OPĆINA bALE

JAVNA RASPRAVA


Temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale KLASA/CLASSE: 350-01/20-01/33, URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-24-21 od 05. travnja 2024.godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bale

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bale (u daljnjem tekstu: Plan).

 Javna rasprava održat će se u razdoblju od 11.travnja godine do 25. travnja 2024. godine.

 

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 900 do 1200

 

Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi opcina.bale-valle.hr.

 

Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u utorak 16. travnja 2024. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 25. travnja  godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi

uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

                                                                                                          Jedinstveni upravni odjel


Podijeli: Facebook TwiterWeb kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater