KULTURNI PRORAČUN

Za javne potrebe u kulturi Istarske županije u 2022. godini, nešto manje sredstava nego 2021. NAJVIŠE SREDSTAVA UHODANIM MANIFESTACIJAMA I ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE

Za književnost i izdavaštvo bit će izdvojeno 65 tisuća kuna, kao i prošle godine, od čega 39 tisuća kuna ide za manifestacije, a 24.810 kuna na potpore tiskanju

| Autor: Vanesa BEGIĆ
Arhiva (Snimio Danilo Memedović)

Arhiva (Snimio Danilo Memedović)


Manji nego prošle godine je Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu. Lani je županijski "kulturni proračun" iznosio 1.777.500 kuna, od čega se na stavku "Kulturni programi - javne potrebe" odnosilo 972.500 kuna, a ove godine program je ukupno "težak" 1.650.000 kuna, od čega na kulturni program - javne potrebe ide 945 tisuća kuna. Ukupno smanjenje iznosi 127.500 kuna, odnosno 27.500 kuna u dijelu javnih potreba.

Za književnost i izdavaštvo bit će izdvojeno 65 tisuća kuna, kao i prošle godine, od čega 39 tisuća kuna ide za manifestacije, a 24.810 kuna na potpore tiskanju.

Od književnih manifestacija najveću potporu će dobiti Gradska knjižnica Poreč za 15. izdanje BOOktige i to 15 tisuća kuna. Deset tisuća kuna namijenjeno je umaškoj Gradskoj knjižnici za Forum Tomizza, a po sedam tisuća kuna Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja za 26. Šoljanove dane i Gradskoj knjižnici Poreč za Verše na šterni.

Što se tiče potpora tiskanju, deset tisuća kuna dobiva istarski kalendar "Jurina i Franina", 7.810 kuna pripada Gradskoj knjižnici Umag za tiskanje djela Fulvija Tomizze "Vera Verk", a sedam tisuća kuna Obrtu za izdavaštvo Sandorf za djelo Tatjane Gromača "Berlin, Pula, Varšava".

Ukupno 1.190 kuna odobreno je za otkup za knjižnice djela "Priča iz konzerve" u izdanju Srednje Europe.

Glazbeno-scenska i filmska djelatnost dobit će 110 tisuća kuna, kao i lani. Pučko otvoreno učilište Poreč dobit će 40 tisuća kuna za Naš kanat je lip, a isto će Učilište dobiti 15 tisuća kuna za koncerte u Eufrazijevoj bazilici. Po deset tisuća kuna dobiva Pučko otvoreno učilište Rovinj za Glazbeni poučak, Sveučilište Jurja Dobrile za četiri koncerta posvećena Antoniu Smaregli, Mara d.o.o. za Istrian instrumental Rhapsody Bruna Krajcara i prijatelja, Alex Brajković za akustične koncerte te Pučko otvoreno učilište Poreč za Porečdox. Tamari Obrovac pripast će pet tisuća kuna za koncert Tamara Obrovac quartet.

Nešto veća je stavka posvećena Zaštiti materijalne kulturne baštine i muzeologije, ove godine iznosi 485 tisuća kuna, a lani je za tu svrhu izdvojeno 455 tisuća kuna.

Najviše, sto tisuća kuna ide Gradu Buje za sanaciju kaštela Rota u Momjanu, a po pedeset tisuća kuna namijenjeno je Gradu Pazinu za sanaciju dijela krovne konstrukcije kaštela u Pazinu, Općini Kanfanar za revitalizaciju ruševina Dvigrada te Općini Cerovlje za sanaciju kaštela Paz. Iznos od 40 tisuća kuna pripast će Općini Kršan za Arheološki park Kožljak, te Arheološkom muzeju Istre za zaštitu rimskog šivanog broda Pula 1.

Za konzervatorsko-restauratorske istraživačke radove u crkvi sv. Bartola u Roču raspoređeno je 30 tisuća kuna, kao i Općini Grožnjan, za završne radove na zidnim slikama u apsidi crkve sv. Ivana. Gradu Buzetu, za čuvaonicu sakralnog inventara sjeverne Istre bit će namijenjeno 20 tisuća kuna, a po 15 tisuća kuna Sveučilištu Jurja Dobrile - Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti za konzervaciju i restauraciju te istraživanje bojanih slojeva, kao i Muzeju grada Umaga za konzervatorsko-restauratorske radove arheološkog lokaliteta Sipar, X. faza.

Zavičajnom muzeju Poreštine pripast će po deset tisuća kuna za restauraciju antičkih kovanica, ali i za restauraciju Spomeničke knjižnice. Također deset tisuća kuna namijenjeno je Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta Jurja Dobrile za zaštitu fonda zavičajne zbirke Histrica, a pet tisuća kuna ide Gradu Pazinu za projekt sanacije spomenika Vladimiru Gortanu.

Isti iznos sredstava - 55 tisuća kuna, kao i prošle godine, ići će za vizualne umjetnosti, tako da po 15 tisuća kuna ide Muzeju Lapidarium i Galeriji Rigo za izložbeni program, te Pučkom otvorenom učilištu Poreč za 62. Annale.

Po 7.500 kuna pripada Muzeju Grada Rovinja za projekt "Mijene: o rovinjskom likovnom krugu" i Galeriji Alvona za izložbeni program Galerije Alvona za 2022., a po pet tisuća kuna ide Ustanovi Festum za izložbeni program MMC galerije Grada Umaga, kao i Muzeju Lapidarium za posthumnu izložbu Marčela Brajnovića.

Za nove medijske kulture lani je bilo izdvojeno 27.500 kuna, a ove godine 20 tisuća kuna. Od toga sedam tisuća kuna namijenjeno je Nevenu Radakoviću za Soundpainting platformu Pula 2022., Muzeju Lapidarium za eksperimentalnu video-skicu za portret Marčela Brajnovića, a šest tisuća Ireni Boćkai za projekt "Treća koza".

Isto kao i lani, sto tisuća kuna, odlazi za nematerijalnu kulturnu baštinu, od čega 22 tisuća kuna su za Interpretacijski centar Vlaški puti - očuvajmo na jezik i tradiciju, 20 tisuća kuna Općini Lanišće za 14. Smotru tradicijske vokalne baštine "Zarozgajmo na Ćićariji", a 15 tisuća kuna Općini Cerovlje za Supci pud mavricun.

Pišćaci i gunjci uz tanac na tavolac Pučkog otvorenog učilišta Buje dobit će 12 tisuća kuna, Pučko otvoreno učilište Buje 11 tisuća kuna za Ciklus radionica etno glazbe Istra, a istome Učilištu pripast će i deset tisuća kuna za osmi ciklus predavanja Kaštel Rota Momjan. Sveučilištu Jurja Dobrile, odnosno Sveučilišnoj knjižnici namijenjeno je deset tisuća kuna za digitalizaciju starih istarskih novina.

Što se međunarodne suradnje tiče, kao i prošle godine, bit će izdvojeno 60 tisuća kuna. Tamara Obrovac za gostovanje na jazz festivalu u Litvi dobiva 20 tisuća kuna, a po deset tisuća kuna dobivaju Muzej Lapidarium za projekt ISTROX Histories, Sabina Damiani za umjetničku rezidenciju Verzasca, Muzej Lapidarium za sedmu umjetničku rezidenciju AiR Kuberton te Općina Cerovlje za Međunarodni susret svirača Bajsi u Draguću.

Dvostruko manja je stavka Ostali programi, gdje će Mara d.o.o., kao i prošle godine, dobiti 50 tisuća kuna za kalendar 12x2 za 2023. godinu.

Kulturni programi - ostalo, dobit će 705 tisuća kuna, sto tisuća kuna manje nego lani, kada je tom programu pripadalo 805 tisuća kuna. Od toga će Pula Film Festival dobiti 300 tisuća kuna za 69. Pulski filmski festival, a Grad Buje za Statut 87 tisuća kuna. Gradskoj knjižnici Pazin pripast će 80 tisuća kuna za rad Kuće za pisce, a Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Fontes Istrie medievalis dobiva 60 tisuća kuna.

Po 40 tisuća kuna ići će Istarskom narodnom kazalištu - Gradskom kazalištu Pula za Kazališnu zimu u Istri, te Općini Sveti Lovreč za Organum Histriae, dok za projekt Nagrade Matko Brajša Rašan ide 25 tisuća kuna, a Općini Marčana 23 tisuće kuna za 48. Susrete na dragom kamenu.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater