NAJAVLJEN MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP

KULTURA MARE INTERNUM: Nova promišljanja u umjetnosti, znanosti, filozofiji i politici


Ovaj će se znanstveni skup održati od 12. do 14. listopada i tema interesa je razdoblje ranoga novog vijeka, a posebno humanizma i renesanse, što sadržava u sebi zametak suvremenoga europskog zajedništva i kulture

Konferencija za novinare u povodu međunarodnog znanstvenog skupa "Kultura mare internum" s podnaslovom "Humanističke ideje, veze i paralele u ranome novom vijeku" održana je danas na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Ovaj će se znanstveni skup održati od 12. do 14. listopada i tema interesa je razdoblje ranoga novog vijeka, a posebno humanizma i renesanse, što sadržava u sebi zametak suvremenoga europskog zajedništva i kulture.

Uz dekanicu Filozofskog fakulteta prof. dr. Klaru Buršić Matijašić, o ovome skupu govorili su i doc. dr. Violeta Moretti, dr. Martina Damiani, mag. educ. Ana Mihaljević i doc. dr. Zvonimir Milanović, svi sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

- Humanistički pokret iz Italije se postupno širio Europom i u kulturi Europe otvarao prostor za nova promišljanja u umjetnosti, znanosti, filozofiji i politici. Obnova zanimanja za antiku, koja je karakteristična za epohu, prožela je gotovo sve aspekte života tadašnjih intelektualnih i vladajućih elita. Istra zemljopisno i kulturno povezuje dvije jadranske obale, kazao je dr. Milanović koji je istaknuo i suradnju sa Sveučilištem u Zadru te dobar odaziv izlagača, četrdesetak njih. Što se tiče onih inozemnih, najviše će ih biti iz Italije i Mađarske. Milanović je kazao i da je to prvi put da Odsjek za klasičnu filologiju pulskog Sveučilišta organizira takav međunarodni skup.

Tematske cjeline koje će biti obrađene su antika ? Grčka i Rim, neolatinizam, vernacularia, humanistički kontakti i veze, etnos, humanitas i političke strategije te renesansna filologija.

Među sudionicima i članovima znanstveno-organizacijskog odbora je i prof. Paolo Mastandrea, sa Sveučilišta Ca? Foscari u Veneciji.

Violeta Moretti kazala je da su dostupne web-stranice skupa, te posebno se zahvalila informatičkoj službi i Ivici Petriniću. (V. B.)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater