UVOĐENJE NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Cijene odvoza smeća objavit će se za mjesec dana


U Istarskoj županiji sve je spremno za uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom, a potpuna implementacija cijelog sustava trajat će od jedne do tri godine, osnovna je poruka sa zajedničke konferencije za novinare koju su u Pazinu održali direktori istarskih komunalnih poduzeća. Uz Dragana Šipraku, direktora pazinske Usluge kao domaćina, pressici su prisustvovali Guglielmo Moscarda iz vodnjanske Kontrade, Želimir Laginja iz rovinjskog Komunalnog servisa, Alen Golja iz labinskog Prvog maja, Milan Laković iz porečke Usluge, Ervina Kisiček iz buzetskog Parka te Igor Stari iz pulske Herculanee. Nedostajali su jedino predstavnici komunalnih poduzeća iz Umaga i Medulina.

- Zajedno smo radili na osmišljavanju sustava zbrinjavanja otpada, imamo potpuni međusobni konsenzus, a sustav želimo implementirati u suradnji s građanima, rekao je u ime svojih kolega Dragan Šipraka. Kako će sustav funkcionirati uz projekciju je izložio Alen Golja, naglasivši na početku kako Istarska županija jedina u Hrvatskoj ima takav objedinjeni sustav. Da bi on proradio u segmentu neposrednog preuzimanja otpada od onih koji ga stvaraju, bilo je potrebno da prethodno proradi Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, i da se izgradi potrebnih šest pretovarnih stanica u Umagu, Buzetu, Poreču, Rovinju, Pazinu i Labinu (u Puli, Medulinu i Vodnjanu pretovarne stanice nisu potrebne jer se s tih područja otpad vozi direktno na Kaštijun). Sustav je dimenzioniran vodeći računa o velikim oscilacijama između zime i ljeta, kada za turističke sezone znatno raste i proizvodnja otpada, i prema izračunu da svaki stanovnik Istarske županije dnevno u prosjeku proizvede šest litara otpada, a proizvođači otpada klasificirani su na velike i male, rastumačio je Golja.

Turističke tvrtke snose dio troška

Kako su u turističkoj sezoni komunalne tvrtke mnogo više opterećene (primjerice, u nekima se ljeti koristi četiri puta više kamiona za odvoz smeća nego zimi), i turističke tvrtke će snositi odgovarajući trošak za zbrinjavanje otpada.

Prema tim statističkim izračunima postavljeni su i standardi "najmanje učestalosti odvoza", koja je za miješani komunalni otpad najmanje jednom tjedno, a za selektirani otpad najmanje jednom mjesečno.

Najveća novost ovog sustava je napuštanje starih kriterija za obračun cijene odvoza otpada prema kvadraturi ili broju stanara, i uvođenje novog kriterija obračuna prema volumenu "isporučenog" otpada, a ono što građani najnestrpljivije očekuju su cijene, naglasio je Golja. Cijene se formiraju iz tri elementa: fiksnog dijela koji treba pokrivati osnovne troškove funkcioniranja cijelog sustava zbrinjavanja otpada, varijabilnog dijela koji ovisi o volumenu zbrinutog otpada, i od "ugovorne kazne" koja se naplaćuje u slučaju nepridržavanja ugovornih odredbi.

Predstavnici komunalnih poduzeća zatim su iznijeli trenutačne proračune budućih cijena zbrinjavanja otpada za domaćinstva, uz napomenu da će se prave, konačne i službene cijene objaviti za nekih mjesec dana, a nakon toga sustav će se "kalibrirati" kako bi se prema individualnim okolnostima svakog pojedinog korisnika i njegova cijena što realnije izračunala.

Iako ima još dosta nejasnoća kako će sustav zapravo funkcionirati, komunalci njegove osnove smatraju prilično jednostavnima: korisnik odnosno domaćinstvo najprije bira veličinu kante za "miješani komunalni otpad" (kućno smeće), prema veličini te kante određuje se fiksni dio cijene odvoza smeća, i zatim postoji dodatak na cijenu po jednom odvoženju otpada, pa koliko tih odvođenja mjesečno bude, toliko puta pomnoženi dodatak dodaje se na fiksnu cijenu. Ukoliko neko domaćinstvo kroz praksu ustvrdi da mu zadužena veća kanta ne treba već da svrhu može ispuniti i manja, u za to predviđenim rokovima može zatražiti manju kantu, pa će imati i manju fiksnu cijenu. U "ponudi" istarskih komunalaca su kante zapremine 60, 80, 120 i 240 litara, međutim ne nude sva komunalna poduzeća sve veličine kanti, već samo neke, a kako njihovi direktori nisu na isti način interpretirali te cijene (neki su na pressici isticali samo fiksne, neki fiksnu plus cijenu po odvozu, neki sa a neki bez PDV-a) zasad ne možemo ponuditi usporedni pregled po gradovima niti na prvi pogled reći gdje će ova usluga biti skuplja a gdje jeftinija.

Tako će se primjerice u Puli za kantu od 60 litara mjesečno naplaćivati 45,92 kune s uračunata minimalno četiri odvoza, a za kantu od 120 litara 91,06 kuna mjesečno. Buzet ima najmanje kante od 80 litara za koju se cijena kreće od 61 do 88 kuna a za najveće od 240 litara cijena je od 169 do 250 kuna; Poreč će za kante od 60 litara naplaćivati 45,81 kunu (bez PDV-a) a za 240 litara 180,31 kunu; Pazin isto ima najmanje kante od 80 litara s cijenom od 46 kuna o dodatkom od 8,48 kuna za svaki odvoz; Labin bi za kantu od 80 litara naplaćivao 58,49 kuna (bez PDV-a); u Rovinju će se za kantu od 80 litara plaćati 61,72 kune s uračunata četiri odvoza mjesečno; a u Vodnjanu bi za kantu od 60 litara cijena bila 47,24 kune također s uračunata četiri odvoza. Ovo su dakle okvirne neslužbene cijene, neujednačeno prikazane, no sve će biti jasnije kad se za mjesec dana one i službeno objave.

Direktori komunalnih poduzeća izvijestili su i što je sve od pripremnih radnji za uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom učinjeno na njihovom područjima, uključujući izgradnju pretovarnih stanica, izgradnju fiksnih ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta, opremanje voznih parkova, testiranje sustava s pojedinačnim ili zajedničkim spremnicima, čipiranim kantama i elektronskim karticama za otvaranje spremnika, a jedna od aktivnosti koja tek predstoji je izgradnja, korištenjem sredstava iz namjenskih fondova, sortirnica za otpad. To su novi objekti, koji će služiti za povećanje "čistoće" selektiranog otpada, jer postojeća čistoća selektiranog otpada prikupljena kroz "zelene otoke" nije zadovoljavajuća.

Pravi val edukacije tek slijedi

Iako je i dosad održavan niz informativno-edukacijskih aktivnosti, pravi val edukacije tek slijedi, jer se, kako je također naglasio Alen Golja u svom izlaganju, građane želi motivirati da što više smanje volumen miješanog komunalnog otpada tako da s jedne strane što više selektiraju otpad, a s druge strane da što više kompostiraju organski otpad.

Iz izlaganja direktora istarskih komunalnih poduzeća ipak proizlaze i neke malo veće dvojbe, koje se ponajviše odnose na obveznike plaćanja zbrinjavanja otpada u višestambenim zgradama. Kako je objasnio direktor pulske Herculanee, u pulskim stambenim zgradama cijena odvoza smeća obračunavat će se i prema kriteriju broja članova domaćinstva: volumen otpada odloženog u zajednički spremnik obračunavat će se za cijelu zgradu, a pojedinačna cijena za svaki stan izračunavat će se prema broju članova domaćinstva u svakom pojedinom stanu. Buduća praksa trebala bi pokazati jesu li zbog toga stanari višestambenih zgrada diskriminirani u odnosu na domaćinstva koja žive u obiteljskim kućama, no po jednom detalju stambene zgrade su zasigurno diskriminirane: u njima se naime neće moći postavljati komposteri, pa će volumen njihovog kućnog smeća biti za količinu odbačenog organskog otpada razmjerno veći nego kod istobrojnog domaćinstva u obiteljskoj kući, koje će moći dobiti i koristiti komposter. No u nekim su gradovima moguća i drukčija rješenja za stambene zgrade, primjerice Pazin namjerava i stanove u zgradama individualizirati veličinom kante za kućno smeće i njihovim pražnjenjem u zajednički spremnik za zgradu ili ulicu korištenjem identifikacijske elektronske kartice.

Istarski komunalci ističu da je ovaj novi sustav zbrinjavanja otpada mnogo "pravedniji, zdraviji i čišći" od prethodnih, a iako on priprema iako se o njemu govori već nekoliko godina, čini se da još uvijek mnogo toga nije jasno, pogotovo krajnjim korisnicima odnosno onima koji će plaćati krajnju cijenu, pa bi zato građanima svakako trebalo preporučiti da iskoriste svaku ponuđenu priliku da na javnim prezentacijama novog sustava neposredno na izvoru potraže objašnjenje za svaku svoju dvojbu. (Davor ŠIŠOVIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater