NAJNOVIJEUREĐENJE

Program zaštite i obnove kulturnih dobara: KREĆE OBNOVA JEDANAEST ZGRADA U STAROGRADSKOJ JEZGRI POREČA


Ove smo godine imali 13 prijava, od kojih je odobreno njih čak 11, za što izdvajamo 383 tisuće kuna za ukupno 4.200 četvornih metara neto površine. Tako smo u samo tri godine programa gotovo udvostručili iznose, kaže gradski pročelnik za prostorno planiranje Damir Hrvatin

"Odobreno je subvencioniranje obnove čak 11 zgrada u porečkoj starogradskoj jezgri", najavio je porečki gradonačelnik Loris Peršurić na današnjoj konferenciji za novinare. Uz njega su program zaštite i obnove kulturnih dobara predstavili i gradski pročelnik za prostorno planiranje Damir Hrvatin i direktorica gradskog poduzeća Stan Nadija Mendica.

Ogledalo grada

Grad Poreč i ove je godine raspisao javni natječaj putem kojeg subvencijama iz tzv. spomeničke rente potiče vlasnike nekretnina na području kulturno-povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje građevina. Pritom Grad sufinancira sanacije i uređenja konstruktivnih dijelova zgrade, krovišta, pročelja i obnovu vanjske stolarije.

- Izgled zgrada, posebice u našoj nadaleko poznatoj starogradskoj jezgri, svojevrsno je ogledalo grada. Drago mi je da smo i ove godine mogli nastaviti s realizacijom ovog projekta, posebno zato što je odaziv sugrađana jako dobar, iako se radi o kompleksnim projektima koje treba usuglasiti i sa strukom i konzervatorima, ali i potrebama i mogućnostima, kazao je gradonačelnik Peršurić i dodao da je ove godine odobrena sanacija sedam fasada.

Upućen je i zahtjev Turističkoj zajednici Grada Poreča da se i ona s 250 tisuća kuna godišnje uključi u subvencioniranje obnove zgrada u starogradskoj jezgri.

Početne godine (2016.) bilo prijavljeno 16 projekata, od kojih je odobreno njih osam i to za 2.300 četvornih metara neto površine zgrade za što je Grad izdvojio 211 tisuća kuna. Iduće godine prijavilo se osam projekata, od kojih je odobreno njih pet ukupne neto površine 3.100 četvornih metara, odnosno Grad je izdvojio 274 tisuće kuna.

- Ove smo godine imali 13 prijava, od kojih je odobreno njih čak 11, za što izdvajamo 383 tisuće kuna za ukupno 4.200 četvornih metara neto površine. Tako smo u samo tri godine programa gotovo udvostručili iznose, a s time ćemo i nastaviti jer se interes stalno povećava, kao i broj odobrenih subvencija, zaključio je pročelnik Hrvatin.

Posebna odobrenja

Maksimalni iznos pojedinačne subvencije je 90 tisuća kuna. Gradonačelnik i pročelnik složili su se da je program dobar, ali i nedovoljan jer postoji mnogo zgrada u starogradskoj jezgri, a neke od njih se kod prijave na natječaj susreću s raznim problemima - imovinske, financijske ili tehničke prirode. Osim zgrada u starogradskoj jezgri, na natječaj za subvencioniranje mogu se prijaviti i pojedinačne zgrade izvan obuhvatne zone, ako imaju status kulturnog dobra.

Direktorica poduzeća Stan koje kao upravitelj zgrada provodi prijavu na natječaj za subvencioniranje za većinu prijavljenih zgrada, istaknula je odličan odaziv suvlasnika na području staroga grada.

- Subvencija grada našim je korisnicima pomogla u tehnički i financijski zahtjevnim projektima koji podliježu strogim uvjetima i stalnom nadzoru konzervatorske službe, rekla je Mendica i napomenula da dodatan izazov u provođenju radova obnove predstavlja potreba da izvođači za pojedine grupe radova moraju imati posebna konzervatorska odobrenja, kao i općepoznata činjenica o trenutnom nedostatku građevinske operative na tržištu i ograničeno vrijeme izvođenja radova zbog turističke sezone.

- No, činjenica da ove godine čak 11 zgrada ide u obnovu, kao i finalni rezultat, predstavljaju novu dodanu vrijednost nekretnina u starom gradu, poboljšanu kvalitetu života građana starog grada, a sam grad Poreč postaje očuvanja i privlačnija turistička destinacija, zaključila je Mendica.

Idući natječaj početkom 2019.

Novi natječaj za subvencioniranje provedbe programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča otvorit će se početkom iduće godine. Naime, potrebno je prethodno usvojiti gradski proračun. (A. DAGOSTIN)


Podijeli: Facebook Twiter
Više iz rubrike