REFORME ZA DODATNI RAST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 988 milijuna kuna za hrvatsku poljoprivredu

U sljedeće dvije godine realizacija platforme Pametna poljoprivreda, projekti infrastrukturnog opremanja banke hrane, transformacija sustava doniranja hrane…

| Autor: Glas Istre
(Pexels)

(Pexels)


Nacionalni plan oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu NPOO) predstavlja odgovor Europske unije na krizne situacije, a svaka je članica imala priliku optimizirati i rasporediti sredstva prema svojim specifičnim potrebama.

Vlada RH izradila je dokument koji obuhvaća više od 1100 stranica i sadrži opis specifičnih 77 reformi i 152 ulaganja na koja će ta sredstva biti usmjerena, a temelji se na šest područja - gospodarstvo, reformu javne uprave i pravosuđa, obrazovanje, znanost i istraživanje, jačanje radnog i socijalnog zakonodavstva, reformu zdravstvenog sustava te obnovu zgrada, odnosno osiguranje sredstava za obnovu javnih i privatnih zgrada nakon potresa. Od navedenih sastavnica NPOO-a, za poljoprivredu je ključna komponenta gospodarstvo, na koje se odnosi 54 posto ukupnog iznosa.

Hrvatsku poljoprivredu očekuje 988 milijuna kuna vrijednih reformi i investicija putem NPOO-a, sve u cilju povećanja prehrambene sigurnosti te konkurentnosti hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Riječ je o nastavku transformacije hrvatske poljoprivrede koju je započelo Ministarstvo poljoprivrede, sredstva koja su osigurana putem NPOO-a dodatno će ubrzati planove uspostave mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća, unaprjeđenja sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, digitalne transformacije poljoprivrede te unapređenja sustava doniranja hrane.

Ključne reforme i investicije obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na unapređenje i povećanje proizvodnje u poljoprivredi te učinkovitije korištenje proizvodnih resursa, uz element digitalizacije procedura i procesa u poljoprivredi. Radi se o realizaciji strateških ciljeva Ministarstva poljoprivrede - poboljšanju pozicije poljoprivrednika u opskrbnim lancima, razvoju proizvoda veće dodane vrijednosti, optimizaciji opskrbno-prodajne logistike u sektoru voća i povrća, smanjenju troškova izgradnje te standardizaciji tehnologije i kvaliteti čuvanja proizvoda, čime će hrvatski proizvodi maksimizirati konkurentnost na tržištu.

Digitalna transformacija poljoprivrede uključivat će uspostavu digitalnih javnih usluga, sustava pametne poljoprivrede i sustava sljedivosti, zbog čega će se već početkom sljedeće godine   donijeti Akcijski plan digitalne transformacije javnih usluga poljoprivredne administracije. Također, u prvoj polovici 2023. godine uspostavit će se platforma Pametna poljoprivreda: e-Savjetnik, sustav za centralno upravljanje komunikacijom te Nacionalni katalog poljoprivrednih edukacija, a do kraja iste godine uspostavit će se i informacijski sustav sljedivosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Zaključno s 2025. godinom sve javne usluge bit će digitalno dostupne, uz prateću edukativno-informativnu kampanju.

Putem infrastrukturnog opremanja banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane unaprijedit će se sustav doniranja hrane. Do kraja 2021. godine bit će uspostavljena Jedinica za provedbu i upravljanje projektima digitalne transformacije Ministarstva poljoprivrede, a već početkom sljedeće godine objavljen Program potpore za infrastrukturno opremanje banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane. Također, u 2022. godini pokrenut će se internet platforma i nadograđeno tehničko rješenje za IT sustav za doniranje hrane i pristupiti dobrovoljnim sporazumima za sprječavanje otpada od hrane. Do kraja 2023. godine provest će se tri informativno-edukativne kampanje na temu prekomjernog bacanja hrane i realizirati projekti infrastrukturnog opremanja banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane.

Stvaranje preduvjeta za komasaciju i logističko distributivne centre za voće i povrće

Već u narednim mjesecima donijet će se Operativni program jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021.-2026. te objaviti Javni poziv za dodjelu sredstva za izgradnju logističko distributivnih centara za voće i povrće ukupnog kapaciteta 26 tisuća tona koji će biti finalizirani 2026. godine, a provest će se i popratna edukacija u području upravljanja i financija proizvođačkih organizacija te uspostaviti sustav označavanja voća i povrća s prepoznatljivom oznakom.

U skladu s reformom unaprjeđenja sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju već se ove godine donosi novi Zakon o komasaciji i Akcijski plan provedbe komasacije s ciljem provedbe komasacije najmanje 18 tisuća hektara do kraja prvog kvartala 2026. godine - uključujući usklađeno zemljišno knjižno, katastarsko stanje i stanje na terenu, izgrađenu mrežu poljskih puteva i kanala tamo gdje je potrebno, kao i realizaciju 90 postaja za monitoring stanja poljoprivrednog zemljišta.

Potpore privatnim investicijama poljoprivrednika i drvoprerađivača

Uz navedene investicije i reforme, poljoprivrednicima će biti omogućena financijska pomoć za jačanje konkurentnosti te zelenu i energetsku tranziciju gospodarstva. Određene reforme i investicije koje se vežu uz ruralni razvoj i poljoprivredni sektor uključene su u ostale podkomponente Plana - investicije u vodoopskrbu i odvodnju, ulaganja u energetsku infrastrukturu s ciljem povećanja kapaciteta, a potpore privatnim investicijama u obliku financijskih instrumenata uključuju subjekte iz sektora poljoprivrede i drvne industrije. Također, s 5 milijardi eura na raspolaganju za hrvatsku poljoprivredu u novoj perspektivi i nastavkom provedbe mjera donesenih u skladu s nacionalnim i EU strateškim dokumentima iz područja poljoprivredne i ribarstvene politike, upotpunit će se sustavni odgovor na izazove hrvatske poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter


Vremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom