cerovlje izglasalo proračun

Za rekonstrukciju zgrade škole u Grimaldi izdvojit će se 48 tisuća eura

Proračun prvenstveno vodi računa o socijalno ugroženim skupinama, zdravstvu, predškolskom odgoju, školstvu i drugim proračunskim korisnicima. Ponosni smo i na planirani iznos za programe održavanja i građenja komunalne infrastrukture, ističe općinski načelnik Elvis Šterpin

| Autor: Anđelo Dagostin
Cerovlje (arhiva)

Cerovlje (arhiva)


Ovogodišnji proračun Općine Cerovlje koji je usvojilo Općinsko vijeće iznosi 999.370 eura.

- Proračun prvenstveno vodi računa o socijalno ugroženim skupinama, zdravstvu, predškolskom odgoju, školstvu i drugim proračunskim korisnicima. Ponosni smo i na planirani iznos za programe održavanja i građenja komunalne infrastrukture, kaže općinski načelnik Elvis Šterpin.

Za održavanje javne rasvjete predviđeno je 42.200 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta 42.300 eura, za sanaciju poljoprivrednih puteva 4.000 eura, a za izvanredno održavanje prijelaza vodotoka 4.000 eura. Za program zaštite okoliša i program energetske učinkovitosti predviđena su sredstva u iznosu od 40.850 eura.

Najveći iznos predviđen je za izgradnju i investicijsko održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (157.430 eura). Od toga se za rekonstrukciju cesta na području općine predviđa 53.530 eura, za rekonstrukciju zgrade škole u Grimaldi 48.000 eura, za investicijsko održavanje groblja 36.000 eura, za rekonstrukciju kapitalnih objekata 12.000 eura, za rekonstrukciju i prenamjena poslovne građevine (tržnica na malo s prodavaonicama) 4.000 eura, za uređenje vodoopskrbnog sustava 2.600 eura, te za nabavu autobusnih čekaonica 1.300 eura.

U programu za poticanje školstva planiran je iznos od 25.650 eura, od čega se najveći dio, 13.000 eura, odnosi na rekonstrukciju i nadogradnju Dječjeg odmarališta Špadići. Za dječji vrtić predviđeno je 129.600 eura, a novac će se trošiti na redovnu djelatnost – plaće za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i unapređenje usluga predškolskog odgoja. Za dodatne usluge u zdravstvu predviđen je iznos od 7.300 eura, i to za sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije te za sufinanciranje izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u Puli.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi izglasan je u visini od 32.560 eura, program javnih potreba u kulturi u visini od 77.810 eura, a programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje sportskih udruga Općine Cerovlje u iznosu od 6.400 eura. Za zaštitu od požara i ostalih elementarnih nepogoda predviđen je iznos od 65.500 eura.

Za upravljanje imovinom predviđeno je 106.895 eura, od čega se na održavanje objekata za redovito korištenje odnosi 65.895 eura, na investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu općine 25.470 eura, a na održavanje voznog parka 6.200 eura. Za izradu novih i izmjene postojećih dokumenata prostornog planiranja planira se iznos od 16.000 eura, a 5.400 eura se planira utrošiti za redovito funkcioniranje Turističke zajednice središnje Istre.

   

  Povezane vijesti


  Podijeli: Facebook Twiter
  Web kamere

  Pula

  Pula: Gradilište Studentski dom
  Pula: Gradilište Studentski dom

  Pula

  Pula: Amphitheater
  Pula: Amphitheater