1,5 milijuna kuna

Zahvaljujući bespovratnim sredstvima, ROVINJSKI KOMUNALNI SERVIS NABAVLJA DVA SPECIJALNA VOZILA

| Autor: Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ
Rovinj

Rovinj


Zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europske unije, rovinjski Komunalni servis će nabaviti dva specijalna komunalna vozila kojima će povećati udio prikupljenog komunalnog otpada u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu na području grada Rovinja te općina Bale, Kanfanar i Žminj.

Naime, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u ožujku 2020. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada" u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova, s ciljem povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, te doprinosu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, u skladu sa zakonskom regulativom o gospodarenju otpadom Hrvatske. U sklopu navedenog, Komunalnom servisu, Rovinj, kao prijavitelju, odobreno je sufinanciranje projekta u iznosu od 1,48 milijuna kuna, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 1,8 milijuna kuna. Predviđeno trajanje projekta je 15 mjeseci od dana donošenje Odluke o financiranju za projektni prijedlog "Povećanje kapaciteta Komunalnog servisa d.o.o. nabavkom dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada".

Komunalni servis će provedbom ovog projekta, dakle, nabaviti dva specijalna komunalna vozila u svrhu povećanja udjela prikupljenog komunalnog otpada u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu na području grada te okolnih općina. Jedno komunalno vozilo, zapremnine spremnika od 8 kubika, bit će namijenjeno za odvojeno prikupljanje biootpada iz kuhinja i kantina od gospodarskih subjekata koji u sklopu svoje djelatnosti pružaju usluge pripreme i posluživanja hrane (u svrhu ispunjenja Cilja 1.3 "Odvojeno prikupiti 40 posto mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada" sukladno Planu gospodarenja otpadom RH 2017. -2022. godine).

- Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada od hrane, zajedno doprinosimo smanjenju količine miješanog komunalnog otpada, proizvodnji korisnog komposta i električne energije, razvijamo zdrave ekološke navike, te smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš!, pojasnili su u komunalnom poduzeću.

Drugo komunalno vozilo, ukupne zapremnine 3-komornog spremnika od 12 kubika, bit će namijenjeno za istovremeno odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastične ambalaže te otpadne staklene ambalaže (u svrhu ispunjenja Cilja 1.2."Odvojeno prikupiti 60 posto mase proizvedenog komunalnog otpada" - prvenstveno papir, karton, staklo, metal, plastiku, biootpad i dr., sukladno Planu gospodarenja otpadom RH 2017-2022. godine).

Provedba projekta doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje odvojenog sakupljanja otpada, te posljedično i kroz smanjenje miješanog komunalnog otpada, odnosno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekata održivog razvoja.

Nabavkom dva nova specijalna komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada unaprijedit će se sustav odvojeno prikupljenog otpada putem spremnika na javnim površinama, a naročito putem individualiziranih spremnika, po modelu "od vrata do vrata" čime se korisnicima omogućuje aktivno uključivanje u procese selektiranja u kućanstvu i gospodarstvu te time osvješćuje važnost očuvanja okoliša za zajednicu. Tako odvojeno prikupljen otpad se daljnjim postupkom oporabe i recikliranja koristi kao vrijedna sirovina i time se zatvara kružni tok u gospodarenju otpadom, što indirektno utječe na smanjenje zagađenja vode, tla i zraka, emisije CO2 te doprinosi znatnoj uštedi energije.

Udio odvojeno prikupljenog otpada na području grada Rovinj za 2020. godinu iznosi 40 posto, što nije dovoljno za ostvarenje zadanog Cilja sukladno Planu gospodarenja otpadom RH, te će se provedbom ovog projekta ostvariti pozitivan efekt i rezultat u povećanju količine odvojeno prikupljenog otpada, podizanju razine kvalitete usluge prikupljanja odvojeno komunalnog otpada te podizanju razine svijesti građana o važnosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području grada Rovinja i područnih općina.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini