TREĆA ŽIVOTNA DOB

VEĆINA UMIROVLJENIKA ŽIVI NA RUBU ŽIVOTNE EGZISTENCIJE Umirovljenicima se (su)financiraju lijekovi, topli obroci, rekreacija pa i pogreb

| Autor: Sanja BOSNIĆ

Od države će u kolovozu prvu izvanrednu povišicu od 3,13 posto dobiti 23.309 Istrana. Analitički, prema razvrstanima grupama, povišica sljeduje 1.207 umirovljenika koji primaju mirovinu do 500 kuna, 1.839 onih koji su u grupi mirovina od 500 do 1.000 kuna, 3.199 korisnika mirovina koji primaju od 1.000 do 1.500 kuna, zatim 7.032 umirovljenika u grupi mirovina između od 1.500 do 2.000 kuna i 10.032 penzionera čija se mirovina kreće od 2.000 do 2.500 kuna

 

Prema podacima dostavljenim iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na dan 31. svibnja u Istri živi 54.345 umirovljenika od čega 23.309 prima najniže mirovine, pa će odlukom Vlade RH u kolovozu dobiti prvu izvanrednu povišicu u visini od 3,13 posto. Analitički, prema razvrstanima grupama, povišica sljeduje 1.207 umirovljenika koji primaju mirovinu do 500 kuna, 1.839 onih koji su u grupi mirovina od 500 do 1.000 kuna, 3.199 korisnika mirovina koji primaju od 1.000 do 1.500 kuna, zatim 7.032 umirovljenika u grupi mirovina između od 1.500 do 2.000 kuna i 10.032 penzionera čija se mirovina kreće od 2.000 do 2.500 kuna.

Buje plaća specijalističke preglede

Većina navedenih penzionera živi na rubu životne egzistencije i prinuđeni su snalaziti se ili obavljati jeftine fizičke poslove, uglavnom na crno. Za one najsiromašnije Zakon o socijalnoj skrbi uredio je i osigurao pojedina prava koja tek djelomično ublažavaju njihovo siromaštvo, ali proklamirani cilj zaštite najugroženijih osoba starije životne dobi provodi se sustavno kroz politiku jedinica lokalne samouprave, posebnim odlukama o socijalnoj skrbi, čije su socijalne potpore iznad utvrđenih zakonskih standarda. Informirali smo se što nude istarski gradovi i općine svojim najstarijim sugrađanima.

U Gradu Buje najugroženijima pružaju pomoć pri plaćanju troškova stanovanja, na godišnjoj razini do 170.000 kuna. Onima s mirovinom do 2.200 kuna pružaju krajem godine jednokratne pomoći. Subvencionira im se prijevoz do zdravstvenih ustanova, specijalistički pregledi, kontrolni pregledi u Puli, Rijeci, Rovinju, Lovranu, Umagu i Poreču. Dodjeljuju prigodni paketi krajem kalendarske godine. Sufinancira se program posebnog odjela za korisnike oboljele od AD-a i drugih demencija u Domu za starije osobe Novigrad, a osigurana im je i dostava obroka na kućne adrese.

Grad Buzet je prvi osnivač Doma za starije osobe u Hrvatskoj, 2007. godine. Sufinanciraju boravak korisnika s područja Grada Buzeta u Domu, a iznos sufinanciranja iznosi prosječno 3.000 kuna mjesečno po korisniku, odnosno 45 posto od ekonomske cijene Doma. U okviru Doma pružaju vaninstitucionalne oblike skrbi sufinanciranih također iz proračuna Grada pa je tako umirovljenicima koji nisu korisnici Doma dostupan program organiziranih dnevnih aktivnosti u prostorima Doma. Oni najugroženiji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja u visini od 50 posto zajamčene minimalne naknade, a to je prosječno 400 kuna po korisniku. Ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka te pravo na pomoć u kući, jednokratnu novčanu pomoć u visini od 400 kuna po korisniku, stalnu mjesečnu novčanu pomoć u visini od 100 kuna za one čija mirovina ne prelazi tisuću kuna mjesečno.

Novigrad refundira troškove lijekova

Ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova prema Odluci o socijalnoj skrbi. Organiziran je i program Savjetovališta (GCK), osobito psiholoških savjetovanja. Sufinanciraju im i dolazak raznih liječnika te rad privatne prakse, fizikalne terapije, rehabilitacije te usluge zdravstvene njege koju korisnici primaju kod kuće.

Grad Novigrad u cijelosti financira program pomoći u kući starijim osobama, a zaposlena je jedna gerontodomaćica na puno radno vrijeme. Pružaju jednokratne naknade za podmirenje osnovnih životnih potreba u novcu, u naravi ili uplatom dobavljaču/pružatelju usluga u visini od 500 do 2.000 kuna, ovisno o prijedlogu Socijalnog vijeća. Umirovljenici s mirovinom do 1.800 kuna ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini od 150 kuna mjesečno uz posebne uvjete. Subvencioniraju im u visini od 50 do 100 posto troškove pripreme i dostave obroka-ručka u kuću. Sufinanciraju im i troškove najamnine, električne energije i vodnih usluga te u cijelosti pričuve zgrade, komunalne naknade, usluge odvoza smeća i naknade za uređenje voda za stambeni prostor. Isplaćuju jednokratne naknade za troškove stanovanja. Refundiraju troškove nabave propisanih lijekova, ovisno o udovoljenu uvjetima iz odluke. Ostvaruju pravo na Program proširene zdravstvene njege iz usluge zdravstvene pomoći, njege i fizikalne terapije prema prijedlogu obiteljskog liječnika. Pokrivaju im usluge sanitetskog prijevoza kada troškove ne pokriva HZZO. U slučaju žurnog zbrinjavanja osobe ovisne o tuđoj pomoći, bez obitelji ili djece koja im ne mogu pružiti adekvatnu njegu i skrb, plaćaju privremeni smještaj u stacionaru Doma zdravlja Umag sve do smještaja u socijalnu ustanovu - dom umirovljenika. Za Božić dodjeljuju najugroženijima pakete hrane i higijenskih potrepština pojedinačne vrijednosti 200 kuna te pakete svim umirovljenicima grada u vrijednosti do 70 kuna. Sufinanciraju rad Jedinice za Alzheimerove i druge demencije u Domu za starije Novigrad. Cenzus prihoda za ostvarenje svih prava iznosi 2.640 kuna za samca.

Poreč sufinancira dopunsko osiguranje

Grad Poreč je prvi u Hrvatskoj počeo sa sufinanciranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja svim porečkim umirovljenicima u iznosu od 50 posto ili 420 kuna po osobi. Sufinanciraju im komunalnu naknadu, boravak u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu od 55 posto, hospicij-kućnu skrb, palijativu, medicinske rekreacije… Prioritet iz porečke Strategije starih osoba je izvaninstitucionalna skrb o starijima. U skladu s time sufinanciraju u iznosu od 50 posto poludnevni boravak za 20 osoba u Domu. Organiziraju u svakom mjesnom odboru rekreaciju pod vodstvom stručnih osoba, a program okuplja oko 300 osoba. Umirovljenici raspolažu s posudionicom medicinskih pomagala. Osim medicinskog kreveta, osiguravaju im besplatan dovoz i montažu, kao i demontažu i odvoz. Umirovljenici s mirovinama manjima od 1.600 kuna ostvaruju pravo na dodatke na mirovinu od 200 ili 400 kuna mjesečno. Dom za starije i nemoćne planiraju proširiti za još 10 novih kreveta. U tijeku je realizacija hospicija kako bi pomogli teško bolesnim stanovnicima u najtežim fazama bolesti. Nadstandardno financiraju fizikalnu terapiju, njegu, sanitetske prijevoze i slično, te pomoć u kući, psiho-socijalnu podršku teško bolesnom, kao i članovima njihovih obitelji. Putem Europske volonterske službe kroz projekt Erasmus+ educiraju građane za volontiranje.

Umirovljenici grada Rovinja na temelju Odluke o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na pomoć u podmirenju troškova stanovanja najamnine, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje i druge troškove stanovanja. Ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu do 3.000 kuna godišnje. Iznimno, se jednokratna novčana pomoć može odobriti i u višem iznosu. Podmiruju im se pogrebni troškovi prema posebnim rješenju Centra za socijalnu skrb. Osigurava im se pomoć u prehrani, paketi koji se dijele tri puta godišnje. Invalidnim osobama koje koriste invalidska pomagala mogu odobriti pravo na kupnju pomagala. Najugroženijim umirovljenicima isplaćuju iz Grada 300 kuna mjesečno po osobi, odnosno 3.600 kuna godišnje novčane pomoći. Isplaćuje im se i novčana pomoć u pojedinačnom iznosu od 300 kuna, prije uskrsnih i božićnih blagdana. Omogućeno im je pravo na Pomoć i njegu u kući ukoliko ispunjavaju zadane uvjete, a usluga se pruža u dijelu koji se odnosi na pripremu i dostavu toplog obroka kući. Grad je osigurao 15 milijuna kuna za projekt dogradnje Doma "Domenico Pergolis" iako Dom nije u vlasništvu Grada, radi proširenja potrebnih kapaciteta i izgradnje dnevnog boravka za starije osobe, odnosno Gerontološkog centra grada. Za rad Udruge umirovljenika ove je godine iz proračuna osigurano čak 270.000 kuna.

U Umagu imaju besplatan parking

Grad Umag je u paketu pogodnosti osigurao korištenje besplatnog centralnog parkinga za umaške umirovljenike tijekom čitave godine. Sufinanciraju troškove stanovanja najugroženijima od najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, pričuve i drugih troškova. Najugroženiji mogu ostvariti i pravo naknade za podmirenje troškova ogrjeva i pravo na besplatna drva. Na snazi je i pravo na jednokratnu novčanu pomoć, dostavu jednog obroka dnevno iz pučke kuhinje Doma za starije i nemoćne "Atilio Gamboc". Ostvaruju pravo na jednotjednu uslugu pružanja pomoći u kući i mogućnost besplatne terapije limfne drenaže uz asistenciju volonterke-terapeutkinje. Predviđeno je i pružanje usluge sanitetskog prijevoza umirovljenicima i nemoćnima s prebivalištem na području Umaga, ali u iznimnim slučajevima. U iznimnim situacijama, Grad Umag im odobrava određenu potporu za smještaj u stacionar. Onima s primanjima do 2.000 kuna isplaćuje se dodatak na mirovinu, ovisno o mjesečnoj visini mirovine po članu umirovljeničkog kućanstva i to jednokratno pred Božić u iznosima od 1.000 do 4.000 kuna godišnje. Sufinanciraju razne aktivnosti za sve umirovljenike u Učilištu za treću životnu dob. Troškove smještaja u Dom za umirovljenike sufinanciraju najugroženijima u iznosu od 10 do čak sto posto.

Grad Pazin za najugroženiju skupinu umirovljenika putem Gradskog društva Crvenog križa pruža socijalne usluge pomoći u kući uz pomoć gerontodomaćice i jednog radnika koji uređuje okućnice i obavlja tehničke poslove kod korisnika usluge. Osigurana im je pomoć za podmirenje troškova stanovanja i troškova ogrjeva. Stječu pravo na mjesečnu naknadu u novčanom iznosu od 200 kuna sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Uoči uskršnjih i(li) božićnih blagdana, ostvaruju pravo na dodjelu poklon paketa s hranom i higijenskim potrepštinama. Ostvaruju pogodnost korištenja povlaštene godišnje parkirne karte za sva parkirališta po cijeni od 250 kuna. Sufinanciraju u Spomen domu usluge organiziranih dnevnih aktivnosti od sportsko-rekreativnih, kreativnih, edukacijskih i onih zabavnog karaktera. Grad Pazin je u 2018. godine pristupio izradi projektne dokumentacije za izgradnju Doma za starije osobe i to ulaganje je postavio kao radni prioritet.

Labin, grad s najviše klubova umirovljenika

U Gradu Labinu kao i svim gradovima Istre, najugroženiji umirovljenici ostvaruju potpore iznad standardnih, a radi se o pravu na mjesečnu novčanu pomoć, na uslugu pomoći u kući kroz organiziranu prehranu korisniku i dostavu obroka te obavljanje kućanskih poslova od ponedjeljka do petka. Imaju pravo na naknadu za pogrebne troškove, priznaje im se pravo za pokriće životnih troškova, pravo na dodanu pomoć, podmirenje troškova stanovanja i ogrjeva. Subvencioniraju im lokalni javni prijevoz, za one starije od 60 godina, na relaciji Labin-Rabac, Labin-Raša i Labin-lokalno, da bi smanjili korištenje vlastitog automobila. Velika se briga ulaže u skrb i kvalitetu života svih umirovljenika Labinštine kroz četiri kluba umirovljenika otvorenih svakodnevno: Rabac, Donji Labin, Kature i Vinež. U njima se u suradnji s patronažnom službom Istarskih domova zdravlja i ispostavom "Dr. Lino Peršić" Labin provode mjesečne kontrole tlaka, tromjesečne kontrole šećera u krvi. Organiziraju se stručna ciljana predavanja kojim se obilježavaju posebni događaji. Labin Zdravi grad osigurava sredstva za program rekreacije žena treće životne dobi, odnosno program tjelesnih aktivnosti radi očuvanja dobre forme i tjelesne kondicije, a vježbe se odvijaju dva puta tjedno. Otvoren je dnevni boravak u Marcilnici gdje se odvijaju edukativni, kreativni, zabavni, kulturni i preventivni zdravstveni programi.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter