REGIONALNI CENTAR

Uskoro kreće gradnja centra u kojem će biti Hitna pomoć, vatrogasci i Crveni križ

| Autor: Zoran Oljača
(Arhiva Glasa Istre)

(Arhiva Glasa Istre)


Ako je realizacija projekta izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje od županijskog značenja, u kojem Grad Pula plaća 350.000 eura, a ostalo Županija, odnosno 30 posto vrijednosti projekta, nameće se logično pitanje zašto je to tako ako je projekt od županijskog značenja - pitala je to vijećnica Dušica Radojčić na posljednoj sjednici gradskog vijeća Grada Pule.

- Jedini odgovor koji smo dobili je taj da Regionalni centar ima više korisnika koji su od direktnog interesa županije, a grad participira sa 70 posto u izradi dokumentacije pošto je Grad isto toliko zastupljen u tom projektu. Pula je dala i zemljište, kazala je vijećnica Radojčić.

(Arhiva Glasa Istre)Dino Kozlevac, zapovjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije (Arhiva Glasa Istre)

Pristup na obilaznicu

U toj se zgradi planiraju smjestiti Crveni križ i Nastavni zavod za hitnu medicinu, HGSS i medicinsko prijavna dojavna jedinica za zaprimanje hitnih intervencija na području Istarske županije te Hitna medicinska skrb Grada Pule. Punkt će imati i helikoptersku službu za zbrinjavanje unesrećenih pa će se taj prostor koristiti za zbrinjavanje većeg broja unesrećenih kod većih nesreća šireg područja Pule.

Vijećnica Radojčić upitala je prisutne zbog čega, s obzirom na ovih 350.000 eura, Pula plaća nadopunu idejnog rješenja te zbog čega Pula plaća većinu troška i zašto Županija provodi postupak javne nabave za izradu dokumentacije.

- Gruba procjena cijene izgradnje je oko 15 milijuna eura. Objekt će se prostirati na oko 8 tisuća kvadrata, a obzirom na niz sadržaja vjerujemo da će i oprema biti skupa. Na pitanje tko će platiti izgradnju i snositi operativne troškove dobila sam odgovor da će te troškove snositi lokalna, regionalna i državna razina, a tu je i moguće apliciranje na EU fondove.

Na pitanje oko ulaza i izlaza na lokaciju odgovoreno mi je da će građevinska čestica imati pristup na ulicu Prekomorskih brigada pa će se tu definirati optimalno rješenje, izgraditi će se križanje ili rotor, rekla je Radojčić.

- Taj projekt predstavlja važan iskorak u razvoju žurnih službi, uključio se u raspravu i vijećnik Ardemio Zimolo i dodao da će objedinjavanje svih službi predstavljati i njihovu veću brzinu djelovanja, a samim time i veću sigurnost za naše građane i goste.

- Time slijedimo uspješne primjere iz Europe gdje takvi centri već postoje, a na razini Hrvatske još bi jednom bili prvi. Mi već 40 godina razmišljamo o toj temi, a vijeće je već prije donijelo odluku da Grad donira zemljište.

U prvom projektu bila je predviđena samo vatrogasna služba, rekao je Zimolo. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula Ivica Rojnić vijećnicima je rekao da su troškovi za izradu i izgradnju centra dogovoreni između gradonačelnika i župana.

- Mi bi voljeli imati rješenje o financiranju tog projekta i volio bih sada već znati tko će i kako to financirati. Kako stvari stoje, danas novac za to teško da Grad sam ima. Možda su tu u budućnosti neka zaduživanja ali trenutno jedine su opcije tražiti novac od države do EU fondova. Od Europe smo po tom pitanju lani odbijeni, a razlog je izgrađenost.

U tu temu dobro je upućen sa zapovjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije Dino Kozlevac.

- Već desetljećima razmišlja se o premještaju pulske Javne vatrogasne postojbe Pula jer je to akutni problem obzirom na njenu sadašnju poziciju. Riječ je o tome da je vatrogasnim vozilima ljeti izlaz iz grada vrlo otežan pa tu gubimo dragocjeno vrijeme. S obzirom na sve to ali i razvoj vatrogasnih službi bilo je vrijeme da se osmisli koncept jednog Regionalnog centra za zaštitu i spašavanja, kako smo ga nazvali.

On bi objedinio sve službe u Istarskoj županiji koje se bave zaštitom ljudi i imovine, osim policije. Pokrenuta je stoga aktivnost. Određena je planska dokumentacija, Pula je dala česticu s pravom građenja i ona se nalazi na izuzetno dobroj lokaciji, dobroj poziciji. Tako će vatrogasci brzo moći izaći na sve strane.

To je dogovoreno sa svim službama na području Istarske županije. Dapače, svi su zadovoljni tim prijedlogom tako da će tu biti smještena Javna vatrogasna postrojba, kao najveći korisnik.

Tu će biti smještena Vatrogasna zajednica istarske županije zajedno sa inspektorom vatrogastva. Tu će biti i Zavod za hitnu medicinu, dio vezan za Pulu, kao i služba za zaštitu mora, ronilački vatrogasni centar. Dakle, sve ono što se u principu odnosi na zaštitu i spašavanje.

(Arhiva Glasa Istre)Ivica Rojnić, zapovjednik JVP-a Pula (Arhiva Glasa Istre)

Izrada projekta

Od ideje došli smo do idejnog rješenja i sada nam predstoji izrada projekta. Za to su nam potrebna financijska sredstva i tu su potpisani sporazumi od Istarske županije, Grada Pule i Vatrogasne zajednice. Grad Pula će sve financirati sa 70 posto, Županija sa 30 i to je negdje u visini 350.000 eura. Plan je da se taj projekt izradi do kraja godine.

Na kraju, mi cijenimo da će izgradnja na kraju koštati oko 15 milijuna eura. Tih novaca u biti ima i nema, ali mi ćemo taj projekt aplicirati ne EU fondove. Spremnost da pomogne izrazila je i Vlada Republike Hrvatske.

To nas sve čeka u 2025. godini, rekao je Kozlevac, a na pitanje zbog čega 70 posto ide na Pulu, Kozlevac kaže da je razlog tome što je 70 posto korisnika tog prostora Javna vatrogasna postrojba Pula. Na ostale, bez obzira na značaj i funkciju, spada 30 posto. Mi mislimo da je to jedno dobro rješenje.

- Projekt će biti gotov do kraja ove godine. Nakon toga predstoje javni natječaji, tako da mislimo da će negdje 2025. odnosno 2026. taj projekt biti gotov, zaključio je Kozlevac.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum