NAJPROBLEMATIČNIJA JE I DALJE TRGOVINA

Savjetovalište za zaštitu potrošača lani zaprimilo 5.830 pritužbi


Baš kao i prijašnjih godina, najčešći upiti prema Savjetovalištu za zaštitu potrošača Istra u 2017. godini bili su iz područja trgovine, a pojedinačno iz područja telekomunikacija, saznajemo od Hane Jurić, voditeljice Savjetovališta za zaštitu potrošača Istra.

Materijalni nedostaci

- Kroz dugogodišnji rad uvidjeli smo da je struktura upita potrošača u principu ista iz godine u godine. Naravno, osim kada imamo pitanja na nacionalnoj razini, kao što je prije nekoliko godina bilo s ovrhama, pa onda s razdjelnicima. Sveukupno je u prošloj godini u Savjetovalište pristiglo 5.830 pritužbi, od čega se na trgovinu odnosilo čak 3.184 pritužba. U 2016. godini bilo je 5.893 pritužbi, skoro pa isto kao i ove godine, pojašnjava Jurić.

Po kategorijama u području trgovine najviše se pritužbi odnosilo na neki materijalni nedostatak koji su kupci prijavili (556 pritužbi). Zatim, problema je bilo i s e-trgovinom (140 pritužbi), prodajom na daljinu putem telefona (99 pritužbi) i prodaju izvan poslovnih prostorija na koju su pristigle 83 pritužbe.

Problematična je bila i "nepoštena poslovna praksa" na koju se odnosilo 110 upita, zatim isticanje cijena (53 prigovora), označavanje proizvoda (26 upita) te izdavanje računa (21 upit). Pisani prigovor na ove probleme predao je čak 1.451 potrošač.

Što se tiče javnih usluga, najproblematičnije su usluge elektroničkih komunikacija zbog kojih je Savjetovalište zaprimilo čak 857 pritužbi. Slijedi usluga isporuke električne energije sa 262 pritužbe te javna vodoopskrba i odvodnja s 197 pritužba. S plinom je problema imalo 25 korisnika, s toplinskom energijom njih 17, a s dimnjačarima 12 potrošača. Zamjetno je povećanje pritužbi na prikupljanje i naplatu miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na koje se žalilo 84 potrošača. Poštanske usluge te prijevoz putnika u javnom prometu mučili su po 41 korisnika usluga.

Sveukupno je na javne usluge pristiglo 1.626 pritužbi.       

Pritužbe na ovrhe

Što se tiče područja financijskih usluga i usluga osiguranja (ukupno su predane 282 pritužbe) potrošači su najviše problema imali s financijskim uslugama (124 pritužbe), dok je problema s osiguranjem imalo 98 potrošača. Nešto pritužbi bilo je i na ugostiteljske usluge (ukupno pet pritužbi) te na usluge turističkih agencija (22 pritužbe). Jedna se pritužba odnosila na najam objekta za odmor, a devet upita odnosilo se na probleme sa zračnim prijevozom.

Dosta je bilo i pritužbi na ovrhe - ukupno 256. Osim toga, iz kategorije "ostalo" u koje se svrstavaju 440 pritužbe, glavnina se pritužbi odnosila na RTV pristojbu - 158 pritužbi, zatim na stanovanje i pričuvu (124), komunalnu naknadu (68), parkiranje (65), sigurnost hrane (13), pogrebne usluge (11), a jedan je potrošač imao pritužbu na naknadu za uređenje voda. (B. PETROVIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter