piše milan rakovac

F&J&MRACK: Lako je pojti u Dublin, ma hoj ti do Žminja

Milan Rakovac / Žminj

Milan Rakovac / Žminj


F&J: O mierlo artišta!

M:O?

F&J: Ma ča su svi Hrvati propio pomunjiesali? Zaradi baluna sve to čine i čirko mašimo delati?

M: ŠinjorŠiŠiŠinjor.

F: Ma nu nu, šu šu, ala ala, naši tamo zguora su navadni šimijati i prez škuže ud balunjeri. Ma i naši Istrijanci skupa š njih?

M: Donke ča, anci, ful gas. A ča se štupite kako’j…

F%J: Pura govnetu…

M: Ti ste vi rekli, ja san ud krijancije i kušience, ne moren samo tako ufienditi dva jaka imaginarna lika naše povijesti.

J: Ma ča imaginarna? Imaginarni su tuoji libri i huncutarije ča hi pišeš ka’i da si nego dreto apoštol, uni mudračina iz starega teštamienta!

M: A da? A ča me donke pitate kada sve znate, vas dva prežuntuoža premuruoža muža i muškardina?

FJ: Cierti mrež nas bi se mogli puojti anke dreki nažerati!

M: Gran stvar, ter hi jimo svaki dan, aditivi, virusi, radioaktivi, salmonele vranić i njegova mati… ma ala nunu, šušu. Škužajte ako mi je tić uša iz gajbe. Ću van povidati to ča vas intereša. Stari latinski poet Juvenal prija dva miljara lit je napisa da narodu rabi samo PANEM ET CICRCENSES.

F: Ča će reči ča?

M:Ča će reći narodu daj kruha i zuogi, pak lako zapovidaš.

FJ (cuzamen): Je je i tega, ter jednako tako se motače i veći ud nas, po BonosAjrezu i Pariđu. Kako da će njin uni mali vražić Mesi, Mbape, naš Luka kruha dati.

M: A ča da je i tega? Ča de je još to ča?

FJ: Je je, ma najveć narod ima šperance, najveć siromahi narodi kako mi i Argentinci šperamo da ako smo mrež najboljih na svitu u balunu, forši budemo kapaci anke bolje delati, gospodariti, prodavati i kupovati…

M: Sakramienski stari cuoki, ma cočine ča njin koreni griedu valje kroz zemlju pak na drugi kraj u Vulongong ‘Štralija di mi je živila zrmana Marija.

FJ: A ča sad smo jopet pametni?

M: Ma pametni ste vas dva, ter da niste ne bite toliko durali i ljudi vas štili… Nego pušmo mi ća te sliparije, nego na Mlado lito je vero un ribalton štoriko, euri a ne kune, pak Šengen… pak povite, pasala je svieta Lucija ča prahce ubija, ste ča prontali mrsa?

F&J: Andadada.

M: Ma ‘lora, ste bikarili vas dva kako buoh zapovida?

F&J (tutti in coro):   A ča biš pečenju? Divenice?

M:Pjutošto bin mihur!

F: Ma glej ti njega, a ča biš ga napuha, pak zuga balun?

M: Alora ča drugega? Kad smo bili dica, mihur je bija važniji za nas nego sve kobasice i pršuti i špalete i zarebniki…

FJ: Ma bravo, bravo škrituor i đornališta e tutto kuanto! Propio meštar artišta.

M: A ča?

FJ: Ma ča ča? Letija si za balunon a rugaš se narodu zaradi baluna?

M: San! I smo svi čisti, niki je stija biti Vukas, Bobek, Zebec, Šekularac, Beara. Ja san pak zna da ću biti Pele ako ne magari Stenli Metjus ča je igra za Ingilteru z 48 lit.

FJ: Pak si to ča?

M: Ma ke, mi ni hodilo, pak san mora se navaditi pisati…

FJ: I ča ti fali? Veći ste lakodielniki artišti i đornališti i kantanti, bieče potižete prez se spotiti, altroke jendarmi i kantunjeri i poštini, šinjori de una volta. Tempi pašadi….

M: Ma nunu, šušu, se ne lamentan ne, za kruh i paštetu je, je… Ma nu vas dva ča pametite našega Cesara, ter ste zakantali bili za Glas Jistre cvancik personen, ma ča će reči Schengen? Da ni forši ŠEN GEN, kako, vržmo, “lipo hoditi”?

F: Ma si vidija vranića na batu?! Nisi trubast ne. Ma zašto ti je to došlu u glavu?

J: A ča ja znan ča, “besposlen pop i jariće krsti” reču naši prikoučkari. Vržmo, kalkulan uvako – ter će biti lipo se levati iz muojih Rahovci pak pasati Dragonju pak Škofije pak ala zguorun valje u Stavanger Norveđa, a niedan te ne frmiva, nideri nisu ni frontalieri ni doganjeri, tako da drugo ne bude valjala una mašima de i Dietini Istra-regija-u-Europi-regija…

FJ: Nego ča?

M: Nego vero Europska-unija-u-Istri-bez-granica, i u Briselu će zapriti butige i naš Pazin će biti glavni grad EuroDržaveIstre. I vamo će morati duojti valje z Berlina i Pariđa i Štokaholma, pka finta anke z Rome, ki mi drugi krstijani ćemo zapovidati svin čistin.

FJ: A Zagreb?

M: Zagreb će biti metropola Zagorja…

FJ: Ter lako da to i bude. Samo ča z fjumanskin špažićari ne bude lako, da Pazin bude zguora njih, ma ča ti je spameti? Uoni bi veseslije črni vrag da njin zapovida, samo ne Jistrijanci?

M: No problemo, bi reka Švarceneger, uoni neka jopet budu korpo šeparato, kako kad je bija Danuncijo!

FJ: Znaš ča, meštre ud lapiža, lako će biti nami šengenirati do Osla, samo me strah da ne budemo imali beči za korijeru do Žminja…

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater