PODACI DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Od 1. travnja 2019. Inspekcija dobila 3.819 prijava za bespravnu gradnju u Istri. Srušeno je 128 građevina

| Autor: Jelena MILOVIĆ
Bespravna gradnja Peroj

Bespravna gradnja Peroj


Podaci Državnog inspektorata ukazuju na razmjere bespravne gradnje u Istri.

"Građevinska inspekcija je od 1. travnja 2019. godine, od kada je dio Državnog inspektorata, zaprimila 3.819 prijava mogućih povreda propisa u području građenja u Istarskoj županiji. Najviše prijava za Istarsku županiju odnosi se na obalno područje općina Marčana, Ližnjan, Medulin te gradova Pule, Vodnjana, Rovinja, Umaga i Poreča", doznajemo iz Inspektorata.

U postupanjima građevinske inspekcije doneseno je 1.439 rješenja koja se odnose na nepravilnosti u području građenja, a od toga doneseno je 991 rješenje o usklađenju s aktima kojima je odobreno građenje, očituju se u nastavku na same brojke.

Nadalje, u navedenom razdoblju su zatvorena 283 gradilišta, saznajemo, a uklonjeno je 128 nezakonito izgrađenih građevina.

"U istom tom razdoblju izrečeno je ukupno 198 novčanih kazni zbog prisiljavanja bespravnih graditelja na izvršenje rješenja o uklanjanju putem novčanih kazni sukladno propisanoj proceduri", izvijestili su iz Državnog inspektorata.

Posljednja građevina uklonjena je 14. i 15. siječnja ove godine.

A sama procedura odvija se tako da po službenoj dužnosti te na temelju podnesaka koji upućuju na bespravnu gradnju građevinski inspektor sastavlja plan nadzora po kojem ureduje.

"Ukoliko se radi o rješenju o uklanjanju, investitoru se daje rok za uklanjanje sukladno zakonu. Kontrolnim nadzorom inspektor utvrđuje je li postupljeno po rješenju te se, ukoliko nije, investitora prisiljava na izvršenje istoga izricanjem novčanih kazni", odgovaraju iz Inspektorata.

Tek kad su iscrpljene sve mogućnosti, građevina se uvrštava u Plan za prisilno izvršenje u situacijama. Osim rješenja, građevinski inspektor podnosi optužni prijedlog zbog utvrđenog prekršaja nadležnom prekršajnom sudu te, ukoliko ima elemenata, sukladno članku 212. Kaznenog zakona podnosi i kaznenu prijavu, referiraju se na pitanja o sankcijama prekršitelja.

Budući da je veliki broj neriješenih pokrenutih postupaka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a Građevinska inspekcija Državnog inspektorata vodi upravne postupke za nezakonito građenje, inspektori imaju zakonsku obvezu prekinuti inspekcijsko postupanje do okončanja postupaka legalizacije.

Isto tako komunalni redari imaju ovlasti i obveze propisane Zakonom o građevinskoj inspekciji, a što u praksi znači da u provedbi nadzora komunalni redar rješenjem naređuje investitoru, odnosno vlasniku, uklanjanje građevine.

Također, komunalni redar ima ovlast narediti uklanjanje svih onih građevina čija gradnja je dopuštena Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, a te građevine se nalaze na područjima kojima prostorni planovi ne dopuštaju građenje takvih građevina.

Inače, poslove građevinskog inspektora na području Istarske županije obavljaju inspektori Područnog ureda Rijeka, kao i inspektori ostalih područnih ureda Državnog inspektorata.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater