POSLOVANJE Općine Medulin u 2022.

Lani potrošili manje od plana, a prihodovali značajno više.  Rezultat je višak od gotovo 10 milijuna kuna

Po osnovi prodaje nekretnina Općina je ostvarila 85 posto manje prihoda jer su prodavali isključivo okućnice. Najviše novca je Općina potrošila na kupnju zemljišta, izgradnju prometnica, nabavu komunalne opreme i slično

| Autor: Paulo GREGOROVIĆ
Arhiva

Arhiva


Na sjednici medulinskog Općinskog vijeća usvojen je izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu prema kojem je utvrđeno povećanje prihoda za više od sedam posto od planiranog, a istovremeno je nije potrošeno 20 posto planiranih rashoda što je rezultiralo viškom od gotovo 10 milijuna kuna.

Prihodi od poreza na dohodak porasli su za 25 posto, za 45 posto od poreza na imovinu, a za 82 posto od poreza na promet nekretnina. Rast je djelomično rezultat ažuriranja baze podataka obveznika poreza na kuće za odmor. Prihodi od poreza na potrošnju bilježe rast od 39 posto, a od naknade za koncesiju 22 posto. Naplaćena naknada za vezove u luci Medulin rasla je za 26 posto, a rast je posljedica proširenja kapaciteta zbog izgradnje novog plutajućeg gata.

Naplaćeno je 10 posto više prihoda od pristojbi i naknada. Najznačajniji porast od 63 posto odnosi se na grobnu naknadu za trajno korištenje grobnog mjesta zbog proširenja groblje u Medulinu. Rast od 28 posto odnosi se na porast prihoda od boravišne pristojbe zbog dobre turističke sezone. Komunalna naknada veća je za 21 posto što je dijelom posljedica povećanje baze obveznika komunalne naknade, ali i povećanje prihoda od velikih poslovnih turističkih subjekata.

No, po osnovi prodaje nekretnina Općina je ostvarila 85 posto manje prihoda jer su prodavali isključivo okućnice. Najviše novca je Općina potrošila na kupnju zemljišta, izgradnju prometnica, nabavu komunalne opreme i slično. Po toj osnovi su potrošili 13,57 milijuna kuna.

Na sjednici vijeća donijet je Urbanistički plan uređenja Vinkuran-Zotta i zona sporta kojim se uređuje građevinsko područje naselja stambene namjene te zona sportsko rekreacijske namjene ukupne površine 9,8 hektara, a po nalogu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izmijenjen je Prostorni plana uređenja Općine Medulin.

Vijećnici su prihvatili prijedloge ovlaštenih predlagatelja i odlučili da će na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, koja će se održati u ponedjeljak, 12. lipnja, uručiti Svečane povelje Ratku Lorencinu, Nevenu Iveši, Riti Cukon Todeschini, Slavku Puškadiji te DVD-u Općine Medulin i JVP-u Pula.

Uslijedile su odluke o usvajanju izvješća o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Medulin, o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture, o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, a na koncu su dane suglasnosti na Plan zaštite od požara JU Kamenjak i na Pravilnik o provođenju preventivno uzgojnih mjera i posebnih mjera zaštite JU Kamenjak.

U zaključku je doneseno nekoliko pojedinačnih odluka iz domene imovinsko pravnih odnosa koje će omogućiti izgradnju prometnica.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater