PETICIJA

LIDIJA UDOVIČKI, PREDSJEDNICA UDRUGE 'DUH STARE FAŽANE': "Mislim da je načelnik Korać nanio ogromnu štetu ugledu SDP-a. Sramota je za lokalni SDP ako ga budu ponovno kandidirali!"

| Autor: Marcello ROSANDA
Lidija Udovički, predsjednica udruge Duh stare Fažane (M. MIJOŠEK)

Lidija Udovički, predsjednica udruge Duh stare Fažane (M. MIJOŠEK)


Na adrese vijećnika Općine Fažana ovih je dana stigao dopis udruge "Duh Stare Fažane" u kojem Lidija Udovički, njena predsjednica, u ime članova i potpisnika peticije u vezi navodne neadekvatne protupožarne zaštite u staroj jezgri Fažane, skreće pažnju na, kako kaže, visoku ugroženost od požara kulturno povijesne cjeline i objekata u centru mjesta. Spomenuta peticija priložena je uz dopis vijećnicima, a broji 53 potpisa građana među kojima su stanovnici te vlasnici nekretnina, boutique hotela i turističkog smještaja u Fažani.

Lidija Udovički tvrdi da do građevina koje se nalaze u staroj jezgri Fažane, koja je zaštićena kao kulturno povijesna urbanistička cjelina i kao takva upisana u registar kulturnih dobara nije osiguran prohodan vatrogasni pristup za prolaz vatrogasnih vozila, kao i vozila hitne pomoći. Dalje se u dopisu udruge ističe da je do takvog stanja, opasnog po imovinu i živote svih koji borave u Fažani, dovelo dugogodišnje ponašanje načelnika Općine Radomira Koraća. Lidija Udovički kaže da posjećuje Fažanu od 2000. godine, od kada ljetuje u ovom predivnom mjestu. Ovdje se definitivno preselila 2015. godine i posjeduje tri nekretnine. 

- Tko su potpisnici peticije? Jesu li politički angažirani ili članovi nekih stranaka? Navodno ima podosta članova IDS-a.

- Po onome što je meni poznato jedini aktivno politički angažirani član udruge je jedan član i vijećnik SDP-a u sadašnjem sazivu Općinskog vijeća. Ostali članovi naše udruge su glasači i SDP-a, i IDS-a, i HDZ-a... Mislim da nitko od njih nije aktivno politički angažiran u nekoj od tih stranaka, no nemojte me držati za riječ jer nikad nikoga od članova udruge nismo pitali koje im je političko, religijsko, ideološko ili nacionalno opredjeljenje. Pri učlanjivanju u udrugu jedini kriterij propisan statutom je da budući član podržava ciljeve udruge.

- Želite li rušiti načelnika Koraća?

- Nakon svega sigurno neću glasati za sadašnjeg načelnika! Cilj mi je da građani, prije no što odluče hoće li mu dati svoj glas imaju transparentnu informaciju o tome kako je izvršavao svoje dužnosti u protekle četiri godine. Mislim da je nanio ogromnu štetu ugledu SDP-a za kojeg bih, u suprotnom, glasala kada bi radili svoj posao savjesno, zakonito i u cilju općeg boljitka. Sramota je za lokalni SDP ako budu za načelnika opet kandidirali Radomira Koraća. To sam mnogim njihovim članovima otvoreno i rekla.

- Koji je vaš motiv ovakvog javnog angažmana i istupa? Jesu li vas uskratili za financiranje Udruge i Mediafesta pa se zato osvećujete?

- Nikada nismo tražili i nemamo namjeru tražiti ni jednu kunu za Udrugu dok je načelnik Korać na toj poziciji, obzirom da on sve ovlasti koje ima koristi za širenje klijentelizma ili pritisaka na građane korisnike proračuna i javnih površina kojima upravlja Općina. Mediafest je, s druge strane, u organizaciji CIN-a s kojim uspješno surađujemo, kao i sa nekim drugim udrugama u Fažani. Mislim da je Mediafest vrlo bitna manifestacija i kada sam čula da su ostali bez obećanih sredstava, uplatila sam im osobno, u ime udruge, sredstva potrebna za održavanje manifestacije.

- Očito niste zadovoljni kako stvari u Fažani funkcioniraju. Spominjali ste, primjerice, da je jednom prilikom vozilo mrtvozornika moralo proći kroz ljetnu gužvu.

- Da, vozilo mrtvozornika nije moglo stići do kuće pokojnika zbog ugostiteljske opreme postavljene na centralnom trgu stare jezgre, iako inače postoje tehnički uvjeti za pristup vozila. Sanduk su, tako, morali nositi usred bijela dana, preko trga do kola, i to na zgražanje gostiju ugostiteljskog objekta, turista i žitelja. Tužan je to događaj za obitelj pokojnika i groteskna scena za Fažanu.

- Što to načelnik konkretno radi, a na što želite upozoriti, mimo zakona?

- Načelnik Korać protivno važećim zakonima samostalno upravlja javnim površinama, odnosno samostalno i netransparentno odlučuje o uvjetima i kriterijima za korištenje i ograničavanje korištenja javnih površina i kome će se odobriti njihova upotreba a kome neće. Korać samostalno sklapa ugovore s korisnicima javnih površina i određuje sve bitne elemente ugovora. Drugim riječima, načelnik Fažane već godinama uzurpira vlast Općinskog vijeća i na taj način krši pozitivne propise, a ponajprije odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakona o komunalnom gospodarstvu, i načela javne nabave propisana Zakonom o javnim nabavama.

- Kako točno načelnik Fažane krši Zakone koje navodite?

- Zakon o komunalnom gospodarstvu, naime, propisuje da Općinsko vijeće općim aktom određuje upravno tijelo koje provodi Odluku o komunalnom redu. U slučaju Fažane, međutim, taj posao obavlja bez ikakvog pravnog temelja, odnosno protivno važećim propisima, upravo načelnik Korać. Dalje, brojne odluke koje temeljem izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu od 18.5.2010. godine, u kojem su riječi „Općinsko   poglavarstvo“ zamijenjene riječju „Načelnik“ u gotovo svim člancima, donosi načelnik, opći su akti kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi za njihovo donošenje ovlašteno je isključivo Općinsko vijeće, a ne načelnik kao izvršno tijelo Općine. Dalje, Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave općine Fažana od 14. rujna 2017. godine donio je općinski načelnik protivno zakonskim odredbama i Statutu općine Fažana. Za donošenje ovog iznimno važnog Pravilnika zakonom je nadležno isključivo Općinsko vijeće, a odredbe Pravilnika krše načela tržišnog natjecanja i načela transparentnosti.

- Koja je uloga komunalnog redarstva i kako se ono ponaša?

- Komunalnom redarstvu je direktno nadležan pročelnik koji je na čelu Jedinstvenog upravnog odjela Fažane. Po službenoj dužnosti ne postupaju gotovo nikada, a i po prijavi postupaju nerado sa velikim zakašnjenjem i propustima u provedbi nadzora. Komunalni redari su alfa i omega provedbe komunalnog reda u Fažani, a posljednjih su godinama zatajili u provedbi svojih dužnosti.

- Što vi predlažete?

- Ovim putem pozivamo još jednom načelnika Fažane da hitno sazove sastanak s predstavnicima naše Udruge, predstavnicima ostale zainteresirane javnosti, predsjednikom Vijeća i pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela te da svoje vrijeme, energiju i ovlasti usmjeri k stvaranju prostora za konstruktivni dijalog sa svim građanima i udrugama u Fažani u cilju rješavanja problema neadekvatne protupožarne zaštite stare jezgre!

- Koji je vaš konkretan prijedlog za rješavanje tog pitanja?

- Radi se o osiguravanju zakonski propisane prohodnosti od svega tri metra protupožarnog pristupa koji je neophodan za zaštitu života i nekretnina građana, a pritom neće ugroziti rad ugostiteljskih terasa na rivi.

- Što se događa s radom ugostiteljskih objekata, je li tu problem?

- Prisvajanjem ovlasti načelnik Fažane dopustio je, te i dalje dopušta, anarhično širenje terasa ugostiteljskih objekata na javnim površinama koje bi trebale biti prohodne za vatrogasni pristup.

- Kakav to ima utjecaj na život građana stare jezgre Fažane?

- Zbog ovakvog postupanja načelnika i pasivnog toleriranja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, vozila hitne medicinske pomoći i vatrogasna vozila u učestalim zdravstvenim i požarnim intervencijama, ne mogu stići do objekata u staroj jezgri. Ovakva situacija neupitno ugrožava imovinu i živote stanovnika stare jezgre i turista koji tamo u velikom broju borave u ljetnim mjesecima, a zbog postojećeg rizika postao je upitan i rad hotela i objekata za turistički smještaj koji se nalaze u samom srcu Fažane.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater