PLANOVI ZA 2020. GODINU

RAZVOJ LIMSKOG ZALJEVA I DRAGE: Uredit će se tematski parkovi i staze, odmorišta, vidikovci, poligoni

| Autor: Duška PALIBRK
(Admir MRKONJIĆ)

(Admir MRKONJIĆ)


Realizacija pojedinih segmenata iz stručne podloge za razvoj Limskog zaljeva planira se financirati iz EU-fondova jer je usklađena s europskim direktivama i prostorno-planskom dokumentacijom Istarske županije, kaže županijska pročelnica za turizam Nada Prodan Mraković

Početkom ove godine Upravni odjel za turizam Istarske županije objavit će javni poziv za sufinanciranje manifestacija i turističkih projekata u Istri, za što je predviđeno 660.000 kuna. Potiču se prvenstveno događanja koja produžavaju turističku sezonu i usmjeruju turističke tokove u manje razvijena područja Istre. Županijska pročelnica za turizam Nada Prodan Mraković ističe da kroz lokalne manifestacije i turističke projekte žele snažnije promicati lokalnu tradiciju i običaje te valorizaciju i prezentaciju tipičnih istarskih proizvoda, ali i staviti akcent na zaštitu okoliša te sve ostale ekološke aspekte.

Touring sustav Istre

- Kroz program poticanja održivosti i kvalitete turističkih manifestacija u Istri nastojimo motivirati organizatore na održivi razvoj manifestacija, ali isto tako na organizaciju u pred i posezoni i u turistički manje razvijenim područjima, čime se podiže razina atraktivnosti destinacije i pruža dodatni sadržaj, kaže Prodan Mraković predstavljajući ovogodišnji plan rada županijskog Odjela za turizam.

Fokusirani su, ističe pročelnica, na razvoj Istre kao kvalitetne turističke destinacije okrenute k cjelogodišnjem turizmu i održivom razvoju koji pokreće lokalnu ekonomiju i jača lokalne vrijednosti, običaje i tradiciju uz respektiranje prostora i arhitekture, zaštitu naslijeđa te očuvanje i pametno valoriziranje prirodnih i kulturnih resursa.

- Da bi se to postiglo potreban je konsenzus svih turističkih dionika u Istri, odgovornost i pametan razvoj. Baza naših programa je i Master plan turizma Istre od 2015. do 2025. iz kojeg izdvajam nekoliko važnih mjera operativne strategije kojima se vodimo u svojim aktivnostima. To su usklađivanje razvoja tipova smještaja s razvojem proizvoda, baza podataka privatnog smještaja te novi proces marketinga prema tipovima smještaja. Potičemo Touring sustav Istre, odnosno podupiremo inicijative gradova i općina te njihovih turističkih zajednica za uređenje vidikovaca, odmorišta i info-punktova upravo kako bi se taj segment jače razvio i kako bi time gosti mogli još bolje upoznati ljepote i sadržaje diljem Istre. Na to se nadovezuje i Sustav interpretacijskih centara za posjetitelje, gdje su neki već u funkciji poput Kuće vještice Mare u Savičenti, Centra za posjetitelje u Barbanu, Centra Arsia u Raši, a nekoliko ih je pri kraju s radovima, dok se mnogi još pripremaju, kaže Prodan Mraković.

Mjerom "Istra kulture", nastavlja, cilj je iskoristiti kulturne resurse u svrhu podizanja turističke atraktivnosti i daljnje diversifikacije doživljaja te privlačenja većeg broja posjetitelja motiviranih prvenstveno kulturom.

- Krenuli smo s mjerenjem nekih pokazatelja održivog razvoja Istre prema ETIS-u, Europskom sustavu pokazatelja održivosti razvoja turističkih destinacija, te prema CROST-u, Opservatoriju održivog razvoja turizma u Hrvatskoj, projektu Instituta za turizam pokrenutom s ciljem mjerenja i praćenja održivosti turizma na području Hrvatske. Time želimo senzibilizirati javnost o važnosti održivog razvoja turizma i podizati svijest te na osnovi dobivenih pokazatelja donositi planove i politike za budući razvoj. Ono što će nam u tome još i više pomoći je Studija održivog turizma koja se izrađuje u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, a koja bi nam trebala dati odgovore o percepciji stanovništva i jedinica lokalne samouprave u Istri o održivom razvoju, planovima koje imaju za budućnost i slično, tumači županijska pročelnica.

Privatni smještaj

U segmentu privatnog smještaja slijedi nastavak razvoja i promocije projekta EcoDomus (eko prijateljski smještaj), za što je u proračunu Odjela za turizam planirano 180.000 kuna. Projekt je to nagrađen na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma, dobio je HTZ-ovo priznanje u kategoriji održivi razvoj turizma. Do sada je certifikat EcoDomus ponijelo više od 40 privatnih iznajmljivača iz cijele Istre, koje se potiče da svoje sadržaje i usluge prilagode i nude gostima na odgovoran i održiv način. Kriterijima za dobivanje certifikata vrednuju se lokalne vrijednosti, a domaćin potiče na informiranje gostiju o lokalnoj kulturno-povijesnoj baštini, prirodnim vrijednostima, sadržajima i događanjima, da okoliš svog objekta uređuje autohtonim biljnim vrstama, promovira tradicionalne proizvode i suvenire, goste informira o mogućnostima učenja i/ili sudjelovanja u tradicijskim običajima, promovira lokalnu kuhinju i tipične prehrambene proizvode, štedi vodu i električnu energiju, selektira otpad, koristi ekološki prihvatljiva sredstva za čišćenje i slično.

- Što se tiče turističke infrastrukture, nastavljamo s održavanjem i promocijom pješačko-biciklističke staze Parenzane, u sinergiji s gradovima i općinama kojima prolazi trasa, a to su Poreč, Višnjan, Kaštelir, Vižinada, Karojba, Motovun, Oprtalj, Grožnjan, Buje i Umag. Kako bi se osigurali uvjeti za kontinuirano i nesmetano sportsko-rekreativno korištenje trase, neophodno je sustavno održavanje. S obzirom na ograničene mogućnosti lokalnih proračuna, posebice manjih jedinica lokalne samouprave u unutrašnjosti Istre, objedinjavanjem namjenskih sredstava u iznosu od 300.000 kuna za uređenje i održavanje Parenzane, osigurava se sustavno rješenje tijekom cijele kalendarske godine, ističe Prodan Mraković.

Županijski Odjel za turizam kontinuirano ulaže u uređenje i opremanje Parenzane, samostalno iz vlastitih sredstava, godišnje 260.000 kuna, pa će tako i u ovoj godini postavljati smjerokaze, table različitih namjena, osvjetljavati tunele, omogućiti na nekim mjestima spajanje na Internet, sve da bi povećali atraktivnost staze kojom godišnje prođe oko 100 tisuća što biciklista što pješaka. Ovim projektom valoriziraju se i neiskorišteni resursi i potiče ekonomski i socijalno održivo razvojno okruženje, poput ponude biciklističkih servisa, ugostiteljske smještajne ponude (od privatnog smještaja do butik hotela, konoba i agroturizama), vinskih podruma, cesta maslinovog ulja, srednjovjekovnih gradića i slično.

Kulturni i cikloturizam

- Zadnjih godina svjedoci smo pojačanih aktivnosti oko uređenja plaža, čemu pridonose i poticaji Ministarstva turizma. U tom segmentu vrlo važno je pametno i odgovorno upravljati plažama, jer su plaže najznačajniji prirodni resurs u proizvodu sunca i mora, a koji je dominantan u Istri. Izradom dokumenta regionalnog programa uređenja i upravljanja plažama stvoreni su preduvjeti za unaprjeđenje kvalitete cjelokupnog plažnog sadržaja kroz tematiziranje plaža i propisivanje minimalnih tehničkih uvjeta uređenja, dugoročnu održivost upravljanja tim prostorima, ali i unaprjeđivanja privlačnosti i vizualnog identiteta cijelog obalnog pojasa Istre. Preduvjet je to za povećano zadovoljstvo boravkom turista i domaće populacije kroz korištenje onih plaža koje su tematski najprimjerenije njihovim interesima i sklonostima, navodi Prodan Mraković.

Za poticanje razvoja selektivnih oblika turizma, poput kulturnog i sportsko-rekreativnog, posebice cikloturizma, ove je godine predviđeno 350.000 kuna. U to spada potpora IRTA-inom programu Istra Inspirit, koji se bazira na valorizaciji istarskih mitova i legendi te njihovog atraktivnog približavanja gostima. Osnovni cilj projekta je obogaćivanje turističke ponude kroz segment kulturno-povijesne baštine i stvaranje jedinstvenog doživljaja i priča te posredno produženje turističke sezone i obogaćivanje kulturno-turističke ponude. Zajedno s privatnicima i drugima iz javnog sektora podupire se razvoj cikloturizma i drugih aktivnosti u prirodi na razini cijele Istre, u suradnji s odjelom Istra bike koji je osnovan u sklopu IRTA-e.

- Kako bismo istražili stanje na tržištu Istre vezano uz biciklističku ponudu, zadovoljstvo lokalnog stanovništva i turista biciklističkom ponudom, dali smo izraditi Studiju upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u Istarskoj županiji. Studija ima za cilj istražiti mišljenje korisnika vezano uz očekivanu kvalitetu te zadovoljstvo turista i posjetitelja trenutnom ponudom cikloturističkih proizvoda u destinaciji. Glavni cilj Studije je ponuditi održivi model upravljanja kvalitetom cikloturističkog proizvoda. Aktivnosti u realizaciji obuhvatit će ispitivanje mišljenja i stavova pružatelja usluga u cikloturizmu te definirati pokazatelje kojima će se kontinuirano moći pratiti kvaliteta cikloturističkog proizvoda na razini županije. Projekt se provodi uz sufinanciranje Ministarstva turizma, a studija košta 187.500 kuna, navodi Prodan Mraković.

Prirodna baština

U segmentu prirodne baštine pročelnica ističe Limski zaljev i Limsku dragu kao prostor koji treba pametno i odgovorno razvijati kako bi se podigla njegova atraktivnost, ali ne na štetu prirode, bilja i životinja koji tamo obitavaju. Stoga će se, temeljem izrađene stručne podloge "Prostorno-programska osnova Limskog zaljeva i Limske drage'', koju je usvojila Skupština Istarske županije, zajedno s Javnom ustanovom Naturom Histricom te općinama i gradovima koji ulaze u obuhvat stručne podloge valorizirati prirodna i kulturna baština za ovo područje. U skladu sa stručnom podlogom, unaprijedit će se postojeće aktivnosti i razviti novi sadržaji kao što su tematski parkovi i staze, odmorišta, vidikovci, kulturno-umjetnički punktovi, ekološko-edukacijske staze te specijalizirani poligoni i strukture za sportsko-rekreacijske aktivnosti. Realizacija pojedinih segmenata iz stručne podloge planira se financirati iz EU-fondova jer je usklađena s europskim direktivama i prostorno-planskom dokumentacijom Istarske županije.

- I dalje ćemo biti prisutni u segmentu edukacije postojećih i potencijalnih ugostitelja. Cilj edukacija je podizanje svijesti o važnosti njegovanja kulture stola i autentičnosti te profesionalizacije i ulaganja u kvalitetu kod svih pružatelja ugostiteljskih usluga, kroz ugradnju stečenog znanja i vještina u turističku ponudu objekta. Ako sumiramo, a ne svedemo se samo na novu godinu, cilj nam je podizati svijest o odgovornom i održivom razvoju turizma koji podrazumijeva kontroliran i kvalitetan razvoj temeljen na planovima i razrađenim konceptima, dugoročnu perspektivu, participiranje lokalne zajednice, lokalne zaposlenike te uvažavanje autohtone arhitekture. Turizam mora unaprjeđivati i jačati ekonomsku isplativost, društvenu uravnoteženost i ekološku prihvatljivost. Dakle, važno nam je jačanje lokalne ekonomije, očuvanje i promocija lokalnih vrijednosti, običaja i tradicije te očuvanje okoliša i lokalne arhitekture, rekla je Nada Prodan Mraković.

Novih 16 zaposlenika i šire nadležnosti

- Novost je da ove godine Odjel za turizam preuzima poslove Ureda državne uprave u segmentu turizma čime širimo djelokrug rada, dobivamo 16 novih djelatnika i nove poslove. Preuzeti poslovi su utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata, razvrstavanje i kategorizacija objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike, izdavanje odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju te izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, navodi Prodan Mraković.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater