SEZONA GRIJANJA NA VRATIMA

Došlo je vrijeme za čišćenje dimnjaka, a neki Puljani ne puštaju dimnjačare na svoj krov! GRAD PULA ODASLAO UPOZORENJE JER SE MOŽE DOVESTI SEBE I SVOJE OBITELJI U OPASNOST

| Autor: Mirjana VERMEZOVIĆ IVANOVIĆ

Uoči sezone grijanja iz Grada Pule poručuju upraviteljima i vlasnicima zgrada da na vrijeme očiste dimnjake, a za taj je posao u Puli i Vodnjanu ovlaštena osječka tvrtka Dimnjak. S obzirom na to da neki građani ne puštaju dimnjačare na krov, pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić poručuje da suvlasnici zgrade dimnjačaru trebaju omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka, uređaja za loženje, kao i pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Dužni su i dostaviti podatke o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka. Potrebno je omogućiti i pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih njegovih dijelova.

"Skrećemo pažnju svim upraviteljima i vlasnicima da na vrijeme poduzmu potrebne mjere da bi zaštitili sebe i svoje obitelji, ali i stečenu imovinu. Osim pridržavanja svih zakonskih propisa, odgovornim ponašanjem umanjit će se i računi za energiju te smanjiti štetan utjecaj na okoliš", priopćio je Matić.

Neželjene posljedice

Navodi i da ispravno izvedeni i održavani dimnjaci te ložišta utječu na sigurnost života i imovine, te mogu spriječiti potencijalno neželjene posljedice. Dimnjak i ložište kontroliraju se najmanje jednom godišnje, a čišćenje i održavanje zakonska je obveza stanara. Drugim riječima, o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju brinuti vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora. Čišćenje se plaća iz pričuve, zajedničke imovine svih suvlasnika.

Matić navodi da dimnjaci i uređaji za loženje moraju ispunjavati određene uvjete da ne bi došlo do požara, trovanja i drugih neželjenih slučajeva, a uvjeti su definirani projektom dimnjaka. Ukoliko je dimnjačar ustanovio neke od neispravnosti, u dogovoru upravitelja i predstavnika stanara dimnjačar dostavlja prijedlog tehničkog rješenja kojim će se te neispravnosti ukloniti.

Tehničko rješenje se dostavlja projektantu kao podloga za projekt dimnjaka. Korisnik, odnosno vlasnik i investitor obvezni su dostaviti projekt prema Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama (TPD-u) za svaki novoizgrađeni dimnjak, u slučaju aktiviranja dimnjaka koji je bio izvan uporabe više od godinu dana, prilikom izmjene energenta te za dimovod koji je potrebno rekonstruirati.

"Projekt dimnjaka izrađuje ovlašteni projektant strojarskog smjera na temelju stručnog nalaza Dimnjaka. U slučaju potrebe, Dimnjak dostavlja prijedlog tehničkog rješenja. Sva tehnička rješenja i projekti moraju biti u skladu sa Zakonom o građenju, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te drugim zakonima i pozitivnim propisima koji osiguravaju siguran način odvodnje dimnih plinova, zaštitu od požara i štite zdravlje i živote ljudi i sigurnost imovine", kaže Dejan Lončarić, direktor Dimnjaka.

Vizualni pregled

Redoviti i izvanredni pregled i čišćenje dimnjaka obveza su koncesionara, tvrtke Dimnjak. Redoviti pregled je vizualan, ali uključuje i utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te tlačnu probu u slučaju sumnje te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Potrebno ga je pregledati i prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne upotrebe ukoliko dimnjak nije bio u upotrebi dulje od godine.

Izvanredni pregled obavlja se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u njegovu uporabljivost, kao i po nalogu inspekcije. 

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater