ZDRAVSTVENE USLUGE ZA TURISTE

U Istri je svakog dana sve veći broj turista. Donosimo detaljan vodič što učiniti ako im je potrebna liječnička pomoć

| Autor: Tea Tidić
(Arhiva Glasa Istre)

(Arhiva Glasa Istre)


Pred nama je turistička sezona, a to znači i da se broj ljudi u Istri dnevno gotovo udvostručuje. U prosjeku, u Istri tijekom turističke sezone svakodnevno boravi i do 400 tisuća ljudi, a to podrazumijeva i cijelu infrastrukturu koja će pokriti potrebe tolike populacije.

Između ostalog, važan segment u tome jesu i liječničke službe, čiju pomoć često potraže i turisti, no zbog toga se često i stvaraju velike gužve na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice Pula.

Hitni bolnički prijem

Objedinjeni hitni bolnički prijem otvoren je 2013. godine s ciljem unapređenja hitne medicinske službe, kao i zbog činjenice da je dotadašnja hitna služba Opće bolnice Pula radila u neadekvatnim uvjetima i sa zastarjelom opremom. Upravo kako bi OHBP i dalje mogao pružati kvalitetnu skrb kako građanima Istre, tako i turistima, važno je znati u kojim slučajevima se uputiti na hitni bolnički prijem u novoj bolnici, a kada i za koje se tegobe obratiti na druga mjesta.

Dosadašnja praksa ukazuje da velika većina pacijenta ide direktno u bolnicu, odnosno upravo na OHBP-u, gdje se na osnovi težine njihovog zdravstvenog stanja i ugroženosti života, određuje stupanj hitnoće (trijažne kategorije od I do IV), čime je indirektno određeno i vrijeme čekanja na prijem kod liječnika.

(Arhiva Glasa Istre)(Arhiva Glasa Istre)

Europsko zdravstveno osiguranje

Kako bi se izbjeglo da pacijenti koji nisu životno ugroženi (trijažna kategorija IV i većina pacijenata trijažne kategorije III) dugo čekaju na hitnom bolničkom prijemu, donosimo sve potrebne informacije o alternativnim službama i ispostavama.

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a. U nastavku teksta nalaze se informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite turista.

Hitna stanja

Za sva hitna stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194 (naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, prostrijeli), neuobičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima).

U slučaju nekog akutnog stanja, a izvan radnog vremena turističke ambulante ili ambulanti obiteljskih liječnika, hitna medicinska skrb bit će pružena u ispostavama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije od 0 do 24 sata.

Lokacije ispostava hitne medicinske službe u Istri i sve ostale informacije možete pronaći na web stranici Zavoda za hitnu medicinu.

Akutne bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život

U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život (stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima…), potražite pomoć liječnika kojeg ćete pronaći preko web stranice Istarskih domova zdravlja ili u turističkim ambulantama.

Na stranicama Istarskih domova zdravlja (pod 'Ispostave') možete pronaći informaciju o vama najbližim liječnicima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.

Turističke ambulante organiziraju se u Poreču, Rovinju, Labinu, Puli i Umagu u glavnim zgradama ispostava IDZ-a. Sve informacije o radu turističkih ambulanti nalaze se na mrežnim stranicama Istarskih domova zdravlja, koja se ažurira na dnevnoj bazi.

Radnim danima i subotom ujutro turiste primaju i liječnici obiteljske medicine u ispostavama Istarskih domova zdravlja.

Ilustracija (Pexels)Ilustracija (Pexels)

Pedijatri, ginekolozi ili stomatolozi

Na stranicama Istarskih domova zdravlja (pod Djelatnosti) možete pronaći informaciju o vama najbližim pedijatrima, ginekolozima i stomatolozima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.

Vikendom i praznikom dežuraju pedijatrijska i ginekološka ambulanta u Općoj bolnici Pula, Santoriova 24A.

Ako je pacijent upućen u bolnicu

Opća bolnica Pula na lokaciji Santoriova 24A, Pula zbrinjava hitna stanja kojima je neophodna hitna dijagnostička obrada ili hitan terapijski postupak putem sustava hitnih ambulanti: objedinjeni hitni bolnički prijem te hitne ambulante iz djelatnosti pedijatrije, ginekologije, infektologije i psihijatrije, laboratorijske, transfuzijske i radiološke dijagnostike.

Bolničke službe koje NE pružaju uslugu hitnih pregleda: dermatovenerologija, fizikalna medicina, nuklearna medicina, patologija i citologija.

Sve ostale informacije mogu se naći na web stranici.

Ilustracija (Pexels)Ilustracija (Pexels)

Dežurne ljekarne

Ako je pacijentu potrebna dežurna ljekarna, sve informacije o tome mogu se pronaći na web stranici Istarskih ljekarni. Ljekarna Centar, Giardini 14, Pula otvorena je svakoga dana 24 sata (noćno dežurstvo).

Radno vrijeme i adresa svih ostalih ljekarni mogu se pronaći na web stranici.

Epidemiološke i mikrobiološke službe

Ako su potrebne hitne usluge epidemiološke službe, mikrobiološke službe ili hitna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija podaci o kontaktima dežurnih službi dostupni su na broju 112.

Sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Rovinjska bolnica "Martin Horvat"

Ako je pacijent doživio traumu lokomotornog sustava, posjekotinu ili postoji sumnja na prijelom kosti, uslugu može dobiti i u Bolnici "Martin Horvat" u Rovinju.

U Bolnici "Martin Horvat" Rovinj radi ambulanta za traumatologiju lokomotornog sustava koja je otvorena svakog radnog dana od 8:00 do 15.30 sati. Kontakt: 052/811-011 ili 052/537-126.

Sve dodatne informacije mogu se naći na web stranici.

(Sadržaj realiziran u suradnji s Istarskom županijom)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter