JAVNI POZIV

Istarska županija za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti osigurala gotovo 40 tisuća eura

| Autor: Vanesa BEGIĆ
Cilj je poticati mlade koji se bave stvaralaštvom u području kulture i umjetnosti (Ilustracija / Snimio Duško Marušić Čiči)

Cilj je poticati mlade koji se bave stvaralaštvom u području kulture i umjetnosti (Ilustracija / Snimio Duško Marušić Čiči)


Istarska županija, odnosno njen Upravni odjel za kulturu i zavičajnost objavio je Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije za 2023. godinu.

Cilj poziva

Cilj ovog Javnog poziva je davanje financijskih potpora mladima koji se bave stvaralaštvom u području kulture i umjetnosti Istarske županije. Financijske potpore temeljem ovog Javnog poziva dodjeljivat će se prioritetno za financiranje: podrški mladim umjetnicima u jačanju kompetencija i usavršavanju (sudjelovanje na međunarodnim i domaćim rezidencijama mladih umjetnika); podrški umjetničkoj produkciji i razvoju novih radova; projekata koji potiču interes mladih za umjetnost i kulturu (projekti jačanja i razvoja publike, medijski projekti mladih i za mlade koji se dijelom odnose i na kulturu i umjetnost, naglasak na suvremenoj umjetnosti); edukacijskih projekata za mlade, kreativnih radionica za mlade iz područja kulture i umjetnosti; inovativnih projekata za mlade (interdisciplinarni pristup, novi kanali distribucije, metode, teme); projekata koji povezuju više aktera na razini županije.

Na Javni poziv mogu se prijaviti fizičke osobe-državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Istarske županije te ustanove, udruge i druge neprofitne organizacije sa sjedištem na području Istarske županije. Od prijavljenih ustanova prioritet u dodjeli financijskih sredstava ostvarivat će ustanove koje prijavljeni projekt realiziraju u suradnji s udrugama ili fizičkim osobama.

Pod pojmom mladih u smislu ovog Javnog poziva podrazumijevaju se fizičke osobe ne starije od 30 godina, a koje stvaraju u području kulture i umjetnosti na području Istarske županije. Na Javni poziv ne mogu se prijaviti ustanove kojima je osnivač Istarska županija.

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt, a mogu se prijaviti projekti kojima je rok provedbe do 31. prosinca 2023. godine. Također, propisano je da se putem ovog javnog poziva ne mogu se financirati projektne aktivnosti kojima je već u cijelosti odobreno financiranje iz javnih ili drugih izvora.

Veći iznos

Sveukupan iznos financijskih sredstava koji će se dodijeliti temeljem ovog Javnog poziva iznosi 39.816.84 eura, a što je prema riječima Vladimira Torbice, pročelnika Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, veći iznos nego što je prema ovom natječaju dodijeljeno prošle godine, a ukupno je dodijeljeno 200 tisuća kuna. Najniži iznos pojedinačne financijske potpore koja će se dodijeliti temeljem ovog natječaja je 700 eura, a najviši četiri tisuće eura.

Prijave po ovom Javnom pozivu podnose se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: [email protected] u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

Stručno vrednovanje prijavljenih projekata provest će Kulturna vijeća Istarske županije, a svoje stručne ocjene i prijedlog dodjele financijskih sredstava predloženim projektima dostavit će županijskom Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, a odluku od dojeli financijskih sredstava donosi župan.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter