Elektronička dražba

POČETNA CIJENA 22,8 MILIJUNA KUNA Hotel Kristal u Umagu traži kupca

| Autor: Sanja BOSNIĆ

Hotel Kristal nalazi se u sjeverozapadnom dijelu povijesne jezgre grada Umaga, u atraktivnom dijelu grada, na samoj morskoj obali. Ima osam katova i osamdeset soba. Hotel je izgrađen 1969. godine, rekonstruiran je u više navrata - 1994., 1998. i 2007., a u sklopu njega su i unutarnji te vanjski bazenski kompleks, dijelom nezakonit. Hotel se prodaje opremljen i u ispravnom stanju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Krenula je prodaja Hotela Kristal i pripadajućih nekretnina na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi. Financijska agencija Rijeka objavila je poziv za sudjelovanje i hotel je stavila na prodaju počevši od 14. kolovoza. Elektronička javna dražba završava 4. studenog u ponoć. Ponude na javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 22. listopada do 4. studenoga. Utvrđena vrijednost hotela i pripadajućih cjelina iznosi 91,4 milijuna kuna, a uključuje vrijednost nekretnine u iznosu od 88,9 milijuna kuna te vrijednost pokretnina (2,4 milijuna) u što je uračunat PDV.

Razgledavanje nekretnine

Važno je istaknuti da se na javnoj dražbi hotel ne može prodati ispod iznosa od 22,8 milijuna kuna, što je ujedno i početna cijena za nadmetanje. Iznos svakog dražbenog koraka je 20 tisuća kuna. Na dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 4,5 milijuna kuna, a rok za uplatu jamčevine je od dana objave poziva te na računu Agencije mora biti evidentiran najkasnije 13. listopada, u protivnom se uplate neće smatrati valjanima i eventualnim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Budući kupac plaća kupovinu u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Sve osobe zainteresirane za razgledavanje predmetne nekretnine mogu kontaktirati stečajnog upravitelja Dražena Ezgetu. Detaljni podaci o servisu e-Dražba dostupni su na mrežnim stranicama Financijske agencije (www.fina.hr).

Novi vlasnik

Hotel Kristal nalazi se u sjeverozapadnom dijelu povijesne jezgre grada Umaga, u atraktivnom dijelu grada, na samoj morskoj obali. Ima osam katova i osamdeset soba. Hotel je izgrađen 1969. godine, rekonstruiran je u više navrata - 1994., 1998. i 2007., a u sklopu njega su i unutarnji te vanjski bazenski kompleks, dijelom nezakonit. Hotel se prodaje opremljen i u funkcionalno ispravnom stanju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a koristi i etažne cjeline u vlasništvu pravne osobe.

Iz svojedobne izjave stečajnog upravitelja Dražena Ezgete iščitava se da bi hotel mogao biti prodan na ovoj elektroničkoj dražbi te pronaći novog vlasnika koji će otvaranjem umrtvljenog objekta vratiti turiste u zapušteni dio grada i znatno doprinijeti gospodarskom razvoju Umaga.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini