JAVNI POZIV

Grad Pula poziva mlade da predlože svoje kandidate: TRAŽE SE NOVI ČLANOVI I ZAMJENICI SAVJETA MLADIH GRADA PULE

| Autor: S. Z. T.
(Duško MARUŠIĆ ČIČI)

(Duško MARUŠIĆ ČIČI)


Grad Pula objavio je javni poziv mladima za predlaganje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule. Savjet ima devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Pule koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Članove Savjeta i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

Riječ je o gradskom savjetodavnom tijelu koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području grada. Savjet na svojim sjednicama raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade, u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u   Vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada te način rješavanja spornih pitanja, putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka od značaja za mlade, sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih. Savjet također potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje njihovog položaja, surađuje sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj te s organizacijama civilnoga društva.

Kandidate za članove Savjeta mladih mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj neformalna skupina mladih, ona mora imati najmanje četrdeset mladih. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih. Jedan predlagatelj može predložiti najviše tri kandidata.

Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na mrežnoj stranici Grada Pule i pisarnici Grada, a dostavljaju se na adresu Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pule s naznakom "Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule". Izvješće i popis važećih kandidatura dostavit će se Gradskome vijeću i objaviti na mrežnoj stranici Grada Pule i u dnevnom glasilu. Gradsko vijeće će u konačnici izabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of