Sjednica Općinskog vijeća u Vrsaru

Za osobe koje koriste stanove duže od 20 godina ostaje pravo prvokupa, no neki su bili protiv te odluke

Vijećnik Boris Šverko podnio je dva amandmana kojima je tražio ukidanje prava prvenstva otkupa, ali je načelnik Ivan Gerometta, predlažući vijećnicima da odbiju te amandmane, obrazložio kako se tom odredbom omogućava ljudima da ipak riješe svoje stambeno pitanje nakon više desetljeća boravka u tim stanovima

| Autor: Slaven BRAJKOVIĆ
Vrijednost boda komunalne naknade u prvoj zoni je 0,40 eura po kvadratu (snimio Milivoj MIJOŠEK)

Vrijednost boda komunalne naknade u prvoj zoni je 0,40 eura po kvadratu (snimio Milivoj MIJOŠEK)


Nakon što je prihvaćen prijedlog predsjednice Općinskog vijeća Vrsara Marine Deak da se vijećnička pitanja prebace na prvu iduću sjednicu, u fokusu desete sjednice našle su se izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Slobodan Vugrinec vijećnicima je obrazložio razloge koji su doveli da se u pojedinim stavkama planirani iznosi izmjene. Tako su ukupni planirani prihodi u iznosu od 42,2 milijuna kuna u rebalansu smanjeni na 39,2 milijuna.

Za sport rebalansom 4 milijuna kuna manje

Do najvećeg smanjenja došlo je kod programa u sportu i rekreaciji gdje je planirani iznos od 5,415.000 rebalansom smanjen na 1,415.000 što je za čitavih četiri milijuna kuna manje. Razlog je nerealizirano pomoćno nogometno igralište koje je bilo u planu izgradnje, a projekt je bio prijavljen za financiranje iz nacionalnih i EU fondova, a do konca godine Općina nije dobila povratnu informaciju.

Dva povećanja bila su kod programa financiranja, jedan javne uprave i administracije s planiranih 5,3 na 6,2 milijuna kuna, a odnosi se na povećanje iznosa povrata beskamatnog zajma Ministarstvu financija, i, drugi, kod javnih potreba u kulturi sa 438.000 na 676.000 kuna zbog nabave softwera, namještaja i kompjutera za čitaonicu Vrsar. Uz jedan suzdržan glas Serđa Popovića, rebalans za 2022.godinu je prihvaćen.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora koji su u vlasništvu općine, a koji se mogu koristiti za obavljanje samo određenih djelatnosti koje su u interesu za općinu.

Načelnik Vrsara Ivan GeromettaNačelnik Vrsara Ivan Gerometta

Vijećnik Popović bio je suzdržan i kod prihvaćanja Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine. Na ovu je odluku vijećnik Boris Šverko podnio dva amandmana koja se po Pravilniku moraju podnijeti 24 sata prije sjednice, što Šverko nije učinio, ali je načelnik Ivan Gerometta ipak s njima upoznao članove Vijeća i predložio da se ne prihvate.

U amandmanima je Šverko tražio da se ukine mogućnost da osobe koje koriste zgrade ili stanove duže od 20 godina, imaju pravo prvenstva otkupa. Načelnik je u obrazloženju odbijanja prijedloga Šverkovih amandmana naveo da se tom odlukom ipak omogućuje građanima, koji su cijeli svoj životni vijek proveli u tim stanovima, da riješe svoje stambeno pitanje.

Određeni iznosi komunalne naknade i doprinosa

Vijećnik Celeste Gerometta nadovezao se i izrazio čuđenje da Šverko kao socijaldemokrata nema socijalne osjetljivosti za domaće stanovništvo. Uz jedan suzdržan glas, onaj vijećnika Popovića, Odluka je prihvaćena.

Vijećnici su uz jedan suzdržan glas (vijećnika Malinarića) prihvatili Odluku o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade kojom je određena vrijednost boda, a koja je jednaka godišnjoj visini komunalne naknade po četvornom metru korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni u iznosu od 0,40 eura.

Narednu Odluku kojom se određuje jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po prostornom metru u prvoj zoni u iznosu od 18,32 eura i drugoj zoni u iznosu od 13,27 eura, vijećnici su prihvatili jednoglasno. Isto su tako prihvatili izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu kojom su određene kazne za prekršitelje komunalnog reda za pravne osobe, obrtnike i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Prihvatili su i odluku da se iznosi u Odluci o porezima Općine Vrsar ubuduće izračunavaju u eurima. Jednoglasni su bili i kod donošenja Odluke o davanju u najam, pristupu i korištenju kabelske kanalizacije koja je u vlasništvu Općine, ovlaštenom operateru elektroničkih komunikacijskih usluga u RH. Općina će nakon toga sklopiti ugovor s ovlaštenim operaterom.

Nakon jednog suzdržanog glasa, onaj vijećnika Šverka, donijeta je odluka o koeficijentima za obračun plaća za radna mjesta savjetnika za pravne poslove, administrativnog tajnika, savjetnika za pravne poslove i EU fondove i savjetnika za posjetiteljske centre i EU fondove.

U posljednjoj točki jednoglasno je prihvaćen Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda kojim je određen popis i nositelji mjera u slučaju nastanka prirodne nepogode kao što su potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, mraz.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom