LUKE VRSAR I FUNTANA

Jedine dvije istarske luke u vlasništvu lokalne samouprave čekaju ključnu odluku Vlade. Miletić: "Korist mora imati lokalno stanovništvo, a ne privatni koncesionari"

Na upit što ako Vlada ipak ne potvrdi županijsku odluku i bude drugih zainteresiranih za ovu koncesiju, iz Kabineta župana odgovaraju će u tom slučaju novi natječaj raspisati Vlada putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

| Autor: Sandra Zrinić Terlrvić, Slaven Brajković
Marina Vrsar

Marina Vrsar


Kada su krajem prošle godine na Skupštinu Istarske županije stigli prijedlozi o izmjeni i dopuni odluka o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene u Vrsaru te luke nautičkog turizma, marine Funtana, nametnulo se pitanje o mogućnostima takvog produžavanja koncesija bez javnog natječaja. Ove je odluke županijska Skupština prihvatila te ih proslijedila nadležnom ministarstvu na konačno usvajanje.

Valja napomenuti da su brojne hrvatske marine u privatnom vlasništvu ili u sastavu ACI-ja. Izuzetak čine ove dvije istarske marine u Vrsaru i Funtani koje su u vlasništvu Trgovačkog društva Montraker, a čiji je osnivač Općina Vrsar. Marina Vrsar ima 200 vezova, a ona u Funtani 180. Obje su izgrađene 2000. godine sredstvima Općine Vrsar, u vrijeme kada Funtana još nije imala svoju lokalnu samoupravu i bila je naselje u sastavu vrsarske općine. Valja reći i da je Marina Vrsar godinama u vrhu kvalitete manjih jadranskih marina i nekoliko je godinama uzastopce nagrađivana na Danima hrvatskog turizma.

Budući da je marinama isticala koncesija početkom ove godine, Trgovačko društvo Montraker d.o.o. još je lani početkom ožujka podnijelo Skupštini Istarske županije zahtjev za izmjenu ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke nautičkog turizma Vrsar na način da se izmijeni vremensko trajanje koncesije, odnosno da se koncesija produži za naredno razdoblje od šest godina za marinu Vrsar, točnije do 15. siječnja 2029. godine, i deset godina za marinu u Funtani, odnosno do lipnja 2033. godine. Skupština je jednoglasno prihvatila oba prijedloga te su odluke proslijeđene Vladi koja mora donijeti konačnu odluku.

- Zadovoljni smo odlukom županijske Skupštine kod koje smo naišli na potpuno razumijevanje, budući da su ove marine važan segment turističke ponude, kako u Vrsaru, tako i u Funtani. Sve dok Vlada ne donese konačnu odluku nemam posebnih komentara, osim da svi naši djelatnici odluku Vlade iščekuju s velikim optimizmom, komentirala je predsjednica Uprave Montrakera Nataša Radin Trifunović.

Od Istarske županije zatražili smo pojašnjenje zašto se nije išlo u natječaj, čime bi se eventualno omogućilo da se za dobivanje koncesije javi netko drugi.

"U Službenim novinama Istarske županije objavljene su odluke Skupštine koje se odnose na izmjenu odluka o koncesijama za luke nautičkog turizma u Vrsaru i Funtani. U odlukama je naveden i pravni temelj za njihovo donošenje. Dakle, temeljem zakonskih odredbi donesene su odluke kojima se mijenja rok na koji se daje koncesija. Za luku Vrsar je to do 15. siječnja 2029., a za luku Funtana do 3. lipnja 2033. godine. Prema tome, ukoliko Vlada bude dala suglasnost na Odluke županijske Skupštine, izmijenit će se rokovi, a koncesije će se produljiti te neće biti potrebe za novim natječajem. Stav župana je da je bolje da od nautičkih aktivnosti korist ima lokalno stanovništvo financiranjem njihovih javnih potreba, nego da dobit završi u privatnim džepovima možebitnog privatnog koncesionara", navode u odgovoru iz Kabineta župana.

Na upit što ako Vlada ipak ne potvrdi županijsku odluku i ako bude drugih zainteresiranih za ovu koncesiju, bez obzira na povijest društva Montraker i vlasničku strukturu, iz Kabineta župana odgovaraju će u tom slučaju novi natječaj raspisati Vlada putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini