ZA BOLJU KVALITETU VODOOPSKRBE

Prezentirana Studija izvodljivosti aglomeracije EU Pazin

| Autor: Anđelo DAGOSTIN
Pazin

Pazin


Studijsko-tehnička dokumentacija na području aglomeracije EU Pazin koja obuhvaća središnju Istru i to Grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj, korak je bliže apliciranju za financiranje iz EU fondova.

Prva faza realizacije projekta obuhvaća izradu i, prije nekoliko dana prezentiranje radne verzija studije izvodljivosti te njeno prihvaćanje od strane nacionalnih tijela. Do sada je tako definiran obuhvat zahvata projektiranja i izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja na području središnje Istre.

Kroz predmetnu studiju analizirao se cjelokupni prostor središnje Istre, njegove potrebe u području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja te se ustanovilo kroz koje investicije će se poboljšati kvaliteta vode za ljudsku potrošnju, poboljšati funkcionalnost sustava vodoopskrbe, proširiti mreža i poboljšati funkcionalnost sustava odvodnje, izgraditi uređaji za pročišćavanje otpadnih voda te riješiti pitanja zbrinjavanja otpadnog mulja s uređaja, uz digitalizaciju svih navedenih procesa.

Studija izvodljivosti predana je u siječnju 2023. godine nacionalnom tijelu na odobrenje te se u prvoj polovici ove godine očekuje njihova ocjena. Nacionalno tijelo koje odobrava studiju u ovoj fazi odredit će i koji obuhvat zahvata ide u realizaciju.

Po ocjeni i odobrenju obuhvata zahvata kreće se u realizaciju druge faze projekta, a to je rješavanje pitanja procjene utjecaja zahvata na okoliš, izmjene i dopune prostornih planova jedinica lokalne samouprave, izrada tehničke dokumentacije te rješavanje imovinskopravnih poslova i ishođenje akata za gradnju.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater