PRIJAVE U TIJEKU

Istarska županija raspisala niz javnih natječaja za sufinanciranje udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2022. godini: UDRUGAMA NA RASPOLAGANJU 5,5 MILIJUNA KUNA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Za financiranje projekata i programa u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2022. godinu putem ovog natječaja namijenjeno je 1,98 milijuna kuna i to za unapređenje proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi divljači, autohtonih kultivara, unapređenje ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva te ostalog

| Autor: Milan PAVLOVIĆ
Kao prioritet izdvojena je zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (Snimio Dejan Štifanić)

Kao prioritet izdvojena je zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (Snimio Dejan Štifanić)


Istarska županija je ovih dana raspisala niz javnih natječaja za sufinanciranje projekata i programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2022. godini kojima se iz županijskog proračuna za ovu godinu ukupno stavlja na raspolaganje više od 5,5 milijuna kuna. Radi se o natječajima za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije, projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi te programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2022. godinu.

Rok za prijave 9. ožujka

Tu su zatim i javni natječaj za financiranje kulturno-umjetničkih projekata, odnosno programa, udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija, javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije te javni poziv za financiranje projekata i programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2022. godinu. Rok za podnošenje prijave na sve raspisane natječaje je 9. ožujka, a oni se u integralnom obliku mogu pronaći na mrežnim stranicama Istarske županije.

Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2022. godinu raspisao je Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. Njime se pozivaju udruge i ustanove koje su programski usmjerene na zdravstvenu i socijalnu djelatnost te obavljaju poslove kojima se rješavaju postojeći problemi od interesa za Istarsku županiju, da prijave svoje projekte za financiranje u ovoj godini. Udruge i ustanove sukladno ovom natječaju mogu prijaviti projekte kojima se rješavaju županijski prioriteti sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije te ostali projekti od značaja za unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja koji su definirani u nekoliko prioritetnih područja. Prvo od njih je područje unapređenja zdravlja građana Istarske županije gdje su kao prioriteti izdvojeni zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata, prevencija kroničnih nezaraznih bolesti, palijativna skrb, prevencija ovisnosti i rehabilitacija liječenih ovisnika, provođenje transplantacijskih programa i promicanje postmortalnog darivanja organa, te ostali projekti za unapređenje zdravlja građana Istarske županije.

Pružanje socijalnih usluga

Drugo područje je unapređenje socijalnog blagostanja građana Istarske županije gdje su među prioritete uvrštene usluge i aktivnosti u zajednici usmjerene prema osobama u najvećem riziku od socijalne isključenosti, jačanje kompetencija pružatelja socijalnih usluga i osnaživanje stručnjaka koji rade s ciljanim korisničkim skupinama, socijalne inovacije, edukacija i senzibilizacija zajednice za specifične probleme osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, poboljšanje pristupačnosti okruženja za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti, promocija volonterstva i organiziranje volontera te sociozdravstvena podrška borcima NOR-a i braniteljima Domovinskog rata. Ukupno planirana vrijednost natječaja iznosi 850 tisuća kuna pri čemu najmanji predviđeni iznos po projektu iznosi 3 tisuće, a najveći 65 tisuća kuna.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije raspisao je Upravni odjel za gospodarstvo s ciljem jačanja istarskog gospodarstva povećanjem konkurentnosti i prepoznatljivosti istarskih poduzetnika i inovativnih proizvoda i usluga na tržištu te povećanje zaposlenosti osoba s invaliditetom. Iz tih ciljeva proizlaze i dva prioritetna područja za dodjelu sredstava, a to su poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija te poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživo je 120 tisuća kuna, s tim da će se projekti, odnosno programi sufinancirati do visine 50 posto ukupne vrijednosti pri čemu su potencijalni prijavitelji dužni osigurati preostalo sufinanciranje iz vlastitih sredstva, odnosno iz drugih izvora financiranja. Najniži iznos potpore u oba prioritetna područja iznosi 10 tisuća kuna, dok je najviši 40 tisuća kuna za programe poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, odnosno 80 tisuća kuna za poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija što su i ukupno raspoloživi iznosi za oba područja.

Kulturi najviše sredstava

Javni natječaj za financiranje kulturno-umjetničkih projekata i programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija raspisao je županijski Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine. Udruge na taj natječaj mogu prijaviti kulturno-umjetničke projekte i programe nacionalnih manjina koji u fokusu imaju očuvanje i valorizaciju kulturne baštine nacionalnih manjina te obilježavanje značajnih obljetnica nacionalnih manjina. Ukupno planirana vrijednost natječaja iznosi 263 tisuća kuna pri čemu najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu i programu iznosi 3, a najveći 25 tisuća kuna što znači da će se ovim sredstvima u 2022. godini podržati pedesetak projekata i programa.

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi raspisao je 10. siječnja županijski Upravni odjel za kulturu i zavičajnost. Radi se o natječaju s najvećim iznosom raspoloživih sredstava od svih raspisanih s obzirom na to da će njime biti podijeljeno 2.229.300 kuna. Prioritetna područja kulture u kojima će se financirati projekti i programi udruga su glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti, književnost i izdavaštvo, zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija, nematerijalna kulturna baština, vizualne umjetnosti, nove medijske kulture i međunarodna kulturna suradnja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu ili programu su 2 tisuće kuna, a najveći 400 tisuća kuna.

Kao prioritet izdvojena je zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (Snimio Dejan Štifanić)

Javni poziv za financiranje projekata i programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2022. godinu vrijedan je 1,98 milijuna kuna, a raspisao ga je Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo. Udruge mogu prijaviti projekte i programe koji se odnose na organizaciju manifestacija i učešće na manifestacijama iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, unapređenje proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi divljači, autohtonih kultivara te unapređenje ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva te primjena novih tehnologija u poljoprivredi, unapređenje i razvoj prijenosom znanja i informacija s ciljem zadržavanja ljudi u ruralnom prostoru, povećanjem površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom, ostvarivanjem dodatnih prihoda, očuvanjem i poboljšanjem prirodnih resursa, unapređenje lovstva, razvojne programe u sektoru lovstva, te koordinaciju lovozakupnika zajedničkih lovišta, podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, te sufinanciranje troškova zbrinjavanja i liječenja napuštenih životinja. Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu ili programu je tisuću, a najviši 400 tisuća kuna.

Očuvanje pomorske baštine

Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije raspisao je Upravni odjel za održivi razvoj te je za tu namjenu osigurano 100 tisuća kuna. Ta sredstva namijenjena su obnovi i rekonstrukciji starih modela tradicijskih plovila te poticanju na izgradnju novih plovila koja će se graditi po uzoru na tradicijska plovila koja su u prošlosti bila tipična za ribarska mjesta i obalu Istre. Opći cilj natječaja je poticanje udruga, građana i lokalne zajednice na očuvanja pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije. Specifični ciljevi natječaja su podizanje svijesti kod građana Istre, ali i šire javnosti o postojanju pomorske baštine u Istarskoj županiji, o potrebi njezina očuvanja, poticanje na restauriranje ostataka pomorske baštine i izgradnju novih tradicijskih plovila po uzoru na stara plovila.

Kao prioritet izdvojena je zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata (Snimio Dejan Štifanić)

Najniži iznos po projektu iznosi 5, a najveći 50 tisuća kuna, a planirano je da se u okviru ovog natječaja podrži oko pet prijavljenih projekata. Pri njihovom odabiru vrednovat će se kvaliteta i relevantnost projekta u odnosu na očuvanje pomorske baštine i tradicije u Istarskoj županiji, dosadašnje iskustvo podnositelja prijave u provedbi istog ili sličnog projekta, financijski aspekti, odnosno realnost i razrađenost, zatim inovativnost i originalnost projekta, dosadašnja priznanja i niz drugih aspekata koji su, kao i svi ostali uvjeti, temeljito opisani u natječaju koji se može naći na internetskim stranicama Istarske županije.

*Sadržaj realiziran u suradnji s Istarskom županijom

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter


Vremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater