PIŠE MILAN RAKOVAC

Jurina&Franina&mraCK: 1E41SONG&1STONE ili Kamen naš svagadanji (ma firmato!) prodaj nam danas

Milan Rakovac

Milan Rakovac


F&J: Ma si vidja ti, merlo artišta, la neverending kobasica?

mraCK: ma ča to? La LUGANIGA senza fine?

F: E ši ke ši, sad drugo nećemo povidati kako u naše vrime kad su naši mladići bižali u Meriku – a did bi reka: ma ča pensaš da se u Meriki tovari z kobasicami sapinju.

M: Anda, pak ča s tin? Danas mladi griedu u Irsku, ča ni propio daleko?

J: Indiferente! Namisto da ti nas naputiš, ma ča mi tebi triba moramo špjeigvati to ča je i to ča ga ni ni ga ne bude?

M: No rivo capir un tubo…

F: Glej artišta, danas ne rabi bižati u Meriku, ma ni u Dublin, da sapinješ tovara z kobasicami, bašta da se levaš u SuPetarušumi, ki supetraci sakramienski delaju kobasice duge tri stotine metri!

M: Orka Eva, ćo muoj mili, ma ‘lora vuoni moru sapinjati sve čiste tovare po ciloj Istri!

J: Teoretski bi mogli, ma in pratika vero ne vide kobasice ni tovari ni ljudi!

M: Me par kako da to ča pur kapin ča ga brojite vas dva nistalonileglo!

FJ (insieme unite unite Europe): Vero je bila ura! Ma č ani tuga-i-žalost da nas dva stara virtualna lika ča smo finili, ma komoč i kumpiena, pučku cesarsku, tebi študijanen moramo tumačiti ča ga je i ča ga ni i ča ga vero ne budw nikadmai i još manje nego ča ga je???!!!

M: Sad kad propensan, kako da jeno malo razumin, učiera san se leva, vržmo e metemo dir, u butigu da ću si kupiti kuščić kobasice domaće, pak deboto da me je šviknuja kolpo koliko koštaju.

F: Ma si ga vidija? A di ti živiš, u Dublinu?

J: Ma da štiješ portale i đornale biš zajno kapija da su jaja, mieso, ribe e tutto quanto pošli gori 30%. I sad ča? Ča ćeš jisti?

M: Ma niš boljega nego kruha i masti ča smo žerali kad su nan fašištoni pobrali z konobah muku i vino i to malo mrsa ča je visilo spod gredami.

FJ (dimelokantando): Tako rabi, samo jur kad je potriba, da ti povidamo mi kako ćeš bolje pasati. Vržmo jedan masterchef kunšenjo. Kad namažeš mast na kruh, nariži na kuščiće šaku škalonje, more anke štruk čiesna, pak prst papra i kaplju rakije – ji, pij i valje ća se levaj za delon!

M: To za jedan dan, dva. Ma potle ću van ja povidti ča ćemo i kako ćemo, jur kad drioman mi kantate mašu kantanu.

J: E iera l’ora, jur se je vidilo da magari si pasa kroz škuole, ma škuola kroza te ga ni pasala!

F: Ma ča’š u škuoli kad su vi odlikaši, pak ni ne znaju zakantati našu starinsku Triputsedam dvadesetijjedan alza le gambe Marizze srzze moje!

Pak smo se levali poli Bimba, pak su obadva takali sviriti i kantati, a ja san tiktak napisa na t-shirt: 1EURO41SONG,&1STONE, i vero su ljudi delali škaline i plaćali jedan auro a testa za babulj firmato i “naš kanat proti pozabljenja”:

Aj, ma’j vuona mi je rekla da san bel moreto

Ma vuona mi je štavila jena man šul peto

I vuona mi je rekla che son bel ragasso

Vuona mi štavila jena man sul casso

M: E sad ću ja vami meštri muoji svake meštrije, povidati kako ćete se refati, pak i meni za limuozinu šoldin dati.

F&J ( a voxe piena): FINALMIENTE!

M: E alora ciapa qua – moneymaking platforma, agenda, aplikacija. Ma ste proštili kako vade babulje iz kogule na vašen klivu, stepenište Franine i Jurine? OK, ma komun Pula je ferma to ladrunsko delo, I sad čovik more puoj po vaših škalini valje gori na Kaštel, ma ne kresti vaše babulje!

F&J: Und wass noch?

M: Sad ćemo se nas tri, ma po škuren, levati z tri karijole i jenon lopaton u ValBiancoGortanovauvala i nakrgati babulji pune karijole, pak ću van na svaki babulj dišenjati La ‘Rena de Pola, a vi dva ćete svaki firmati svaku grotu: kamen naš svagdanji prodaj nam danas - A MI TEBI DESET EURA PO KAMENU!

F&F: A ti?

M: Ča ja?

F&J: A ča tebi?

M: 10%!

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini