POREČKO KOMUNALNO PODUZEĆE USLUGA:

Početkom veljače mijenja se način zbrinjavanja i odlaganja smeća


Poslovanje porečke komunalne tvrtke Usluga ove će godine obilježiti promjene u sferi gospodarenja komunalnim otpadom. Trenutno se na području Poreštine, na kojem posluje Usluga, odvojeno prikuplja otprilike 27 posto komunalnog otpada, što predstavlja polovicu cilja kojega treba ostvariti do 2020. godine, odnosno trećinu cilja koji mora biti realiziran do 2022. Što se tiče biootpada, sada ga se odvojeno sakuplja 96 posto u odnosu na cilj.

Miješani i razgradivi komunalni otpad

Direktor Usluge Milan Laković kaže da je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu lani u studenom, jasno propisala ciljeve i potrebne aktivnosti koje su svi gradovi i općine dužni provesti kako bi s njom uskladili.

Uredbom je, među ostalim, propisan način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s uslugom prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog i glomaznog otpada.

- Ciljevi koje Hrvatska mora postići do 2020. godine u recikliranju i odvajanju otpada je 50 posto od ukupno proizvedenog otpada, što je vrlo ambiciozno a vremena za provođenje potrebnih radnji sve manje.

Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. -2022. treba u odnosu na 2015. godinu smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5 posto, odvojeno prikupiti 60 posto mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papira, stakla, plastike, metala, biootpada) te 40 posto mase proizvedenog biootpada. K tome, valja odložiti na odlagališta manje od 25 posto komunalnog otpada, pojasnio je Laković.

Naveo je da Usluga zajedno s Gradom Porečom i okolnim općinama surađuje u fazi pripreme i provođenja potrebnih aktivnosti na donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, koja će stupiti na snagu 1. veljače. Nakon toga izradit će se novi cjenici, na koje u velikoj mjeri utjecati i početak rada županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštjun. Paralelno s time podijelit će se kontejneri te informirati i educirati građani.

Govoreći o najvažnijim investicijama u ovoj godini, Laković je naglasio da će to biti daljnja uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. (Tanja KOCIJANČIĆ, snimio Milivoj MIJOŠEK)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU OD UTORKA

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum