MEDULIN

Uz četiri suzdržana vijećnika izglasan proračun od 122,5 milijuna kuna: Planira se NOVO KREDITNO ZADUŽENJE OD 14,8 MILIJUNA KUNA

| Autor: Patricija SOFTIĆ

Novo zaduženje planira se zbog potrebe završetka projekta proširenja škole u Medulinu, proširenja groblja u Medulinu, izgradnje vrtića u Pomeru, te izgradnje prometnice mala zaobilaznica u Medulinu * Planirana sredstva za Park povijesti Banjole, vrtić Pomer i nabavku opreme za selektivno prikupljanje otpada

Općina Medulin ulazi u 2020. godinu s proračunom od 122,5 milijuna kuna u koje je uračunato oko tri milijuna kuna koje se prenose iz ove godine. Ukupni prihodi poslovanja u 2020. godini planiraju se u iznosu od 94,5 milijuna kuna i za 17 posto su manji nego prethodne godine, ali i 24 posto veći od ostvarenja 2018. godine.

Najveći prihodi trebali bi dospjeti u općinsku blagajnu od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, komunalnog doprinosa i naknada, odakle se planira naplatiti nešto više od 41 milijun kuna. Sljedeća bitna stavka koja će napuniti proračun su prihodi od poreza na dohodak koji se planiraju u 2020. godini u iznosu od oko 21 milijun kuna, dok se putem kapitalnih pomoći iz ministarstava, fondova i agencija te

Europske unije računa na 5,1 milijun kuna. Ta bi sredstva trebala biti usmjerena na Park povijesti Banjole, vrtić Pomer i nabavku opreme za selektivno prikupljanje otpada. Ovi su prihodi značajno manji nego u ovoj godini iz razloga što je tijekom 2019. godine realiziran projekt Vižula. Dosta su visoko postavljeni i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, u iznosu od gotovo 11 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na prodaju i zamjenu općinskog zemljišta. Ovo je drastična razlika u usporedbi s 2018. godinom kad su ti prihodi realizirani u iznosu od 1,7 milijuna kuna. 

Zaduženja prevelika za našu malu općinu 

U 2020. godini Općina Medulin planira novo zaduženje u iznosu od 14,8 milijuna kuna koje se u iznosu od 2 milijuna kuna odnosi na završetak projekta proširenja škole u Medulinu,

4 milijuna kuna na proširenje groblja u Medulinu, 1,65 milijuna kuna za vlastiti udio u financiranju izgradnje vrtića u Pomeru, te 7,1 milijun kuna za izgradnju prometnice mala zaobilaznica u Medulinu. Upravo je ova stavka potaknula vijećnike IDS-a na primjedbe.

- Smatramo da su kreditna zaduženja malo prevelika za našu malu općinu. Osim toga, planirate povećati i troškove za zaposlene, što će dodatno opteretiti proračun, a uz sve to smatramo i da bi proračun trebao biti malo transparentniji i da bi ga trebalo početi pripremati već u rujnu za iduću godinu. Iz toga razloga, odlučili smo da ovaj put budemo suzdržani kod izglasavanja proračuna za iduću godinu, rekao je predsjednik Općinskog vijeća Marko Zlatić. Načelnik Goran Buić odgovorio mu je da Općina Medulin donosi proračun na specifičan način, kroz suradnju s mjesnim odborima kojima mještani sami predlažu neke projekte i planove, a Općina ih, uz ostale planove, uvrštava u proračun ukoliko su oni dobri, korisni i izvedivi.

- Osobno to smatram direktnom demokracijom, jer uglavnom uvijek radimo u skladu s voljom mještana. S druge strane, moram vam to reći, vi suzdržani niste poslali niti jedan jedini prijedlog za neki projekt ili amandman na proračun. Nemojte to shvatiti kao kritiku, nego kao moj poziv ne samo vama, nego svim vijećnicima, da u idućoj godini još bolje surađujemo i da na vijeća dolazite s više ideja i budete svi zajedno konstruktivniji, poručio im je Buić. 

Otvaranje novog vrtića u Pomeru 

Tako je s 11 glasova za i četiri suzdržana vijećnika proračun za 2020. godinu ipak izglasan. Iz tog će se proračuna za rashode zaposlenih u općini usmjeriti 15,2 milijuna kuna, a taj trošak odnosi se na plaće i ostale rashode zaposlenih u Dječjem vrtiću Medulin i zaposlenih u upravnim tijelima Općine Medulin. U odnosu na 2019. godinu ova skupina rashoda bilježi značajan rast zbog više razloga. Naime, tijekom 2019. godine Općina Medulin preuzela je poslove izdavanja građevinskih dozvola, te je iz tog razloga bilo potrebno povećati broj zaposlenika, a zbog velikih zaostataka u rješavanju predmeta, nova zapošljavanja planiraju se i u 2020. godini. Pored toga, od rujna 2020. godine planira se otvaranje novog vrtića u Pomeru što znači i dodatno zapošljavanje djelatnika u Dječjem vrtiću Medulin. Također, nakon dužeg niza godina, planira se ujednačavanje plaća u svim općinskim tvrtkama i ustanovama, te je za iduću godinu uvršteno i usklađenje plaća za zaposlene u Dječjem vrtiću Medulin i općinskim upravnim odjelima.

I u idućoj godini, kao i uvijek, najviše će novaca iz planiranog proračuna biti usmjereno u Upravni odjel za komunalnu izgradnju i

Održavanje, čak 66,5 milijuna kuna, dok će Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti biti usmjereno 26,2 milijuna kuna. Upravni odjel za proračun i financije u 2020. godini raspolagat će s 12,5 milijuna kuna, a svi ostali upravni odjeli i proračunski korisnici imat će na raspolaganju manje od 8 milijuna kuna.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini