PIŠE MILAN RAKOVAC

Jurina & Franina & mraCK: HDZ da će dobiti sve čiste u Istri: Kad na vrbi rodi grožđe, ossia – na vrbi svirala…

Milan Rakovac

Milan Rakovac


F&j: Ma ča pak ti je to za jieno dieblo ta bejata vrba, o artišta?

mraCK: Vrba vero ti je kako jiena bekva, beka, bkevun, nu, inšoma de la fraška, se kapi da na njouj nieće roditi groujze…

F&J: Aj vero lako na bekvi more biti gruojza!

M: Ma ča van puše? Ma ča da da?

F&J: A ča ni naša opštenarodna…

M: OPĆENARODNA, ma hrvacka!

F&J: Indiferiente. Povi kad is jur popija svu pamet svita, na bekvi lipo more roditi gruojze! Ča biš reka?

M: Ma ča ste se vas dva hitila na tik-tok, Instagram?

F&I: Ne mi, nego na ISTRAGRAM…

M: Aaaa too, ma vero ogni rispetto! Ben ča je z grozdi na bekvi?

F: Ma ča si zabija da je naša domaća globalna užanca u brajdah na kraju rieda imati veliku bekvu, da imaš kad rabi za veživati trse?

M: Joh, lipo se domišljan, to mi je bila fešta, did bi mi da škare, žvelat san bija, pak de se vržen gori na bekvun i lipo nastrižen bekav za delo…

J: San šušpeta ja da ti pur kokoši nisu propio možgane popile!

F: A si vidija da dobar gospodar vajk pušti prvi trs do bekvuna neka na nj protiže pupe, pak za lito dva imaš kako ruzu mrež bekvan na bekvunu, i to je lipo dici za zobati?

M: A joh, ter ste vero pametni. A san, san, i veselo, ako bi me dopala koja črfulja, ki meštri su imali navar skin bi gruojze takalo šariti… Ter je jedan mali u mojen sielu se ruga požrljivcu ča bi nan vajk požera sve ča bi piena se levalo zdrijati – prve murve, prve čerišnje, prve smokve, prvo grujoze, ma ča, vero anke čičak, glog, diblje jabučiće, oskoruše, ma vero YOU JUST NAME IT…

F: O’rajt… A si bija kapac to ča si udilati za sviriti?

M: E come fio mio, did me je navadija sve čisto za fat nature i lipega, dobrega, juštega ča nan vuona daje, vržmo švikalot ud trstike bin si udila tiktak, ma vero i sviralu ‘z jasenove kore…

F: Ma ga vidiš Jure?! Pur ni pošimijala propio sva ta naša dičesina!

M: Ma did me je naputija čuda tega, finta kako dreto džez tamburo načiniti…

J: Čaaa too? Ma kako?

M: Ma vero najlaglje delo na ten svitu – kad se zakolje svinja, mihur zajno jeno malo režentati s voduon, pak ga razrizati i još mokrega ratiegnuti priko starega sita, pak samo ga puštiti da se suši, ma u hladu, i z mokron rukuon onji tanto ga pasati da se pomalo suši… Pak svaku kvartu tautći jedna šemuncin…

J: Ma glej ti njega Frane muoj! Uon finta zna za šemuncin. Ma povi, nu, da ljudi današnji budu znali ča ga je to šemuncin?

M: Šemuncin je drveni čavlić, brokva, ekser, ciodin, ča kad delaš ‘panke zatučeš hi da se šjola drži.

F: Ter su naši stari, ma mužikanti, delali tamburo na podoban muod, me par da bi vrgli kožu ud janjca… Ma bravo artišta. I ča, si tuka po njen?

M: E come no, ma na meku ruku, samo z prsti a la Africana, tamtam. Palica bi ga probila, pak bin svirija na našen baladuru i zakanta – tri brata Šic, sjela su na špic, jedan dugom pričala su vic…

J: Okej boj. Ma alora vol dir da kapiš da more gruojze riesti na bekvi, ši o no?

M: Ma ši, ši SiSignorSignorSi…

F: Ma glej ti njega, finta komande militarske zna…

M: Ma ča militarske?

J: Ala, ala, nemoj tu ti da se zezaš. ŠiŠinjorŠinjorŠi to ja bilo kako Javol! Razumem! NaZapovijed!

M: Ter znan, znan, samo ča trda soldačina samo kroz zube stisne kako zobože da niece da SisinjoSi, ovvero RAZUMMM’…

Fj: INTANTO, SAD VALJA KAPIŠ DA VERO I ADEZE, BI REKA MUJO, MORE DOBITI VLAST U JISTRI?

M: Ma sisicomeno, ako načini koaliciju, ma z DIETINI I SDP!

FJ: MA ČA? HDZ U KOALICIJI Z   IDEESON I KOMUNJARAN? VERO TA TI JE BULA!

M: WELL OK, ALRIGHT, YOU’RE WRIGHT. MA ALORA MORA KOALIRATI Z RADNIČKON FRONTON, HSP, HKDS, MOŽEMO, HSS, IDF, NEZAVISNI…

FJ: ORKA PIPA BAMBINATA, TER ĆE BITI JUŠTO TAKO… MA ALORA VERO JE TO NA VRBI SVIRALA!

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater