Novi Pravilnik o vrednovanju:

Obvezna najava pisane provjere mjesec dana ranije

| Autor: Hina

Najzahtjevnija promjena koju donose izmjene i dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama jest ukidanje okvirnoga vremenika, što znači da je sada učitelj/nastavnik obvezan najaviti pisanu provjeru znanja najmanje mjesec dana prije provjere.

Provjere koje se provode radi vrednovanja za učenje ili vrednovanja kao učenja nije potrebno najavljivati jer u pravilu ne rezultiraju ocjenom, nego kvalitativnom povratnom informacijom, istaknuto je u priopćenju Ministarstva znanosti i obrazovanja u kojemu je navedeno i da su izmjene i dopune spomenutoga pravilnika objavljene u Narodnim novinama.

Elementi vrednovanja propisani su predmetnim kurikulumima i bit će upisani u e-Dnevniku, odnosno tiskanim razrednim knjigama. Prosjek ocjena u predmetu više nije vidljiv u e-Dnevniku u skladu s pravilnikom u kojemu stoji da zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina te s predmetnim kurikulumima koji navode različite težinske vrijednosti pojedinih elemenata vrednovanja.

Učitelj treba informirati učenike o elementima vrednovanja

Istaknuto je kako je učitelj/nastavnik svakoga nastavnog predmeta dužan na početku i tijekom nastavne godine informirati učenike o elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razini dobre ostvarenosti iz kurikuluma nastavnoga predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja, a vrednovanje postignuća učenika s teškoćama dužan je uskladiti s preporukama stručnih suradnika.

Ova promjena uvedena je zbog informiranja učenika o očekivanim razinama ostvarenosti, kako bi mogli aktivnije sudjelovati u samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju te imati više informacija o planiranim metodama i učestalosti provjeravanja.

Radi što bolje potpore učenicima, u dogovoru s razrednikom i stručnom službom škole, predmetni učitelj/nastavnik treba odlučiti o potrebi ponavljanja pisane provjere te primjerenom obliku potpore učenicima za postizanje odgojno-obrazovnih ishoda, navedeno je.

Također je propisano kako se termini informativnih razgovora za roditelje objavljuju na mrežnim stranicama škole, a tijekom posljednja dva tjedna nastavne godine ne organiziraju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.

Ovaj pravilnik dio je paketa od pet pravilnika kojemu je svrha administrativno rasterećenje učitelja kako bi učenik zaista bio u fokusu obrazovnoga procesa.

Do sada su donesena četiri od pet pravilnika, a završeno je i javno savjetovanje za Pravilnik o tjednim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, te će i on biti ubrzo donesen. S tim u vezi, važno je da se učitelje, koji snose najveći teret reforme, rastereti nepotrebne papirologije te da se fokus s papirologije prebaci na učenike.

U sklopu paketa administrativnog rasterećenja, prije Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama, doneseni su Pravilnik o napredovanju, Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama i Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnom obliku - e-Matici.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater