PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAZINA

Za sanaciju spomenika kulture 2,2 milijuna kuna


Program javnih potreba u kulturi Grada Pazina u 2018. godini "težak" je 8,42 milijuna kuna. Od toga najveći dio sredstva odnosi se na program obnove i zaštite spomenika kulture, a za to su planirana sredstva u iznosu od 2,18 milijuna kuna. Kontinuirani radovi na kaštelu i ove su godine jedno od prioriteta, a za njih je namijenjeno 678.500 kuna. Za radove sanacije pazinske citadele planirano je 422.100 kuna, a za nastavak radova na zvoniku 392 tisuća kuna. Za sanaciju bastiona Turnić u Lindaru je namijenjeno 219 tisuća kuna, 189 tisuća kuna planirano je za dovršetak radova na kući Rapicio, za radove na glavnom elektro instalatorskom razvodu u Kaštelu planirano je 100 tisuća kuna, za sanaciju vile Baxa u Linadru planirane su 83.400 kuna te za arheološka istraživanja u Bermu 66.800 kuna.

Za Učilište 3,5 milijuna kuna

Programima i projektima u kulturi namijenjeno je ukupno 436 tisuća kuna. Najveći dio tog iznosa, a to je 312.500 kuna odnosi se na Državni arhiv u Pazinu zapravo sufinanciranje gradnje novog objekta u Bertošima. Potom slijede sufinanciranje aktivnosti Kuće za pisce s iznosom od 45 tisuća kuna, za ostale potrebe u kulturi planirano je 35 tisuća kuna, za sufinanciranje izdavačke djelatnosti planirano je 23.500 kuna, te za aktivnosti i održavanja Društvenog centra Veli Jože 20 tisuća kuna. Za potpore aktivnostima organizacija civilnog društva u kulturi prema javnom natječaju planirano je 220 tisuća kuna. Pučko otvoreno učilište u Pazinu ove će godine raspolagati s ukupno 3,5 milijuna kuna, od toga najveći udio, u iznosu do 1,87 milijuna kuna odnosi se na opće troškove poslovanja, a 918.230 kuna planiran je za projekt iz područja cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom "Istražimo sa znanjem". Kulturnoj djelatnosti POU-a namijenjeno je ukupno 322.350 kuna, od toga za kazališne programe 143.800 kuna, za smotru narodne glazbe i plesa 7.850 kuna, za glazbene programe 9.500 kuna, za glazbeni ciklus Classic in Pazin 38.500 kuna, glazbeni ciklus Jazzva puna glazbe 37.700 kuna, za međunarodni dan zborskog pjevanja 5.400 kuna, za festival mladih pjevača 13.500 kuna, za Mali kanat 25.000 kuna, za plesne susrete 16.000 kuna, za PAK-Pazinsko amatersko kazalište 13.000 kuna, za putopisni i književni program dvije tisuće kuna, te plesni i folklorni programi 10.100 kuna. Sredstva za izdavačku djelatnost planirana su u iznosu od 26.000 kuna, izložbenoj djelatnosti namijenjeno je 2.300 kuna, za kino djelatnost 166.350 kuna, a za ostali programe planiran je iznosu od devet tisuća kuna.

Za pazinski Muzej milijun kuna

Gradska knjižnica Pazin ove godine iz proračuna može računati na milijun kuna, od toga se na opće troškove poslovanja odnosi 814,7 tisuća kuna, dok je za programsku djelatnost planirano 269.500 kuna. Programska aktivnost uključuje Bajkomaniju s iznosom od 15.000 kuna, književne susrete, programe i tribine s iznosom od 9.500 kuna i program Knjiga pod ruku, put pod noge s iznosom od 45.000 kuna. Programu Kuće za pisce – Hiže od besid namijenjeno je 135 tisuća kuna, Međunarodnom danu slikovnice 25.000 tisuća kuna, te izdavanju knjige Marine Marušić "San i mora" 40 tisuća kuna. Za Muzej Grada Pazina izdvojit će se 973.960 kuna, od toga se na redovnu djelatnost Muzeja odnosi 941.760 kuna, dok je za programsku djelatnost predviđeno 32.200 kuna, u to je uključena nabavu izložbenog inventara u iznosu od dvije tisuće kuna, a 30.200 kuna planirano je za tematsku izložbu "Gremo na kafe!". (Mirjan RIMANIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of