TESTIRANJE DJECE 

Pročitajte koje se vještine procjenjuju tijekom upisa u prvi razred osnovne škole

| Autor: Glas Istre
Ilustracija (Snimio Sergej Drechsler)

Ilustracija (Snimio Sergej Drechsler)


Testiranja djece za upis u prvi razred osnovne škole u niskom su startu. Roditelji čija djeca ove jeseni kreću u prvi razred često se čine uzbuđeniji i nervozniji od same djece što je i razumljivo jer su ipak svjesniji promjene koju polazak u školu znači, prenosi Večernji list.

Emocionalne i proceduralne pripreme za prvi dan škole, nagovještavaju kraj jedne divne ere, ali i početak novog, jednako uzbudljivog perioda. Spremnost djeteta za školu očituje se na različitim područjima skupom znanja, vještina i sposobnosti koje mu omogućavaju uspješno apsolviranje nastavnog sadržaja. Puno je tu važnih faktora - emocionalnih, intelektualnih, fizičkih, kognitivnih, socijalnih i jezično-komunikacijskih. No, naznaka školskog uspjeha nisu samo predznanja i sposobnosti od kojih djeca polaze, nego i motiviranost i samopouzdanje koje im želimo usaditi.

Kako bismo roditeljima predškolaca malo olakšali ovo razdoblje koje se nalazi pred njim, donosimo pregled svih vještina koji se procjenjuju tijekom upisa u prvi razred, to jest pregled svih vještina kojima djeca trebaju uspješno ovladati prije polaska u osnovnu školu. Ne brinite, ako dijete ima nešto slabije razvijenu jednu od vještina, ne znači automatski da će dobiti odgodu za upis, prenosi Večernji list.

- Grafomotoričke vještine potrebno je razviti u potpunosti kako bi dijete savladalo vještinu pisanja budući da je velik broj aktivnosti u školi vezan uz pisanje (prepisivanje s ploče, pisanje diktata, sastavaka i ispita). Govoreći o dobro razvijenim grafomotoričkim vještinama mislimo na razvijenu fleksibilnost ručnog zgloba, šake i prstiju, pravilan troprsti hvat olovke te jasnu liniju adekvatnog pritiska. Po dolasku u školu dijete može precrtati krug, kvadrat, trokut i romb, po uzorku može povlačiti ravne, kružne i valovite linije od točke do točke ili od crte do crte te može napisati svoje ime velikim tiskanim slovima.

- Predmatematičke vještine Cilj usvajanja je upoznavanje djeteta s pojmovima koji će mu biti potrebni za razumijevanje i svladavanje matematike u školi. Dijete pred polazak u školu može brojati do 20 te brojati unatrag od deset. Razumije pojmove više, manje, oduzmi i dodaj te pojam skupa. Određuje što sve spada u neki skup, a što ne, što znači da može klasificirati predmete po obliku, veličini, težini i boji. Uspoređuje dva skupa određujući gdje ima više, a gdje manje elemenata te zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje. Povezuje brojku uz količinu (npr. zna da brojka 8 označava osam elemenata) te može uspoređivati predmete koristeći pojmove duži-kraći, veći-manji, deblji-tanji, širi-uži i slično.

- Predčitalačke vještine - vrijeme prije polaska u školu pripremno je razdoblje djeteta za formalnu poduku čitanja i pisanja koja počinje polaskom u školu. Tijekom predčitalačkog perioda dijete razvija vještine koje su preduvjet tečnom čitanju i pisanju. Temeljna vještina koja je preduvjet tečnom čitanju i pisanju naziva se fonološka svjesnost, a odnosi se na djetetovu sposobnost prepoznavanja i tvorbe rime, slogova, manipulacijom na razini fonema (prepoznavanje kojim glasom počinje i završava zadana riječ, imenovanje riječi na zadani glas, prepoznavanje je li zadani glas na početku zadane riječi, na kraju ili u sredini, rastavljanje riječi na glasove kao i stapanje riječi prema zadanom nizu glasova), prenosi Večernji list.

Osim razvijene fonološke svjesnosti postoje i druge vještine od kojih je veliki broj vezan uz jezična znanja djeteta, a značajno utječu na uspješnost procesa ovladavanja čitanjem i pisanjem, a to su razvijenost vokabulara, pripovjedačke sposobnosti, interes za tisak. Za obradu pisanog materijala osim jezičnih znanja potrebno je imati i dobro razvijene vještine vizualne percepcije i vizualne diskriminacije kao što su prepoznavanje oblika, boja, uzoraka kao i njihovo međusobno razlikovanje.

- Govor predstavlja važan dio ljudske komunikacije i osnovu za razvoj djetetovog mišljenja. Pred polazak u školu dijete pravilno izgovara sve glasove i pravilno se gramatički izražava (jednina i množina, zamjenice, rod, padež). Zna verbalno objasniti što je zadani pojam i reći čemu služi, od čega je napravljen i slično. Uočava sličnosti i razlike te razumije uzročno-posljedičnu vezu. Može prepričati kraći događaj ili priču pravilnim redoslijedom.

- Emocionalna i socijalna zrelost. Djetetova spremnost za školu ovisi i o emocionalnoj zrelosti, što znači da dijete ima primjerene emocionalne reakcije, može kontrolirati svoje ponašanje te odgoditi zadovoljenje vlastitih želja i potreba. Uz emocionalnu zrelost veže se socijalna zrelost koja uključuje uspješno uspostavljanje kontakta i suradnje s vršnjacima te prilagodbu na društvene norme. Socijalni i emocionalni razvoj djeteta podrazumijeva da dijete ima sposobnost razumjeti vlastite i tuđe osjećaje, da nauči kontrolirati ponašanje i emocije, prilagoditi se okruženju s drugom djecom, stječe povjerenje i gradi način komunikacije s djecom i odraslim osobama. Socijalno razvijeno dijete razvija osjećaj samokontrole, pažnje i koncentracije i poštuje pravila koja određuju razne igre. Jedan od važnih preduvjeta za uspješan početak školovanja jest i samostalnost i briga o sebi.

Dijete bi trebalo biti samostalno u samozbrinjavanju (odijevanje, obuvanje i izuvanje, hranjenje, korištenje toaleta) te znati svoje ime i prezime, adresu te imena i zanimanja ukućana. Kako poticati razvoj vještina s djetetom? Roditelji ponekad nemaju ideju na koji način i kako mogu poticati navedene vještine u svojoj svakodnevici s djetetom.

Poneki se roditelji susreću s manjkom kreativnosti ili ne znaju na koje se izvore mogu osloniti, a da budu sigurni da sadržaj koji koriste je dovoljno dobar za njihovo dijete. Na Internetu postoje već osmišljene vježbe od strane struke, usmjerene na razvoj navedenih vještina i s ciljem djelovanja na pojedinu razvojnu vještinu. Platforma BaDaBum roditeljima i djeci pruža cijeli niz vježbi koje potiču razvoj vještina kojima ono treba ovladati prije polaska u osnovnu školu - predmatematičkim vještinama, fonološkom svjesnošću, grafomotoričkim vještinama, usvajanjem prostorne i vremenske orijentacije, povećanjem radne memorije, razvojem pažnje i koncentracije i sl. i stoga može poslužiti kao izvrsna priprema za školu.

Roditelji vježbajući zajedno s djetetom mogu pratiti njegov razvoj i dodatno im pomoći u usvajanju određene vještine, pomažući djetetu da razvije svoje pune potencijale.

Sumnjaju li roditelji na neko odstupanje u govorno-jezičnom razvoju svog djeteta, uz pomoć upitnika samoprocjene, dostupnim na platformi, roditelj može dobiti informacije o mogućim kašnjenjima u nekom od područja djetetova razvoja i potom djelovati.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini