CILJ JE KVALITETNO EKIPIRATI MREŽU ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA PODRUČJU IŽ

PRAVILNIK USVOJEN, USKORO JAVNI NATJEČAJ: Istarska županija stipendirat će studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u zdravstvu

| Autor: Milan PAVLOVIĆ
Izgradnja nove Medicinske škole u Puli čiji je natječajni postupak u tijeku jedan je kapitalnih projekata (M. MIJOŠEK)

Izgradnja nove Medicinske škole u Puli čiji je natječajni postupak u tijeku jedan je kapitalnih projekata (M. MIJOŠEK)


Pravilnikom koji su prošlog tjedna prihvatili županijski vijećnici propisani su uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu stipendija redovnim studenima Istarske županije na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu, te prava i obveze stipendista

Gradnja pulske Opće bolnice polako se privodi kraju, a paralelno s dovršetkom infrastrukturnih radova intenzivirala se problematika kadrovske ekipiranosti te središnje zdravstvene ustanove, ali i ostalih ustanova koje skrbe o zdravlju žitelja Poluotoka. Nedostatak stručnog kadra u zdravstvu prisutan je već neko vrijeme i to je problem s kojim se treba ozbiljno uloviti u koštac ne samo na regionalnoj, već i na nacionalnoj razini.

Kako osigurati dovoljno kadra za normalno funkcioniranje mreže zdravstvenih ustanova na području Istarske županije tema je o kojoj se već dulje vrijeme ozbiljno razmišlja u županijskim institucijama. Nakon pripreme i izrade odgovarajućeg plana, počeo je proces donošenja odluka koje će omogućiti njegovu realizaciju. Jedna od tih odluka je i donošenje Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji, koja je usvojena na zadnjoj sjednici Županijske skupštine. Tim pravilnikom propisuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu stipendija redovnim studentima Istarske županije na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu, koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima.

Najvažnija karika

Županija će na temelju odredbi Pravilnika dodjeljivati stipendije studentima medicinskih fakulteta s područja Istarske županije, odnosno onima koji imaju prebivalište u nekom od istarskih gradova ili općina najmanje zadnjih pet godina, a koji su tijekom dosadašnjeg školovanja bili uspješni i ostvarivali visoke rezultate. Cilj je dodatno ih stimulirati, što će nakon što ga uspješno okončaju i steknu diplomu doprinijeti osiguravanju potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija.

- Uz zdravstvenu infrastrukturu, koja je osnova pružanja adekvatne skrbi pacijentima, najvažnija su karika medicinski kadrovi. Nedostatak liječnika i drugog medicinskog osoblja gorući je problem u Hrvatskoj, pa tako i u Istri. Upravo s ciljem njegovog ublažavanja, Istarska županija provodi set mjera od kojih je posljednja dodjela stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji. Vjerujem da ćemo uz novu, suvremeno opremljenu Opću bolnicu svime što činimo, osigurati i potrebno medicinsko osoblje kako bi naši građani imali vrhunsku zdravstvenu uslugu. Podsjećam i na kapitalni projekt izgradnje Medicinske škole, čiji je natječajni postupak u tijeku, kazao je tim povodom istarski župan Fabrizio Radin.

Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija donio je još krajem travnja prošle godine Radinov prethodnik Valter Flego. Tim mjerama se uređuju svrha, ciljevi, nositelji, sunositelji, korisnici i izvori financiranja za provedbu mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u županijskim zdravstvenim ustanovama. Jedan od važnih dijelova tog programa je povećana dostupnost školovanja i stručnog usavršavanja u području zdravstva koja se omogućava i kroz stipendiranje redovnih studenata na studijima za deficitarna zdravstvena zanimanja. Tom je mjerom predviđena dodjela stipendija u višem financijskom iznosu od stipendija koje se isplaćuju studentima na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije i Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji, i to za ona deficitarna zanimanja za koja pojačanu potrebu iskazuju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Istarska županija, kao i za ona za koja se može utvrditi da su takva prema podacima pulskog ureda Zavoda za zapošljavanje.

Pravilnikom koji su prošlog tjedna prihvatili županijski vijećnici propisani su uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu stipendija redovnim studenima Istarske županije na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu, te prava i obveze stipendista. Na prijedlog Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu župan će svake godine donijet odluku o broju novih stipendija koje će se dodijeliti u proračunskoj godini te o visini mjesečnog iznosa stipendije.

Stipendija će se studentima odobravati do kraja studija, dok će stipendisti u statusu apsolventa stipendiju moći primati maksimalno deset mjeseci te to pravo koristiti samo za jednu akademsku godinu, i to prilikom dovršetka obrazovanja na preddiplomskom ili diplomskom studiju.

U tijeku akademske godine stipendija će se isplaćivati deset mjeseci od 1. listopada do 31. srpnja. Stipendije za deficitarna zanimanja u zdravstvu dodjeljivat će se na temelju provedenog javnog natječaja koji će početkom akademske godine biti objavljen na internetskim stranicama Istarske županije i u dnevnom tisku. Bodovanje zaprimljenih prijava obavljat će se prema uspjehu u obrazovanju postignutom u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini, upisanoj godini studija, osvojenim nagradama, sudjelovanju na natjecanjima, objavljenim radovima, posebnim okolnostima, studijskoj praksi obavljenoj u zdravstvenoj ustanovi te odrađenom volonterskom radu.

Početkom svake akademske godine Upravni odjel obavljat će reviziju sklopljenih ugovora o stipendiranju, te ukoliko se utvrdi da stipendist nije upisao narednu godinu studija, a nije podnio zahtjev za mirovanje prava na isplatu stipendija, odnosno nije diplomirao ili magistrirao u utvrđenom te stoga ne ispunjava uvjete za daljnju isplatu stipendije, župan će na prijedlog Upravnog odjela donijeti odluku kojom se raskida ugovor o stipendiranju, utvrđuje obveza povrata isplaćenih stipendija, te rok povrata. Stipendisti koji uspješno okončaju studij dužni su u roku od 30 dana pisanim putem izvijestiti Upravni odjel o tome nakon čega obavijest ide i zdravstvenim ustanovama koje su iskazale potrebu za deficitarnim kadrovima i koje imaju obavezu u roku od 30 dana pokrenuti postupak zapošljavanja.

Odrađivanje ugovora

Budući da će prema ugovoru o stipendiranju stipendisti imati obavezu raditi u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Županija najmanje onoliko vremena koliko su primali stipendiju, njihova obaveza po završetku studija je i šest mjeseci od završetka studija javljati se na sve natječaje koje te zdravstvene ustanove raspišu i za radna mjesta za koja ispunjava uvjete. Ukoliko stipendist kao kandidat u provedenim postupcima zapošljavanja od strane zdravstvenih ustanova ne bude odabran u roku od šest mjeseci od dana diplomiranja odnosno magistriranja ili u zdravstvenim ustanovama više ne postoji deficitarnost njegove struke župan će donijeti odluku kojom ga se oslobađa odraditi vremenski rok u kojem je primao stipendiju.

Ukoliko stipendist u utvrđenom roku ne zaključi ugovor o radu sa zdravstvenom ustanovom ili svojom voljom prijevremeno raskine zaključeni ugovor, zdravstvena ustanova obvezna je upoznati Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb utvrditi će mu se obveza povrata ukupno isplaćenih stipendija ili obveza povrata stipendija kao razlike između vremena koliko je mjeseci stipendist primao studentsku stipendiju i njezinog iznosa te vremena koliko je bio zaposlen u zdravstvenoj ustanovi.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom