ZRCALO VREMENA

SAMOUPRAVU DOBILI NA KRILIMA TURIZMA: Funtana i Tar-Vabriga prije 15 godina postale općine, ali ne i Trviž

Zakon o područjima županija, gradova i općina nije prošao u Saboru, nedostajao je samo jedan jedini glas, pa Zakon nije usvojen, a Funtanjani, Tarčani i Vabrižani doživjeli su šok. To i još više doživjeli su žitelji Trviža čija inicijativa za osnivanje općine nije prošla

| Autor: Robert BURŠIĆ
Funtana

Funtana


Prije petnaest godina, na sjednici Hrvatskog sabora, 13. srpnja 2006. godine, donesen je Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, kojim su Funtana i Tar-Vabriga postali samostalne općine, zajedno s još nekim mjestima u Hrvatskoj. To nije uspjelo zahtjevu i inicijativi iz Trviža u sklopu Grada Pazina, koji su također Vladi uputili zahtjev za osnivanje općine. Zakon je prihvaćen s 94 glasa "za", devet "protiv" te 19 suzdržanih.

Nedostajao je jedan glas

Godinu dana ranije, u proljeće 2005. godine, u Funtani, Taru i Vabrigi doživjeli su šok: Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH nije prošao jer nije dobio kvalificiranu većinu - "za" je glasalo 76, suzdržanih je bilo sedam, a 27 glasova "protiv". Da bi Zakon prošao nedostajao je samo jedan jedini glas (kvalificirana većina 77). Govori se da u vrijeme glasanja u sabornici nije bio hedazeov zastupnik, legendarni selektor hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar, Mago di Umago, koji je bio „ambasador“ inicijative o osnivanju novih općina u Istri. I još jedna bizarna činjenica, zapravo šlampavo odrađen ozbiljan posao: toga dana kada u Saboru nije prošao Zakon, u Funtani su se oglasila zvona, ali ne pogrebna, već slavljenička - Funtana je dobila općinu! Trčalo se pred rudo!

Vlada je u listopadu 2006. godine donijela odluku o raspisivanju izbora za općinska vijeća Funtane i Tar-Vabrige, koja će brojiti jedanaest članova, i to u nedjelju, 12. studenoga.

U Tar-Vabrigi na biračkom popisu bilo je 1.759 osoba, a na izbore se odazvalo 1.118 birača. Bilo je čak sedam lista. Najviše glasova, 305, dobio je IDS i četiri mandata u Općinskom vijeću, slijedile su Nezavisna lista Enija Kodnika sa 198 glasova i dva mandata, HDZ sa 178 glasova i također dva mandata, a po jedno mjesto dobili su Nezavisna lista Željka Bošnjaka s osvojenih 127 glasova, Nezavisna lista Ivana Đanija Stojnića sa 120 glasova i SDP sa 108 glasova, dok je ispod izbornog praga sa 65 glasova ostao HSU. Prvo Općinsko vijeće Tar-Vabrige počelo je djelovati u sastavu Denis Žužić, Anton Stojnić, Gaetano Benčić i Nivio Stojnić s IDS-ove liste, Enio Kodnik i Livio Roža s Kodnikove liste, Vesna Lemo i Ivica Duspara s HDZ-ove liste, nezavisni Željko Bošnjak i Ivan Stojnić, te SDP-ov kandidat Walter Palma. Prvim načelnikom postao je Denis Žužić.

Najviše dao, najmanje dobio

Ivan Đani Stojnić tada je izjavio: „Najviše sam dao, a najmanje dobio u ovim izborima, ali sretan sam što sam svojim sugrađanima donio općinu“. Stojnić je, naime, bio predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje općine Tar-Vabriga 2003. godine, zajedno s Denisom Žužićem i Frankom Katunarom. Bilo je i ranije, 90-tih godina prošloga stoljeća, inicijativa da se Tar-Vabriga ustroje kao općina, ali to nije ostvareno.

Iz sastava Grada Poreča izdvojena su naselja Tar, Vabriga, Frata, Perci, Gedići i Rošini. Tadašnji Mjesni odbor dobio je status općine koja se proteže od doline rijeke Mirne na sjeveru do uvale Červar na jugu, na teritoriju od tri četvorna kilometra. U startu se planirao proračun od 8,8 milijuna kuna. Najveći dio prihoda planirao se od boravišne pristojbe Turističke zajednice mjesta, što je slučaj i s Funtanom, pa se s pravom može reći da su ove dvije općine na zapadnoj obali Istre samoupravu dobile na krilima turizma.

U Funtani je od 865 upisanih birača glasao njih 581, dva listića proglašena su nevažećima, a najviše glasova, 264, dobio je IDS koji će imati pet vijećnika. Slijedi Nezavisna lista Tomislava Čoge sa 176 glasova i HDZ sa 138 glasova, koji su osvojili po tri vijećnička mandata. U prvi saziv Općinskog vijeća Funtane ušli su: Tomislav Barišić, Marija Liović i Zvonimir Čoga s liste HDZ-a, Marin Tonković, Eugen Fabris, Marin Grgeta, Mirna Grgeta i Franko Cukola s liste IDS, te od nezavisnih Tomislav Čoga, Andrea Štifanić i Ondina Žužić. Prvim načelnikom Općine Funtana postao je Tomislav Čoga, zahvaljujući koaliciji s HDZ-om.

Inicijativni odbor za osnivanje Općine Funtana prvi put predstavio se javnosti 10. kolovoza 2004. Odbor su činili predstavnici političkih stranaka: Bartol Borovac (SDP), Tomislav Barišić i Zdenko Šipić (HDZ), Eugen Fabris i Marin Grgeta (IDS). Grgeta je tada napomenuo da će građani odlučiti da li će se ići u daljnju zakonsku proceduru koja uključuje dobivanje neobvezujućih mišljenja od Općinskog vijeća Vrsara i Županijske skupštine te obvezujućeg mišljenja Ministarstva financija. Istaknuo je da bi Općina Funtana sigurno mogla opstati, imajući u vidu projekciju proračuna (8 do 10 milijuna kuna), a i svima očite potencijale, posebno u turizmu.

Na prvom izjašnjavanju 15. kolovoza za općinu je bilo 214 ljudi, a u drugom još 114, sada ukupno 328. U međuvremenu, članovi SDP-a i IDS-a povukli su se iz inicijative, a priključili su se nezavisni Ondina Žužić, Tomislav Čoga i Andrea Štifanić.

Vlada za Općinu Trviž - Sabor i Pazin protiv

Inicijativa za osnivanje Općine Trviž pokrenuta je 2000. godine, a u Inicijativni odbor bili su Alojz Koren, Ivica Mrak, Emil Vitulić, Ivan Brajković i Mladen Sironić. Pazinsko Gradsko vijeće, na sjednici 27. studenoga, podržalo je inicijativu osnivanja nove općine i to za naselje Brajkovići i dijelove naselja Brajkovići, Buići, Frankovići, Škrapi i Zovići, za naselje Trviž i dijelove naselja Trviž i Katun Trviški i za Šiprake kao dijelu naselja Kašćerga. S time da se ne naruši prirodna, gospodarska i društvena cjelina Grada Pazina i da se ne dovede u pitanje cestovna povezanost Pazina s naseljima Kašćerga, Zamask i Zamaski Dol, koja područja teritorijalno pripadaju Gradu Pazinu, „jer osnivanjem nove općine jedina cesta koja povezuje grad Pazin s navedenim naseljem prolazi kroz Općinu Trviž“. Vlada je osnivanje općine Trviž predvidjela u zakonskom prijedlogu, što Sabor nije prihvatio. Općina Trviž trebala je brojiti 800 stanovnika. Inicijativa nije prihvaćena jer bi, navodno, narušila sve ono što je spomenuto, od cjelovitosti do cestovne veze s Kašćergom, Zamaskom i Zamaskim Dolom.

Kada je u Saboru bilo riječi o osnivanju novih općina, zastupnik Silvano Hrelja rekao je da će glasati za osnivanje općina Tar-Vabriga i Funtana, ali ne i za općinu Trviž. Kada bi se i osnovala općina Trviž, po Hrelji, bilo bi logično da u njen sastav uđu i naselja Kašćerga, Zamask i Zamaski Dol, kojima bi nova općina ”presjekla” jedini put do grada Pazina.

Inicijative za osnivanje novih općina

S Funtanom i Tar-Vabrigom broj jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji popeo se na 41. Deset gradova i 31 općina. Previše? Premalo? Mišljenja su podijeljena još od konca 1992. kad je, prema HDZ-ovom prijedlogu, nacrtana nova administrativna karta Istre, komentirao je Glas Istre neposredno nakon osnivanja novih općina.

U prvom naletu uspostavljeno je 29 općina, da bi 1997. godine status grada dobili Umag i Novigrad, a uspostavljene su još dvije općine, Karojba i Kaštelir-Labinci. Do tada, najmlađa istarska općina bila je Fažana, osnovana koncem 2000., a najmlađi grad Vodnjan koji je taj status dobio 2003. Osim dviju osnovanih općina, Funtana i Tar-Vabriga, u Saboru se lobiralo za još dvije - Trviž i Štinjan, ali nisu prošle.

Inicijativni odbor za osnivanje Općine Štinjan osnovan je u kolovozu 2004. u sastavu Zoran Rančić, Mirela Macuka, Vilim Cukon i Marijan Rupenović. Izjašnjavanje mještana provedeno je 12. prosinca 2004. a prikupljeno je 444 potpisa.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter


Vremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater