NAJNOVIJE


Država želi oduzeti vlasništvo nad ulicama i grobljima

Giovanni Sponza u Saboru

Zastupnik IDS-a Giovanni Sponza zatražio je, na početku sjednice u četvrtak, stanku kako bi se u Hrvatskom saboru raspravljalo o tretmanu statusa vlasništva nad neizgrađenim zemljištem za područje Grada Vodnjana.

"Za zemljište koje je tijekom 1990. i 1991. godine bilo unutar granica građevinskog područja Grada Vodnjana donijeta je nepravomoćna sudska odluka koja navedeno zemljište tretira kao vlasništvo države i kao poljoprivredno zemljište, što je u ovom slučaju stvorilo pravnu nesigurnost, otvorilo brojna pitanja s potencijalnim posljedicama i štetama za sve općine i gradove u Hrvatskoj," rekao je Sponza tražeći raspravu u parlamentu o tom slučaju.

Pretvorba

"Na teritoriju republike Hrvatske društveno vlasništvo ukinuto je tijekom 1990. godine, kada je započeo proces pretvorbe društvenog vlasništva. Jedno od temeljnih pravila koja su se primjenjivala u pogledu pretvorbe društvenog vlasništva bilo je da su nekretnine koje su se vodile kao društveno vlasništvo i nalazile se unutar granica građevinskog područja postale vlasništvo općina i gradova, a zemljište izvan tih granica temeljem Zakona o šumama iz 1990. i temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 1991. postalo je vlasništvo države," naveo je IDS-ov zastupnik.

"Danas, nakon 27 godina, još uvijek raspravljamo o društvenom vlasništvu. I to iz razloga što od strane nadležnih državnih tijela kontinuirano dolaze novi i promijenjeni pravni stavovi i propisi koji odstupaju od prihvaćenog načina rada i mijenjaju dosadašnju praksu koja isključivo ide na štetu općina i gradova", istaknuo je Sponza.

Saborski zastupnik IDS-a kao posljedice toga naveo je "nepotrebne, duge i skupe sudske sporove između države s jedne strane i općina i gradova s druge strane, kočenje javnih i privatnih investicija, te na koncu država spori i želi oduzeti općinama i gradovima vlasništvo nad ulicama, trgovima, grobljima".

Apsurdne situacije

"Imamo nelogične i krajnje apsurdne situacije. Naš Klub je stava da je krajnje vrijeme da učinimo zaokret. Da počnemo promišljati ispravno i to na način da su državnoj razini općine i gradovi partneri, da kao partneri zajednički težimo bržem gospodarskom rastu, većem broju investicija, većem broju radnih mjesta te da pravnu nesigurnost kao posljedicu neusklađenosti pozitivnih propisa počnemo rješavati primjerice Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. I to na način da se propiše da svo zemljište koje se nalazi unutar Generalnog urbanističkog plana te je svojevremeno bilo u režimu društvenog vlasništva, postane vlasništvo općina i gradova," kazao je Sponza. nazvavši to "win-win rješenjem u kojem nitko ne gubi, a svi dobivaju."

"U tom smislu pozivamo nadležne u Vladi i očekujemo da Vlada što prije otvori raspravu cjelovitih zakonskih rješenja u Saboru," poručio je Giovanni Sponza u Hrvatskom saboru. (Dubravko GRAKALIĆ)