom i javnom životu, te izuzetan doprinos u sveukupnom društvenom razvoju Grada Labina", a potom 2007. u povodu 60. obljetnice rada "za posebna dostignuća u javnom, kulturnom i pedagoškom djelovanju u zemlji i inozemstvu".

- Kao član Stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Republike i ekspertne grupe ravnatelja Republike Hrvatske bio sam sudionik studijskih putovanja 2003. i 2004 u sklopu europskog programa CARDS 2001. gdje smo po europskim zemljama tragali za najboljim rješenjima u strukovnom školstvu, a koja bi se mogla implementirati kod nas. Bio sam član povjerenstva resornom ministarstvu koji je radio na izradi Programa osposobljavanja ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2005. godine, potom član radne skupine za izradu Prijedloga državnog pedagoškog standarda 2006. i 2007., a pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje za izradu Programa samovrednovanja srednjih škola RH 2007. i 2008. Bio sam odabran za program stručnog usavršavanja za ravnatelje 2008. i 2009. pod vodstvom nizozemskih stručnjaka iz područja: strateškog upravljanja, upravljanja ljudskim potencijalima, osnaživanje kulture škole, financijsko upravljanje, poboljšanje kvalitete, nakon čega što sam postao certificirani Trener rukovoditelja odgojno-obrazovnih ustanova te širom Hrvatske sa svojim kolegama pronosio stečena znanja i vještine. Ministarstvo me 2013. godine uključilo u izradu izvješća "Upravljanje i (ruko)vođenje, srednjim školama i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj" te sam postao član radnog tima koji je izradio Strategiju razvoja odgoja i obrazovanja u predtercijarnom odgoju i obrazovanju RH, prenoseći iskustva Italije i Norveške u tom području. Moj daljnji doprinos u smjeru profesionalizacije statusa ravnatelja i njihovog licenciranju bit će na Filozofskom fakultetu u Rijeci već od sljedeće godine kad se u veljači 2019. raspisuje natječaj za postdiplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova. Nastava bi trebala započeti početkom ljetnog semestra, a ja sam zadužen za modul - financijski menadžment. Sudjelovao sam u pripremi ovog programa i u izradi opisa programa obaveznih i izbornih predmeta, dok će naša škola postati metodički centar za obuku ravnatelja. Prošle sam godine imenovan članom radne skupine za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole u Istarskoj županiji u što se krenulo u ovoj školskoj godini u desetak osnovnih škola što mi je posebno drago, kaže ravnatelj labinske srednje škole.

 Priznanje

 - Ponekad nas preplave sumnje u ono što radimo i kako radimo. Ponekad se previše vremena udaljujemo od osjećaja i slušanja samog sebe, jer stalne obveze pritišću našu dušu. Život se čini stalnom trkom i stalnim odgađanjem mira. Srećom, ljudi nas ponekad iznenade svojom ljubavlju i potaknu da shvatimo da smo posijali nešto što traje. Napravio sam koliko sam uspio napraviti, pokazujući stalno entuzijazam, vješto skrivajući teškoće i muke, dajući svemu strast i osmijeh. Zahvaljujem se najprije županu Valteru Flegu i pročelnici Patriciji Percan koji su prepoznali moj doprinos obrazovanju te onima koji su me svojim glasom doveli do ovogodišnjeg naslova u 35 godina rada, od čega 23 kao ravnatelj. Nije ovo samo meni individualna nagrada, već priznanje Srednjoj školi Mate Blažine. Zahvalan sam svojim suradnicima, kolegicama i kolegama, svim zaposlenicima, roditeljima i učenicima Škole. Bez njih ne bih doživio ovo danas. Na kraju zahvalan sam i na najvećoj podršci svojoj obitelji. Profesor Ružić već je niz godina voditelj međužupanijskog stručnog vijeća za ravnatelje srednjih škola i brine se o njihovu stručnome usavršavanju stoga je mjerodavan da komentira i aktualno stanje u školstvu Republike Hrvatske.

 - Novim Zakonom o strukovnom obrazovanju širom su se otvorila vrata našem strukovnom školstvu u kojem se događa veliki zaokret prema kvaliteti obrazovanja za potrebe tržišta rada i omogućava njegov dugoročni razvojni put. Poticaj za to dobivamo iz EU fondova s gotovo milijardu kuna kako bi se uvelo dualno obrazovanje, stvorili regionalni centri kompetentnosti i provela kurikularna reforma čime će obnoviti hrvatsko poduzetništvo, a i popraviti demografska slika naše zemlje. Pilot projektom dualnog obrazovanje krenulo se od ove školske godine sa četiri kvalifikacije - prodavač, dimnjačar, staklar te kozmetičar. Odabrano je 25 centara kompetentnosti u pet sektora: Turizam i ugostiteljstvo, Strojarstvo, Elektrotehnika i računalstvo, Zdravstvo i Poljoprivreda, a reforma za strukove škole koje donosi mnoge novine je pred vratima. Na tzv. "Danima strukovnih nastavnika" koje organizira Agencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje kroz trodnevni rad nastavnici struke se upoznaju s novinama u strukovnom obrazovanju, razmjenjuju svoja i čuju međunarodna iskustava te se sektorski usavršavaju. Tako i mi ravnatelji održavamo konferencije na tu temu jer ih moramo podržati da budu nositelji promjena. Eksperimentalno se u 48 osnovnih u 1., 5., i 7. razredu (biologija, kemija i fizika) i 26 srednjih škola (1. razred) provodi program "Škola za život". Dogodine se nastavlja u 2., 6., i 8. razredu (biologija, kemija i fizika) i 1. razredu srednjih škola. Kako bi do toga došlo intenzivno se provodi edukacija nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u digitalnom obliku putem tzv. virtualnih učionica, njihovog mjestima okupljanja i susreta kako bi učili jedni od drugih. Jednom riječju "Školom za život" se potiču novi pristupi u učenju i poučavanju u cilju da se postigne zadovoljstvo svih dionika. Ključno je podizanje kompetencija učitelja, nastavnika i ravnatelja te njihov profesionalni i osobni razvoj što treba dovesti i do učenikovih kompetencija u rješavanju problema. Vrlo jednostavno na prvi pogled, ali teškoće se pojavljuju kad to treba konkretizirati, ali u većini slučajeva škole-učenici-roditelji koji su krenule u taj izazov tvrde na nisu pogriješile što su se uključile, i to je bitno. Sredinom prosinca otvorile su se predmetne virtualne učionice za primjenu u školskoj godini 2019.-2020. za sve nastavnike i time se najavio nastavak program "Škole za život" za sve prve razrede gimnazije i opće-obrazovni dio strukovnih škola. Valja nama krenuti u promjene jer već kasnimo za Europom, a koja već sada mijenja ono čemu mi težimo, znamo često čuti na skupovima.

Zato nema odstupanja - nastavnici su konačno dobili priliku da mijenjaju svoje predmetne kurikulume iznutra kako su oduvijek željeli. Jedino što je za to potrebno posjedovati razne digitalne vještine. Ali ni to nije nedostižno! Mi ravnatelji krećemo u novi ciklus usavršavanja kako bi ohrabrili svoje djelatnike na putu nužnih promjena, ističe prof Ružić.

 Planovi

 Iako se Srednja škola Mate Blažine nije našla u društvu 25 strukovnih škola odabranih za Regionalne centre kompetentnosti ovog ljeta u njoj su ponosni na činjenicu da su kao mješovita škola visoko rangirani među 10 najkvalitetnijih strukovnih škola u području elektrotehnike i računalstva u RH, odnosno ukupno 41 strukovnih škola koje su imale uvjete da postanu Centrima.

- Uz uvijek dobrodošlu potporu lokalnog gospodarstva Škola će nastaviti raditi na poboljšanju svojih prostornih uvjeta te unaprjeđenju i modernizaciji postojećih obrazovnih programa: Gimnazije, Ekonomije, trgovine i poslovna administracija, Elektrotehnike i računalstva, Turizma i ugostiteljstva te Strojarstva. Gospodarstvenici su sve zainteresiraniji za stipendiranje srednjoškolaca i organiziranje stručne prakse za učenike naših strukovnih usmjerenja. Puno mi znači što sam ove godine postao član Gospodarskog vijeća Grada Labina gdje ?iz prve ruke? osluškujem promišljanja gospodarstvenika.

Od ove školske godine na snazi je potpuno nova organizacija nastave u našoj školi tzv. "Kabinetska nastava" tj. uspostavljanje nastavničkih specijaliziranih učionica umjesto onih razrednih podijeljenih po predmetima, zanimanjima i područjima rada i "e-Dnevnik" odnosno web aplikaciju namijenjenu vođenju razredne knjige u elektroničkom obliku u svim učionicama koje imaju pristup na brzi internet za 153 računala, kao preduvjet za uspostavljanje e-Škole dogodine čime će se ponuditi još kvalitetnije obrazovanje i povećanje zadovoljstva samih sudionika nastavnog procesa. Povećanje zadovoljstva nastavnika svojim poboljšanim uvjetima rada rezultira zadovoljstvom učenika i roditelja. Očekujemo kako će nas i ove godine ugodno iznenaditi uspjesima na natjecanjima. Novina je i dnevni boravak za učenike kojeg mogu koristiti tijekom dana, za vrijeme velikog odmora i za održavanje njihovih druženja, slobodnih aktivnosti i sl., kaže prof. Ružić kada govori o srednjoj školi u kojoj je ravnatelj i njezinim planovima za budućnost.(B. BIOČIĆ) 

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini