PIŠE MILAN RAKOVAC

Jurina&Franina& mraCK / Patatrak iliti ti ga da ti ga na: Tutti a levante? O tutti in foiba?

Milan Rakovac

Milan Rakovac


mraCK: Ništo mi se mota po glavi, ma kamo ćemo mi brižne dižgracije krstijanske , t’r nego nevuoljni luzeri svi čisti, kad nan gospodari svita pripravljaju patatrac finale, pak se domislin – svi na Levant, di su se naši galijoti tukli spod bandire svietega Marka… Pak mi ne da vrag mira, ma ako pak počnu padati buombe ‘tomike? Aj vero svi u jame i pećine. Tutti in foiba!

Franinesina&Jurininesina tutti-in-coro: Ma ča i ti sine Brute ga imaš na bot kontra totalitarižmi kako i uvi mudierni fašodemokratori?

mraCK: Aj nikad mai! Nego mi drugi vaš puoteč ča ste nas na jušte pute putili, a sad nan je u glavami konfužjon ki na svitu je totalni ribalton, moramo vas pitati A ma ča van se vidi, vi dva ča ste pasali sve staze i bogaze, kad vidiš da đente del Orijente e Afrika nera pur drioman dohažaju simo, a belaj, bi reka Mujo, nan se prontiva nami huji nego nikad?

F: Ma ča? Čovika vajk goni šperanca, a ča će brižni ljudi?

J: I vajk ga goni mižierija i dišperanca…

M: T’r znan, znan, po šire fameje naše je bižalo u Jugoslaviju potle 1918., a po u Italiju potle 1945. Već nas je po Merikan i Štraliji nego doma. Ma zato vas i pitan, vas dva, ča ča ćemo sad?

F&J (sinkro): Vero ka’i vajk, mučati, trpiti, šperati.

M: Ma ča ni sad vrime huje nego nikad mai? Ča ne reče Latin- chi vivi sperando mori cagando?

F: Me strah da je. Bi reka naš Talijan, mal me la sento, e bruta me la vedo…

M: Ma ča su uvi brižni ljudi ča pur biže u Europu došli propio trubasti como nos otors blancos cristianos de mierda, ma ča ne vide da smo mi diventali treći svijet, kako i uoni? Ma puri čirko Orfei, kako da se svit tombula upside down, kada Ukrajinac u autu iz Slovačke vozi h nami Iračane? Ma ča ti ljudi ne gledaju CNN, eli almeno N1…

F&M u duetu a mih škiči ka’i svinja kad je kolju: Uoni su pametni, pur, pak su se navadili quell vecio deto Istrian ča vrag ličića ni patriotiko – eviva la cucagna dove se bevi e magna.

M: Ja pak kalkulan uvako, kad Putin nas stisne za mošnje, pak ne budemo imali ni gas ni luče letrika, almeno mi Jistrijanci Istrani-Hrvati-pravi-ma-kano-lavi, krenemo oštri i opasni ka’I vjeverica - vi dva udri na Brisel, a ja na Zagreb pak njim zakantamo kako i muoj utac i njegova kumpanija ča bi užali zaknatati fašišton u Dopolavoro Šan Lorenco Pažentiko: aj la koriente ‘letrika že koriente fuorte, ki toka vila Rahovac perikolo di morte.

F&J: Su pisali naši Carpinteri e Faraguna još kad je buoh hodija po ziemlji i skupa š njin De Gasperi and Churchill & drug Tito,ma vuoni su znali da se spravlja najveća sliparija ud kad je propa imperijo romano, i Čezarov i Dučin: mi digo che i scrivi ‘sta roba solo per insempiar la gente!

M: A ča pak da se mi bjankikristijani jopet spravimo na Levante? Ma ne drugo kako križari, nego kako imigranti – uoni simo h nami, mi tamo h njin? Forši bi nas Levantini uzeli lipo h sebi? Uoni bi hamburger i kolu a mi pak originalni kebab ma i šugo od pomograna? Pak vuoni neka guštaju po Parizu i Čakovcu, a mi drugi po Damasku i Basri?

F&J: A joh je nami sirotan dižgracijanin, kad i naši najbolji sinovi su prošvikali. Ma ča ti se je poslabšalo, ča bi rekli naši Kranjčesine?

M: Ma ča ma ki ma di ma kad ma zašto ma kamo ma kako de un macaco?

F&J: Ter vero si huji nego uni Ungeriež ča je biža ća kad su Rusišovjetiki busnuli na Ungariju 1956.

M: Ma ča? Ča će Sirota nego bižati u Austriju, overo almeno nella Jugo titina?

F&J: Da, samo ča uon se je kovina, pak je uša u SSSR namisto u Dojčlandiberales. Tako i ti biš da mi bižimo u Siriju i Irak?

M: San pensa da pur ste pametniji! Ja van rečen da će tamo valjevalje biit bolje nego poli nas… magari imam rješenje i ako bude armagedon nucleare.

F&J: Pa kaži bre bato, bel nome croato?

M: Mi drugi smo šalvi, ćemo lipo puoj svi čisti u naše fuojbe, jame, jamurine, kave i pećine kako i naši pripripripriprididi! I van ga ne griemo, nego jopet lipo kako’j špiljski ljudi lipo živiti u škuren, jisti čoviečju ribici i glistine i črve i potićapomiša i delati speleoarte, dišenjivati po grotan a vas dva ćete sviriti u mišnice a ja ću s vami zakantati – e no la me vol piu ben, e la me da el velen, la prega ‘l dio che crepo e invesse stago ben… pak zajno na bis Litlle Richard:

The warden threw a party in the county jail

The prison band was there and they began to wail

The band was jumpin' and the joint began to swing

You should've heard those knocked out jailbirds sing

Let's rock

Everybody, let's rock

Everybody in the whole cell block

Was dancin' to the Jailhouse Rock

(nema kraja ni svršetka)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini