Zahvale

Zahvaljujem se na intenzivnoj liječničkoj skrbi za moju majkuANĐELU PETEK


medicinskom osoblju Doma "Domenico Pergolis" u Rovinju, liječnici Gregorić- Karlo, glavnoj sestri Kristini Mamontov, svim sestrama, njegovateljicama, terapeutima i ostalom osoblju. Hvala za pažnju koju ste joj poklonili.
Kćerka IRENA JANKOPrethodni dan  |  Slijedeći dan