JAVNA AKCIJA

UNIŠTAVA LI SE ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO? Planiranim projektom predviđa se betoniranje i miniranje ekološki zaštićene uvale u Istri

| Autor: Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ
Arhiva

Navedeni zahvati će betoniranjem i miniranjem nepovratno devastirati kulturno i ekološki zaštićeno područje uvale Dajla-Karigador. Radi se o registriranom arheološkom lokalitetu upisanom u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a planirani zahvati ulaze u područje ekološke mreže EU natura 2000 HR 100032 "Akvatorij zapadne Istre" 

 

Udruga "Moj lipi Karigador" uz podršku Zelene Istre, u nastojanju da se spriječi nečuvena devastacija još jedne uvale u Istri, poziva građane općine Brtonigla da se uključe u javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš za luku otvorenu za javni promet Karigador. Planiranim projektom predviđa se nasipavanje morske obale i mora i to oko 0,8 hektara, izgradnja mola dužine 335 metara, 200 vezova, izgradnja travel lifta od 40 tona i servisa za barke…

Glavni pokušaj prevare, kako kažu iz ove dvije udruge, odnosi se na veličinu zahvata u Uvali Dajla - Karigador. Umjesto da se građanima da potpuna informacija o tome kako se u Uvali Dajla-Karigador planiraju graditi dvije luke, jedna u dijelu koji pripada Općini Brtonigla s 200 vezova i druga, koja pripada Gradu Novigradu, sa 63 veza, isti naručitelj - Lučka uprava Umag-Novigrad dva je velika zahvata u procedurama izdavanja dozvola prikazala zasebno.

Navedeni zahvati će betoniranjem i miniranjem nepovratno devastirati kulturno i ekološki zaštićeno područje uvale Dajla-Karigador. Radi se o registriranom arheološkom lokalitetu upisanom u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a planirani zahvati ulaze u područje ekološke mreže EU natura 2000 HR 100032 "Akvatorij zapadne Istre" s međunarodno važnim područjem za ptice i obiluje strogozaštićenim vrstama kao što su periske, prstaci, morska cvjetnica, škrdobuli, izvori pitke vode, otisci dinosaura.

Zbog angažmana građana i sudjelovanja u postupku Ocjene o potrebi procjene zahvata za okoliš, Ministarstvo je donijelo rješenje da se za luku Karigador ipak mora provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i upravo zato pozivaju građane i struku da se aktivno uključe. Konkretno, da 27. veljače u 17 sati u što većem broju dođu na javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš u prostorije

Zajednice Talijana Općine Brtonigla (Ulica Svetog Križa 2, Brtonigla), da svoje pisane primjedbe na Studiju, zaključno s 18. ožujka, upišu u knjigu primjedbi dostupnu u prostorijama vijećnice Općine Brtonigla (Trg. Sv. Zenona 1, Brtonigla), svakog radnog dana od 7 do 15 sati ili ih dostave na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.


Podijeli: Facebook Twiter
Vremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no

Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater