GRADONAČELNIK ZAKLJUČIO:

Na bubanj gradsko građevinsko zemljište, PRODAJU SE PARCELE U ZAMBRATIJI I PETROVIJI


Gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese je koncem listopada donio zaključak o prodaji ukupno 27 nekretnina, odnosno zemljišta u građevinskom području u vlasništvu Grada Umaga. Nekretnine izložene prodaji nalaze se u katastarkoj općini Umag, i to devet u naselju Murine te po jedna u Zambratiji - Montenetto i Srbarici. Zatim u katastarskoj općini Petrovija se prodaje 14 parcela i jedna u Vilaniji. Jedna je nekretnina izložena je prodaji u katastarskoj općini Lovrećica. Prodaja je pokrenuta u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim pravnim stvarima, Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, Statutom Grada Umaga i Odlukom o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga.

Od 40 do 100 eura po kvadratu

Prosječna cijena prodajnih nekretnina u naselju Murine kreće se između 60 do 65 eura, Zambratiji - Montenettu 100 eura, a Srbarici oko 70 eura. Najmanja površina izloženih nekretnina na prodaju u katastarskoj općini Umag iznosi 779 četvornih metra , a najveća 1137 četvornih metara.

U katastarskoj općini Petrovija cijena nekretnina izloženih na prodaju kreće se između 40 i 50 eura, izuzev građevinskog zemljišta u Vilaniji koje je najveće površine od 1.176 četvornih metara, a na njemu je smještena štala u derutnom stanju i pomoćni objekt, pa je procijenjena vrijednost oko 65 eura po metru kvadratnom. Najmanja parcela izložena prodaji obuhvata je 464 četvorna metra. Nekretnina koja se prodaje u Lovrećeci, veličine je 1.540 četvornih metara, a procijenjena je na približno 45 eura po kvadratu.

Podnositelji ponuda, koji se natječu za kupnju nekretnina moraju uplatiti za korist Grada Umaga jamčevinu koja iznosi 10 posto od utvrđenog iznosa početne cijene za nekretninu za koju podnose ponudu, a koja je utvrđena u skladu s izrađenom procjenom tržišne vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Umaga.

Rok za ponude do 20. studenog

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Umaga, 5. studenog, a zadnji dan za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina izloženih na natječaju je 20. studeni, dakle 15 dana. Ponude za kupnju spomenutih nekretnina u Umagu (upućene putem pošte ili osobno) moraju biti zaprimljene u prijemnom uredu Grada Umaga najkasnije do datuma određenog kao zadnji dan za podnošenje ponuda, odnosno najkasnije do 20. studenog, do 15.30 sati.

Pristigle ponude za kupnju nekretnina otvorit će povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga, na sjednici otvorenoj za javnost koja će se održati 22. studenog u Gradskoj vijećnici s početkom u 14.30 sati. Pojedinosti o nekretninama izloženima prodaji mogu se pogledati na oglasnoj ploči grada Umaga i interenetskim stranicama Grada. (S. BOSNIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini