Direktor Dorijano Bažon o problemima sa smećem na Labinštini

Cijena zbrinjavanja otpada na Kaštijunu drastično povećala račune građanima

| Autor: Branko Biočić
(Snimio: Branko Biočić)

(Snimio: Branko Biočić)


Prošla godina bila je jedna od uspješnijih godina za naše Komunalno poduzeće, ali i izuzetno izazovna po pitanju nedostatka kadrova, no ipak smo uspjeli ostvariti većinu zadanih ciljeva, rekao je Dorijano Bažon, direktor labinskog Komunalnog poduzeća 1. maj, istaknuvši zaslugu svih djelatnika kojima je i ubuduće cilj pružiti što kvalitetniju uslugu.

Pilot-projekt

- U Istarskoj županiji nije donesen Plan gospodarenja otpadom, a bila je obaveza donijeti ga do kraja godine. Od Plana smo očekivali neke smjernice za buduće razdoblja te lokacije i broj sortirnica i kompostana koje će se izgraditi da bi se zadovoljile potrebe županije. Također, 2023. obilježilo je značajno povećanje cijene zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Naime, cijena je povećana za 94 posto i iznosi 152,60 eura po toni. Zbog toga smo bili primorani povećati cijenu javne usluge za količinu predanog otpada, takozvani varijabilni dio, koja od 1. lipnja 2023. iznosi 0,02 po litri. Što se tiče potrebne infrastrukture, kako bi se osigurala kvalitetna usluga, lani je nabavljeno novo komunalno vozilo s dizalicom, koje služi za pražnjenje polupodzemnih spremnika. Svi naši korisnici imaju na raspolaganju spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog te selektivnog otpada.

U rujnu smo započeli pilot-projekt prikupljanja biootpada u jednom dijelu grada Labina. Iskustva ćemo iskoristiti za uvođenje sustava prikupljanja biootpada na pojedinim područjima. Gradu Labinu odobreno je sufinanciranje spremnika za prikupljanje biootpada putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učunkovitost, a namijenjeni su urbanom dijelu Labina i naselju Presika, referirao je Bažon.

Direktor 1. maja ističe da je broj korisnika u blagom porastu. Veći broj bilježi se u sezoni radi sezonskih djelatnosti te iznajmljivača, koji ujedno žive na obračunskom mjestu.

- Jedan od ciljeva kojemu težimo je da se na Labinštini konstantno povećava postotak odvojeno prikupljenog korisnog otpada, za što je i osigurana potrebna infrastruktura. Pokazatelj tome je i rast koji se bilježi iz godine u godinu. Za Grad Labin taj udio iznosi 47,3 posto, za Općinu Kršan 45,6, za Općinu Sv. Nedelja 45,9, za Općinu Raša 46,9, a za Općinu Pićan 46,5 posto. Značajniji porast postotka odvojenog prikupljanja otpada bilježi se u općinama koje su tijekom 2022. godine dobile plave i žute spremnike te im je prošla godina prva puna godina u kojoj odvajaju otpad na kućnom pragu. Što se tiče količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada, tijekom prošle u županijskom centru Kaštijun zbrinuto je 3.923 tone, odnosno 331 tona više nego u 2022. godini. Ukupni trošak iznosio je 565.426 eura, kazao je Bažon.

Cijena papira

Dao je i procjenu s obzirom na prijavljene količine za 2023. godinu. Metodologija za izračun definirana je zakonom i ista se primjenjuje od 2021. Međutim, naglašava da ekonomičnost odvojeno prikupljenog otpada i dalje predstavlja problem.

- U 2023. godini došlo je do značajnog pada otkupne cijene papira i kartona, što je umanjilo prihode od prodaje ove vrste otpada koja je i po količini značajna. Otkupna cijena iznosila je svega 0,003 eura po kilogramu, dok je u 2022. godini bila 0,13 eura za kilogram Od prodaje papira i kartona lani smo uprihodovali 1. 776 eura. Što se tiče troškova zbrinjavanja, osim miješanog komunalnog otpada, značajan je bio i porast troškova za zbrinjavanje plastične ambalaže. Od rujna iznosi gotovo 200 eura po toni. Ukupni trošak zbrinjavanja plastike u 2023. godini iznosio je 105.639 eura, pojašnjava direktor labinskog komunalnog poduzeća.

Bažon navodi da je iz podataka vidljiv značajan prosječan pad prihoda po toni otpada koji u 2023. godini iznosi 15,51 eura te izrazito veliki trošak zbrinjavanja otpada koji je lani iznosio 142,6 eura po toni.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater