PIŠE MILAN RAKOVAC

Jurina&Franina& mraCK: ALA SVI BRATI ĆIKE

Milan Rakovac

Milan Rakovac


M: Se domišljan kako je stari Piere bija reka mojen didu Juri…

J: Orka, ma ča did ti je muoj žienso, sad kapin zašto si ti tako štut…

M: Indiferente, bi rekli naši ežuli Carpinteri e Faraguna.

F: Eeee ši ši, Talijanesine su bili, ma ljudi, ta dva mierla, nego lipi libar njihov je "L’Austria iera un paese ordinato"…

M: Indiferente noh ajn mal, ma inšuma de la fraška, mu reče ta merlo didu mi - O jure, ma ča biš reka, ma glej nu, tako debeja misec, pak vržmo da je ud zlata, pak vržmo mi dva vržemo mrižu priko njega i ga lipo potiegnemo doli h sebi na zemlju? Ča guoriš?

J: I ča je reka muoj žienso?

M: Mu je reka – kad bi pametan ima uno ča munjen pensa, ma bi lipo sta…

F: A ča niebi anke munjen lipo sta da ima zlata?

M: Jušto to san ja reka didu, a zašto i munjeni da nima zlata?

J: I ča ti je reka žienso Jurinesina?

M: Je reka zajno na teplo - ma tić muoj ča po škuolan klatiš ka’i Cigani po samnji, ma ča će munjenen zlato? Uon će puoj u oštariju, zugati ki-fa-meno, popiti bocu rožuolija, pak plaćati piti ciloj oštariji, pak će duoj doma prez kosira, gancina i španjuleti…

F&J cuzamen jednoglasno u dvoglasu: Ter jušto tako bi bilo. Anci ne, jušto tako je vajk bilo ma vero i je i će i biti…

M: Je, je reka Fric da nigdar ni bilo da ni nekak bilo…

F%J: I nikada ga ne bude da to ča ne bude… Ma nu, ti škrituor, ma ča ti je došlo u glavu povidati to ča je bija reka tuoj did?

M: A ma, a bo, bi ga buoh…

J: Ne, ne, tebi je muoj žienso doša u glavu ki zna zašto…

M: Ma ča i niš, "poliglotska zavera", bi rekla Biljana…

F: Biljana platno beleše na ohridskite izvori?

M: Ma ne ta Biljana, nego Biljana Srbljanović škritriče teatrale šerba je uona, ča je bila rekla kad su zaprli Biljanu Plavšić ča je bila mrež prvih četniči bošnjaki: da uona š njuon ima zajedničko samo krsno ime…

F: OK, bejbi, no problemo, ma ti za misec zlata nisi samo tako reka, ča?

M: Ma. San reka ča san reka, zato ča cili narod danas sanjiva ćapati misec zlatni i ga kalati u bisage…

J: Ča to?

M: Ter vero znate vi dva bolje nego ja…

J: Ča to?

M: Aj vero to, da ča je najbolja privredna i nego gospodarska aktivnost u Hrvata?

F: A ma, dobiti džekpot…

J: Ossia čiket dimanita pak bankomat počistiti…

F: Ovvero ćapati milijun na kvizu, ki si zna odgovor na strašno teško pitanje, vržmo tipo: je li glavni grad Rusije Pariz, Berlin eli Moskva…

M: Sakramienski stari coki, san zna ja da ćete kapiti…

F&J (unisono): Aala, ala nemuoj se stršiti nji petešiti, nego ti narodu povi ča ga je to šete-oto-tuti-šoto-un-kapoto?

M: A ma. Da nisu niki Soldati?

J: Aj ne brate…

M: Niki ladri?

F: Ne ni ladri…

M: Forši LBGT?

F&J: Jok bato, bel nome kroato…

M: A ma, ne znan…

J: To je naranča, ča ima sedan, osan fet, i njeja kora kako kapot.

I ča sad? Nas tri stara coka se razminjemo tako i sami sobon ne znamo ni ča ni što počieti, iščući kako se prontati za tu prokletu krizu pak najzad mih pod pazuh, vidalice u zube i ja još organić, pak zasvirimo i zakantamo našu starinsku:

Moja mati kuha kafe

Svake pinjate svake pinjate

Moja mati kuha kafe

Svake pinjate bašta da je…

Pak njin povidan ča se domislin, kako smo se ranđali u krizi kad su nan črni brieki hiže nažginjali i ljude vodili u Rižijeru:

Naši barba Piere i barba Pave su bili trdi fumaduri ka'i ja sad, a tabaka ni bilo, pak su me naputili da delan za nje na kuntrat: uoni će meni hlepetac načiniti, a ja ću njin brati ćike po sielu, ča bi beštija fašišta za se činiti maraveja i ganac pofuma po španjuleta popolari eli nacijonali, pak hitija debeli ćik oholo u našu kapelicu ča mi je did Ive da uzidati kad je došla u Istru Maćeha ‘Talija i tamo stoji i danas i na njoj uklesano u stinu KRALJICE HRVATA MOLI ZA NAS…

Alora, ča? Ćike brati fumaduron, dica muoja, i nema krize…

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum