PARK PRIRODE UČKA: IZGRAĐENO HRANILIŠTE ZA BJELOGLAVE SUPOVE

Povratak bjeloglavih supova na Učku


Sredstvima darovnice Globalnog fonda za okoliš, kroz projekt PARCS kojeg provode Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj, u Parku prirode Učka izgrađeno je hranilište za bjeloglave supove s promatračnicom s obzirom im je posebice u vrijeme gniježđenja i u prvoj godini života neophodan pouzdan izvor hrane.

Primarni cilj hranilišta je vratiti supove na Učku

Bjeloglavi supovi ugrožena su vrsta u Hrvatskoj, a procjenjuje se da se brojnost ukupne gnijezdeće populacije kreće između 100 i 110 parova. Jedan od najvećih razloga njihove ugroženosti napuštanje je tradicionalne poljoprivrede, odnosno pad ekstenzivnog stočarstva, čime se drastično smanjila količina raspoložive hrane te površina i kvaliteta pogodnih staništa. Preduvjet za povratak populacije supova na područje Parka prirode Učka je osiguravanje redovite dostupnosti hrane. Nedostatak hrane, jedinke kvarnerske populacije bjeloglavog supa nadoknađuju dnevnim migracijama na hranilišta u talijanskim Alpama, pri čemu dio supova koji se gnijezdi na otoku Cresu prelijeće greben Učke.

- Osnovna ideja ovog projekta očuvati je zadnju, sjevernojadransku populaciju bjeloglavih supova u Hrvatskoj, omogućiti im hranu bliže gnijezdima kako bi se povećao njihov broj. Nekada su se supovi gnijezdili na Učki pa izgradnjom hranilišta stvaramo preduvjete da se u perspektivi ponovo ovdje i vrate, izjavio je Egon Vasilić, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Učka. Naglasio je također da je novoizgrađeno hranilište preduvjet nove turističke ponude koja se temelji na promatranju ptica, te će svakako doprinijeti i boljoj financijskoj samoodrživosti Parka prirode Učka.

Na hranilište u Parku prirode Učka planira se tijekom cijele godine, a pojačano u vrijeme gniježđenja i podizanja mladih ptica, dopremati materijal životinjskog podrijetla, strvine ovaca, koji je namijenjen prehrani supova. Time se želi potaknuti ponovno gniježđenje ove vrste upravo na učkarskim stijenama.

Promatranje ptica s male udaljenosti

Cilj je projekta također razvijati zelene i održive oblike turizma te unaprijediti turističku ponudu kojom bi se privukli posjetitelji zainteresirani za upoznavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti područja, ali s minimalnim negativnim utjecajem na okoliš i bioraznolikost.

Staništa bjeloglavih supova su prostrana područja na kojima se nalaze visoke i nepristupačne litice pogodne za gniježdenje. Kako bi se posjetiteljima učkarskog parka omogućilo da vide supove izgrađena je i promatračnica iz koje će se moći neopaženo promatrati i fotografirati ptice s relativno male udaljenosti. Sastoji od sobe za promatranje ptica i ulaznog polifunkcionalnog prostora. Vanjska stjenka promatrališta je zakamuflirana korištenjem armaturnih profila postavljenim ispred pročelja i iznad krova u koje se umeću grane okolnih vrsta stabala.

Bjeloglavi supovi su plahe i oprezne životinje te im je potrebna faza prilagodbe na novo hranilište u Parku prirode Učka, a kada se njihov dolazak ustali promatračnica će se otvoriti za posjetitelje. U sklopu razvoja usluge promatranja ptica nabavljen je i kombi za prijevoz posjetitelja do promatračnice. (G. ČALIĆ ŠVERKO)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum