Sjećanja

FERUČO PERKOVIĆ
19.1.2018. - 19.1.2020.

Pasala su duga dva lita da si nas napustio. Tuga je velika što te nema, a ponos veći što smo te imali. Ostao si u našim srcima i mislima voljen dok mi živimo.
Tvoji najmiliji: žena MILKA i sinovi DINO i MLADEN s familijama
SjećanjeNINA SALOPEK
19.1.2014. - 19.1.2020.

S ponosom i sa puno ljubavi živiš u našim srcima.
Tvoji najmiliji
Sjećanje na voljenogBRANKA CAHA
19.1.2011. - 19.1.2020.

Vrijeme koje prolazi tužno je, sjećanje na tebe bolno je, a ljubav prema tebi vječna je!
Tvoji najmiliji
Tužno sjećanje na voljenogKLAUDIJA VIŠKOVIĆA
19.1.2018. - 19.1.2020.

Ostaješ u našim srcima i mislima, nikad zaboravljen.
Supruga MIRANDA, sinovi ALEN i DALIBOR s familijama
Tužno sjećanje na voljenu suprugu i njene roditeljeIVANA GLAVAŠA
8.6.1992. - 19.1.2020.LUCU GLAVAŠ
3.1.1999. - 19.1.2020. iMARIJU MATANA rođ. Glavaš
19.1.2011. - 19.1.2020.

Uspomene i ljubav prema Vama žive u mom srcu i mislima.
Vaš PETAR MATANA
Sjećanje na moje voljeneANTONA BRŠČIĆA
2011. - 2020.MARIJU BRŠČIĆ
2016. - 2020. iANTONA BRŠČIĆA
2003-. - 2020.

Falite mi sve više.
Vaša RADAPrethodni dan  |  Slijedeći dan