NAJNOVIJEPREGLED NEKIH OD NAJVAŽNIJIH PROJEKATA

ISTRA U EUROPI: Pet godina u Europskoj uniji!

Kamenjak kroz održivo korištenje prirodne baštine

Ulaskom u Europsku uniju, Hrvatska je postala korisnik Europskih strukturnih i investicijskih fondova te joj je za proračunsko razdoblje od 2014. do 2020. godinu na raspolaganju preko 10,7 milijardi eura. U Istarskoj županiji, dosad je ugovoreno oko milijardu i 600 tisuća kuna za projekte na prostoru cijele županije i to kroz 7203 potpisana ugovora

Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prošlo je pet godina. Taj 5. rođendan u europskoj obitelji prilika je za predstavljanje projekata koji se provode na regionalnoj i lokalnoj razini u Istarskoj županiji te izravno utječu na poboljšanje kvalitete života građana. Ulaskom u EU, Hrvatska je postala korisnik Europskih strukturnih i investicijskih fondova te joj je za proračunsko razdoblje od 2014. do 2020. godinu na raspolaganju preko 10,7 milijardi eura. U Istarskoj županiji dosad je ugovoreno oko milijardu i 600 tisuća kuna za projekte na prostoru cijele županije i to kroz 7203 potpisana ugovora.

Projekti se u najvećoj mjeri odnose na ulaganja u komunalnu infrastrukturu, odvodnju, aglomeracije, pojačane aglomeracije, izgradnju smještajnih kapaciteta za studente u Puli, projekte asistenata u nastavi i druge. Predstavljamo neke od najznačajnijih županijskih projekata koji će svojom realizacijom i provedbom doprinijeti većoj kvaliteti života svih stanovnika Istre.

Zdravstvena zaštita

Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula; Projektom, kojeg provodi Opća bolnica Pula, pridonijet će se povećanju učinkovitosti, isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Istri. Opremanjem dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije očekuje se bolja protočnost pacijenata i efikasnija obrada, objedinjavanjem više dijagnostičkih postupaka u jednom danu. Time se skraćuje vrijeme od početka tegoba do postavljanja dijagnoza, smanjuju se liste čekanja, broj dana bolničkog liječenja i stopa bolovanja.

Iskoraci u poljoprivredi

Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat — Bašarinka; Područje sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka nalazi se na zapadnom priobalnom dijelu Istarske županije, na području Grada Poreča i Općine Tar-Vabriga. Sustavom navodnjavanja bit će omogućeno navodnjavanje na neto površini poljoprivrednog zemljišta od 490 hektara. Akumulacija Mateši, koja će vodom hraniti ovaj sustav za navodnjavanje, zauzet će površinu od 17 hektara i imati zapreminu od milijun kubičnih metara vode.

Svi za jednog i jedan za sve!

Projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školama partnerima; Od 2014. godine u Istarskoj županiji se kontinuirano provode projekti kojima se osiguravaju potrebe za uključivanjem pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školama partnerima: Školovanje bez diskriminacije - ulog u tolerantno društvo (šk. god. 2014./2015.); MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učenika u Istri (šk. god. 2015./2016.); MO-ZAIK 2 (šk. god. 2016./2017.) trenutno u provedbi projekt MOZAIK 3 čiji je nositelj Istarska županija. Projektom se osigurava 77 pomoćnika u nastavi za 79 učenika s teškoćama u 33 škole kojima je osnivač Istarska županija, a provodit će se do kolovoza 2021. godine.

Energetska politika za bolje sutra

Energetska obnova školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića Raša; Planiranim zahvatom doći će do smanjenja potrebne toplinske energije za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje od 65 posto. Nakon provedbe energetske obnove na zgradi, ona prelazi iz C u A energetski razred. Izvedbom nove rasvjete ostvarit će se ušteda energije od 37 posto. Tu je i energetska obnova Srednje škole Mate Blažina Labin. Realizacijom ovog projekta, na labinskoj su srednjoj školi provedeni brojni zahvati energetske obnove koji će pridonijeti smanjenju emisije CO2, ostvarenju značajnih energetskih ušteda te će poboljšati uvjete boravka djece. Nakon provedbe energetske obnove, zgrada prelazi u energetski A razred, što predstavlja uštedu od oko 30 posto toplinske energije za grijanje.

Obrazovanjem do konkurentnosti

3D FOR VET - Strateška partnerstva za razvoj 3D kompetencija; Istarska županija i Tehnička škola Pula surađuju u provedbi aktivnosti europskog projekta 3D FOR VET. Projektom se želi učenike tehničkih i strukovnih srednjih škola učiniti konkurentnijima na tržištu rada kroz korištenje 3D tehnologije u formalnom obrazovanju, primjenom svojih znanja u praksi i suradnjom s vršnjacima iz drugih zemalja EU. U sklopu projekta, dobavljeni su 3D printer i 3D skener, te će nastavnici i učenici Tehničke škole Pula imati prilike sudjelovati na edukacijama o 3D tehnologijama te na razmjeni učenika.

BLUE KEP

Provedbom projekta BLUE KEP poboljšat će se okvirni uvjeti za inovacije u nautičkom i pomorskom sektoru u prekograničnom području i to usklađivanjem sustava obrazovanja. Glavne aktivnosti projekta su mobilnost učenika Tehničke škole Pula i stvaranje triju internacionalnih obrazovnih modula. U sklopu projekta BLUE KEP, nabavljeno je 12 računala za potrebe Tehničke škole Pula kojima je opremljen školski kabinet.

Održivi razvoj prirodne baštine

LIKE - LIVING ON THE KARST EDGE; Projekt LIKE usmjeren je na područje krškog prekograničnog područja Hrvatske i Slovenije kao mjesta osebujne biološke, kulturne i estetske vrijednosti. Cilj projekta je uspostava mehanizma upravljanja koji smanjuje prepoznate rizike ugroza bioraznolikosti radi omogućivanja i poticanja posjete svih korisnika i dionika projektnom području, te osiguranja održivog razvoja gospodarskih potencijala područja radi dobrobiti prirode i stanovništva. Također, projektom će se osigurati izrada stručnih podloga potrebnih za uspostavu Regionalnog parka Ćićarija kao najveće regionalne kategorije zaštite.

ORKA - Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag; Osnovni cilj projekta jest održivo korištenje prirodne baštine ulaganjem u posjetiteljsku infrastrukturu te obogaćivanje atrakcijske osnove kroz prezentaciju prirodne i kulturne baštine. Projekt Orka uključuje niz aktivnosti koje će Javnoj ustanovi Kamenjak olakšati upravljanje posjetiteljima poput postavljanja kontrolnih točaka za evidenciju posjetitelja, unificiranih putokaza, zatim uređenje poučno tematske staze "Putevima dinosaura", kao i postavljanje internet točaka (free hot- spots) i multimedijalnih info punktova.

Puna zapošljivost

Projekt REI II-Raising employment in Istria; Osnovni cilj ovog projekta jest razvoj politika zapošljavanja na regionalnoj razini sukladno potrebama gospodarstva, socijalno uključivanje ranjivih skupina, suradnja javnog i privatnog sektora u upravljanju ljudskim potencijalima te osiguranje financiranja i funkcioniranja Vijeća tržišta rada Istarske županije (VTR IŽ). Jedna od važnijih aktivnosti provedbe projekta jest Izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. - 2027.

Baština kao regionalna posebnost

KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa; Integriranim razvojnim programom KulTERRA predviđena je rekonstrukcija dvaju spomenika kulture -Morosini i Petrapilosa te razvoj kulturnih, edukativnih i prezentacijskih sadržaja unutar njih. Projektom se namjerava postići povećanje atraktivnosti i prepoznatljivosti Općine Svetvinčenat i Grada Buzeta kroz valorizaciju kulturne baštine dvaju kaštela u svrhu društveno gospo- darskog razvoja.

Walk the (Global) Walk

Projektom Walk the (Global) Walk, Istarska županija želi doprinijeti razvoju kritičke svijesti mladih o miru, ljudskim pravima i razvojnim pitanjima s kojima se suočava svijet te ih po-taknuti i nadahnuti da šire tu svijest među svojim vršnjacima. Projektom će se provesti niz edukativnih radionica i aktivnosti putem kojih se želi povećati sposobnost učenika za aktivno sudjelovanje u transformaciji društva.

Istra - regija znanja

Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula; Zahvaljujući projektu izgradnje i opremanja dvaju paviljona Studentskog doma Pula studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osigurat će se dodatne 124 smještajne jedinice, uključujući 4 jednokrevetne sobe namijenjene studentima s invaliditetom, čime će organizirani smještajni kapaciteti u Puli porasti na brojku od 392 studentska ležaja. (Danijela BAŠIĆ-PALKOVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter
Više iz rubrike

Vremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no

Web kamere

Pula

Pula: Aquarium − ndash; Fort Verudela
Pula: Aquarium − ndash; Fort Verudela

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini
Webcams provided by webcams.travel add a webcam