IZMJENE I DOPUNE ZAKONA

KRŠAN: Rebalans proračuna zbog izgubljenog spora s državom i milijun kuna državne pomoći

Visoki trgovački sud presudom od 1. listopada 2020. godine potvrdio je presudu prvostupanjskog suda i odbio žalbu Općine Kršan za naknadu štete kao neosnovanu pa je, po traženju ODO-a Pazin, Općina Kršan morala isplatiti troškove sudskog postupka u iznosu od 275.876,50 kuna uvećane za troškove kamata u iznosu od 60.830 kuna, odnosno ukupno 336,7 tisuća kuna pod prijetnjom ovrhe

| Autor: Branko BIOČIĆ
Vijeće Kršana

Vijeće Kršana


Vijećnici Općine Kršan usvojili su prve izmjene i dopune općinskog proračuna za ovu godinu. Ovim prvim rebalansom prihodi i rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 47.763.700 kuna, odnosno za milijun kuna su veći i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani u odnosu na osnovni plan Proračuna za 2021. godinu.

Pomoć iz državnog proračuna

Na prihodnoj strani povećani su prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od milijun kuna koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odobrilo općini za sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci. Na rashodnoj strani poslovanja, rashodi su povećani za 340 tisuća kuna te za nabavku nefinancijske imovine za još 660 tisuća kuna. Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 960 tisuća, a rashodi za dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini smanjuju za 300 tisuća kuna.

Između ostalih preinaka, uvedena je nova stavka u iznosu od 340 tisuća za troškove sudskog postupka kao parnični trošak za spor s Republikom Hrvatskom i HEP-om. Nadalje, unutar programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine smanjena su sredstava u iznosu od 340 tisuća kuna i to za tristo tisuća za sanaciju krova zgrade bivše lučke kapetanije i 40 tisuća za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevici. Unutar programa Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećana su sredstava za milijun kuna. Uvedena je nova stavka "Sanacija i uređenje šetnice u Plomin Luci" u iznosu od 1,5 milijuna kuna (milijun iz Ministarstva). Istovremeno su smanjene stavke u iznosu od tristo tisuća za izgradnju vodospreme Plomin II i dvjesto tisuća kuna za rekonstrukciju vodovodne mreže na području Općine Kršan.

Opasan pristup do plaža

Kako je obrazložio općinski načelnik Roman Carić, jedan od osnovnih razloga za sazivanje sjednice Općinskog vijeća bile su upravo izmjene dvije stavke proračuna, prva na ime odobrenih sredstava od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u iznosu od milijun kuna te ovrha na ime izgubljenog spora Općine Kršan protiv RH na ime naknade štete.

Pojašnjeno, Općini Kršan je na temelju prijave na Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2021. godini odobreno milijun kuna za sanaciju i dovršenje uređenja izgrađene šetnice u Plomin Luci. Ta će investicija rezultirati značajnim smanjenjem opasnosti za posjetitelje te optimalnom valorizacijom pet plaža uz šetnicu. Sanacija i uređenje šetnice treba se provesti na pomorskom dobru izvan lučkog područja. Na tom dijelu obale nalazi se pet manjih plaža do kojih se sigurno može doći samo morskim putem. Pristup plažama sa šetnice je zbog strmine i neuređenosti obale nesiguran i izrazito opasan. Tim projektom namjerava se urediti površinski dio šetnice koji je na pojedinim je mjestima erodirala uslijed atmosferskih utjecaja, a nabavit će se i postaviti komunalna urbana oprema te izgraditi pristupi plažama sa šetnice.

Pojašnjavajući pak spor s HEP-om, valja podsjetiti da je Vlada RH 2. kolovoza 2013. godine izmijenila odluku o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije. Time je na novi način uređena raspodjela naknade koju jedinice lokalne samouprave dobivaju od termoelektrana Plomin 1 i Plomin 2 u iznosu od 0,795 kuna po kilovat satu. U odnosu na prijašnju raspodjelu koja je bila 94,30 posto Općini Kršan i 5,70 posto Gradu Labinu, novim načinom raspodjele 50 posto ide Općini Kršan, 26 posto Gradu Labinu te po 6 posto općinama Raša, Pićan i Sveta Nedelja.

Kršan tražio naknadu štete

Dovelo je to do izrazito negativnih ekonomskih i financijskih učinaka po Općinu Kršan, pa je tamošnje Općinsko vijeće 17. lipnja 2014. godine ovlastilo tadašnjeg općinskog načelnika Kršana da, u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom i izabranim odvjetničkim uredom, sastavi prijedlog tužbe za naknadu štete, odnosno zahtjev za sklapanjem nagodbe upućen Vladi Republike Hrvatske. Ovlašteni Zajednički odvjetnički ured Gorana Veljovića podnio je Županijskom državnom odvjetništvu u Puli zahtjeva za mirnim rješavanjem spora. U slučaju neuspjelog postupka za mirno rješavanje spora taj je odvjetnički ured bio ovlašten za podizanje tužbe pred Trgovačkim sudom u Rijeci protiv Republike Hrvatske.

To se i dogodilo kada je pred Trgovačkim sudom u Pazinu 20. veljače 2017. godine odbijen tužbeni zahtjev te je 27. veljače iste godine predsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan Boris Babić potpisao zaključak kojim se odvjetničkom uredu iz Pule daje ovlaštenje za podnošenje žalbe Visokom trgovačkom sudu na presudu Trgovačkog suda u Pazinu u postupku za naknadu štete. No, Visoki trgovački sud presudom od 1. listopada 2020. godine potvrdio je presudu prvostupanjskog suda i odbio žalbu Općine Kršan kao neosnovanu pa je, po traženju ODO-a Pazin, Općina Kršan morala isplatiti troškove sudskog postupka u iznosu od 275.876,50 kuna uvećane za troškove kamata u iznosu od 60.830 kuna, odnosno ukupno 336,7 tisuća kuna pod prijetnjom ovrhe.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterVremenska prognoza

Podaci preuzeti sa: www.yr.no


Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini