Novi projekt

LIŽNJAN Priprema Plana upravljanja područjem ekološke mreže Luka Budava

| Autor: Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ

Područje ekološke mreže Luka Budava štiti se zbog prirodnog stanišnog tipa vazdazelenih šuma hrasta česmine - u Istri poznat još pod lokalnim nazivom bršuda - a ukupna površina zaštite iznosi 1.327 hektara. Značajnije površine ovih šuma nalaze se na potezu od uvale Kale do uvale Budava i smatraju se među najočuvanijim šumama ove vrste na Mediteranu

 

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, u suradnji s Javnom ustanovom "Natura Histrica" i Općinom Ližnjan organizira prvu radionicu sa zainteresiranim subjektima za potrebe izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Luka Budava - Istra. Radionica će se održati 25. rujna u općinskoj sali (Krasa 7, Ližnjan) s početkom u 9 sati. 

Značajan udio i lovora

Područje ekološke mreže Luka Budava - Istra štiti se zbog prirodnog stanišnog tipa vazdazelenih šuma hrasta česmine - u Istri poznat još pod lokalnim nazivom bršuda - a ukupna površina zaštite iznosi 1.327 hektara. Značajnije površine ovih šuma nalaze se na potezu od uvale Kale do uvale Budava i smatraju se među najočuvanijim šumama ove vrste na Mediteranu. Značajno učešće u ovim šumama oko rta Sv. Stipana ima i lovor.

Za zaštićeno područje u kontaktnim zonama bilježe se i ostale divlje vrste i staništa koji danas predstavljaju rijetkost na europskom nivou pa su stoga zaštićenim i različitim EU direktivama kao što su orhideje, posidonija, dobri dupin, mediteranske lokve.

Zaštićeno područje je bogato i kulturnom baštinom. Brojni mještani, rekreativci, aktivni sportaši, turisti i ostali posjetitelji, zaštićeno područje danas koriste za potrebe odmora i rekreacije.

Na inicijativu općine Ližnjan pokrenuta je izrada Plana upravljanja područjem ekološke mreže HR 2000522 Luka Budava – Istra, jer su planovi upravljanja obavezni za sva područja ekološke mreže te predstavljaju osnovni način upravljanja zaštićenim područjem u suradnji s dionicima. 

Plan razvoja turizma

Izrađivač plana je Zavod za prostorno uređenje Istarske županije u suradnji s javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjima prirode u Istarskoj županiji "Natura Histrica". Planom upravljanja utvrdit će se potrebne mjere i aktivnosti za očuvanje zaštićenih i ugroženih vrsta i staništa, kao i ekološka cjelovitost zaštićenog područja i kontaktnih zona.

Ujedno, plan upravljanja predložit će okvir za razvoj zelenog/aktivnog turizma koji će zadovoljiti potrebe današnjice, a koji neće narušiti ravnotežu pojedinih ekosustava i njihovo nestajanje.

Stručni tim u izradi plana prepoznao je listu dionika koji jesu, ili bi mogli biti zainteresirani za izradu Plana te im je i uputio pozive na radionicu. No, iz JU Natura Histrica, pozivaju i ostalu zainteresiranu javnost da se pridruži na radionici na kojoj će biti riječi o zakonskoj regulativi, sadržaju/strukturi i ciljevima Plana, stanju izrade Plana te budućim koracima u procesu planiranja. Ujedno, dionici bi trebali izraditi viziju zaštićenog područja te njegovu SWOT analizu (analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji).

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater