sjednica skupštine

Vijećnici usvojili prvi rebalans županijskog proračuna: Više novca za investicije u obrazovanje

| Autor: Glas Istre
Sa sjednice Županijskog Vijeća

Sa sjednice Županijskog Vijeća


Na današnjoj 26. sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj u Pazinu, usvojen je Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2024. godinu u iznosu od 233.500.000,00 eura. Rebalansom se Proračun povećava za 25.779.000,00 eura. Od ukupnog novog plana od 233.500.000,00 eura, na Istarsku županiju otpada 34 % rashoda, a na proračunskih korisnika 66% rashoda.

U prvome redu, izmjene i dopune se odnose na usklađenje povećane naplate poreza na dohodak te usklađenje programa, aktivnosti i projekata s procjenom ostvarenja prihoda, kako kod proračunskih korisnika, tako i kod Istarske županije. Također, ovim izmjenama i dopunama u proračun Istarske županije uvršteno je 19 novih EU projekata, od kojih njih 6 provodi Istarska županija. Radi se o projektima Cyros, Refinee, Trans Plant, Westereduce, Socrat i Izradi socijalnog plana Istarske županije, a koji su verificirani od strane EU u ukupnom iznosu od 396.502,99 eura. Preostalih 13 novih projekata planirano je u ukupnom iznosu od 148.439,46 eura, a provodit će ih Istarska razvojna agencija i Istarska regionalna energetska agencija.

Nadalje, rebalansom su osigurana sredstva za brojne investicije i projekte, poput izrade projektne dokumentacije za Regionalni centra za zaštitu i spašavanje koja će se financirati u suradnji s Gradom Pula, a za što je osigurano 450.000,00 eura; kupnje nekretnine za potrebe Doma za starije osobe Raša u vrijednosti od 1.900.000,00 eura; te novih kapitalnih ulaganja u Gospodarsku školu Buje, odnosno adaptaciju praktikuma u visini od 250.058,99 eura. Potom, za uređenje pročelja i pretresa dijela krova Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj osigurano je 280.000,00 eura. Sporazumom je definirano da Grad Rovinj i Škola učestvuju svaka s 50.000,00 eura, dok će razliku financirati Istarska županija. Za opremanje zgrade Srednje škole Umag, koje će u jednakim omjerima financirati Županija i Grad Umag, osigurana su sredstva u visini 400.000,00 eura. Za OŠ Petra Studenca Kanfanar osigurana su dodatna sredstva u visini 299.187,50 eura za rekonstrukciju i dogradnju škole, dok je za izgradnju Centra izvrsnosti u Srednjoj školi M. Blažine Labin osigurano 53.101,17 eura. Za OŠ M. Balote Buje, Talijansku OŠ Edmundo de Amicis Buje i OŠ Buzet osigurana su sredstva za nabavu kombija za prijevoz učenika, u visini od 135.000,00 eura.

Na dnevnom redu našlo se i Izvješće o radu župana za 2023, koje je predstavio župan Boris Miletić, osvrnuvši se na najvažnije projekte i programe koji su obilježili prošlu godinu.

- Protekla godina je bila u znaku obilježavanja 30 godina postojanja Istarske županije te nastavka velikih investicija, a započet je i niz novih projekata. Sa zadovoljstvom mogu ocijeniti kako smo u izvještajnom razdoblju realizirali sve planirane aktivnosti i uspješno ostvarili sve što smo si zacrtali, vodeći se načelima transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti poslovanja županijske uprave, kao i stabilnošću financija, na dobrobit naših sugrađanki i sugrađana. Svi ostvareni rezultati postignuti su zajedničkim radom i djelovanjem svih županijskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava, u suradnji sa Županijskom skupštinom, rezimirao je župan.

Govoreći konkretno o projektima, župan je podsjetio na kapitalna ulaganja u domove za starije osobe u Labinu, Pazinu i Buzetu, početak dogradnje Doma za starije osobe A. Štiglić u Puli, kupnju mobilnog mamografa s ultrazvukom, dovršetak projekta KLIK Pula, otvorenje Poduzetničkog centra Coworking Pula, obnovljenu Područnu školu Sv. Martin u Nedešćini, kao i dodjelu vrijednih potpora gospodarstvu, poljoprivredi, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi, mladima, te manje razvijenim istarskim općinama.

Na sjednici je jednoglasno usvojen i Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji projekta izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje, prema kojem će Županija i Grad Pula-Pola zajednički financirati projektnu dokumentaciju, a sama gradnja će se kandidirati na državne ili EU fondove.

Isto tako, jednoglasno je usvojen i Prijedlog o dodjeli nagrade „Krasna zemljo-Meraviglioso paese“ za 2023. godinu za životno djelo istaknutom povjesničaru umjetnosti i konzervatoru dr. sc. Ivanu Matejčiću, izv. prof. u miru, iz Poreča.

Spomenimo i da je došlo do promjene u redovima vijećnika Skupštine pa je tako s današnjim danom vijećnica Hana Jurić stavila mandat u mirovanje, a zamijenio ju je Nino Bažon.

Tijekom aktualnog sata bilo je govora o brojnim temama, poput situacije sa ŽCGO Kaštijun o čemu je govorio zamjenik župana Tulio Demetlika.

- Skupština Društva je planirana za ponedjeljak i tada bi trebala biti donesena odluka o zbrinjavanju tzv. viškova tijekom ljetnih mjeseci od strane METIS-a, koji je ponudio cijenu od 420 eura po toni. Znači tih 3 do 5 tisuća tona koji se planiraju kao višak, komunalna poduzeća će morati zbrinuti na drugom mjestu, preko METIS-a. Viškova na Kaštijunu neće biti i baš sam jučer bio tamo. Mogu reći da postrojenje funkcionira i nadamo se da ćemo ovu godinu premostiti bez neugodnih mirisa za stanovnike općine Medulin i okolnih mjesta, iako to ne ovisi samo o Kaštijunu, već i uvelike o radu komunalnih poduzeća, kazao je zamjenik.

Pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb dr. Gordana Antić kazala je da se na poziv Županije javilo 11 zainteresiranih osoba koje bi željele raditi kao njegovatelji. Trenutno se u suradnji su s Pučkim učilištem Pula dogovaraju daljnji koraci kako bi se vidjela mogućnost njihovog školovanja, a postoji mogućnost da se isto pokrije putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu jednog EU projekta. Na Javni poziv za dodjelu jednokratnih naknada za kupnju prvog stana Ili kupnju/izgradnju kuće, kojeg je Županija objavila prošli mjesec, pristiglo je pak 8 prijava te će sljedeći tjedan biti imenovao Povjerenstvo koje će iste i razmatrati.                  

Na pitanje o tijeku radova u depandansi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, odgovorio je pročelnik Upravnog odjela župana Ivan Glušac kazavši da predstoji tehnički pregled zgrade i dobivanje uporabne dozvole u srpnju, a povratak korisnika koji su privremeno smješteni u zgradu Hospicija očekuje se početkom kolovoza. Dodao je da su se radovi nešto produžili jer se odlučilo renovirati i drugi kat, što prvobitno nije bilo planirano, tako da će u konačnici biti potpuno obnovljena cijela zgrada.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter