PAZIN

U pripremi dogradnja gimnazije i osnovne škole


Skupština Istarske županije, a prije toga i pazinsko gradsko vijeće dali su prethodnu suglasnost na odluku o formiranju građevnih čestica Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin i Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i prijenos prava suvlasništva bez naknade Osnovnoj školi. Suglasnosti su izdane zbog proširenja i rekonstrukcije obiju školskih zgrada kako bi se mogla organizirati nastava u jednoj smjeni, objediniti glazbeni odjel s matičnom osnovnom školom.

Do sada je u sklopu ovog projekta izrađen projektni zadatak za povećanje prostornih kapaciteta škole kako bi se dobili dodatni prostori kojima bi se zadovoljile potrebe organizacije nastave. Dogradnjom osnovne škole dobit će se prostori za dnevni boravak učenika razredne nastave, zatim prostori za posebne razredne odjele, prostori, točnije razredi, za predmetnu nastavu s pratećim prostorijama te prostori za glazbeni odjel. S obzirom na različitu tipologiju dodatnih prostora i specifične potrebe u njihovoj organizaciji, nametnula se potreba dogradnje koja pretpostavlja grupiranje dnevnih boravaka i razreda za posebne potrebe uz krilo razredne nastave s neposrednom vezom s postojećim prostorima razredne nastave.

Nadogradnja dvorane

Organizacija razreda predmetne nastave kao i Glazbene škole riješit će se u sklopu nadogradnje školske dvorane, s neposrednom vezom na krilo predmetne nastave. Prostorni obuhvat definiran je građevnim česticama na kojima se nalaze postojeća školska zgrada, igralište i školski park. Dogradnja krila razredne nastave se predviđa sa zapadne strane, prema košarkaškom igralištu, a nadogradnja dvorane predviđa se cijelom površinom njena tlocrta.

Tvrtka Kostrenčić i Krebel - arhitekti iz Zagreba napravila je idejno rješenje, koje je prihvaćeno od školskog odbora, a na temelju toga sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Osnovne škole, čime je uz arhitektonski projekt, izrađen i geodetski i geotehnički elaborat kojim je potvrđeno da se dogradnja može planirati iznad sadašnje sportske dvorane osnovne škole Vladimira Nazora.

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile u sadašnjim prostorima djeluje od 1992. godine. Na temelju analize trenutne opterećenosti prostora u odnosu na nastavne planove priprema se projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju te školske zgrade s ciljem održavanja nastave u jednoj smjeni i poštivanja odredbi državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Školi trenutno nedostaje osam učionica da bi mogla raditi u jednoj smjeni. Istarska županija i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile izradile su snimku postojećeg stanja školske zgrade, geodetski situacijski nacrt te analizu i karte vlasništva s usporedbom katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja za zonu oko školske zgrade, a u tijeku je izrada idejnog rješenja. (M. RIMANIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM I ONLINE IZDANJU

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum